Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

OSNOVANA ČETA ERNST TELMAN – PRVA I JEDINA NJEMAČKA PARTIZANSKA JEDINICA

U selu Slatinski Drenovac podno Papuka, 15. kolovoza 1943. osnovana je od boraca njemačke narodnosti, u sastavu Drugog hrvatskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije četa Ernst Telman.

Nazvana po Ernstu Thälmannu, generalnom sekretaru KP Njemačke, zatočenom 1933. i pogubljenom kolovoza 1944. godine, ova je partizanska četa bila jedina antifašistička jedinica u Europi sastavljena od boraca Njemačke narodnosti.

Prilikom osnivanja, četu je činilo tridesetak boraca i borkinja, svih dobnih skupina. Uglavnom su to bili folksdojčeri koji su se dotada borili u drugim jedinicama NOV i POJ, ali bilo je i prebjega iz jedinica Wermachta. Borila se pod zastavom Weimarske Republike sa crvenom zvijezdom, a zapovjedni jezik bio je njemački.

Borci ove čete činili su izuzetak među podunavskim Švabama, koji su listom 1941. podržali okupaciju i služili što u nacističkim što u kvislinškim jedinicama. Zbog toga je i četa imala problema s popunjavanjem redova te nikada nije dosegla brojevno stanje dovoljno da preraste u bataljon.

Kroz nju je za nešto više od godine dana, koliko je postojala, prošlo nešto preko stotinu boraca. Unatoč raspisanim nagradama, niti jedan borac čete Telman nikada nije živ zarobljen niti je dezertirao. Na dan 14. novembra 1944., kada je rasformirana, u njezinom sastavu bilo je svega 5-6 boraca koji su sudjelovali u njezinu osnivanju augusta 1943. godine. Uz njih, još toliko boraca čete Telman preživjelo je rat. Svi ostali poginuli su u borbi.

Godine 1990. je snimljen film “Volio bih da sam golub” koji za historijsku pozadinu koristi priču o Četi Ernst Telman.

(Antifašistički vjesnik)

Facebook
E-mail