Europsko
antifašističko nasljeđe

Alat za borbu protiv suvremenih oblika diskriminacije i netolerancije

Mjesta na kojima možemo govoriti o građanskoj hrabrosti, aktivizmu i solidarnosti bez svake su sumnje partizanske bolnice. Osnivaju se već na početku oružane borbe da bi tijekom rata postale dio dobro organizirane i razgranate sanitetske službe NOV i POJ. U zbrinjavanju ranjenika i bolesnika sudjelovalo je preko 3.000 liječnika među kojima je bilo i 319 liječnika. Svojom su požrtvovnošću u izuzetno teškim ratnim uvjetima nabave lijekova i drugog sanitetskog materijala spasili veliki broj života.

Među najpoznatijim partizanskim bolnicama bile su Franja u Sloveniji, bolnica u Pišinom gaju na Petrovoj Gori u Hrvatskoj, te ona na području Korčanice na planini Grmeču.

Po završetku Drugog svjetskoga rata mjesta na kojima su bile najznačajnije bolnice bila su dostojno obilježena spomen pločama, spomenicima ili su pak postala sastavnim dijelovima spomen parkova ili spomen područja.

Danas je situacija sasvim drugačija, spomen ploče i spomenici su ili uklonjene ili devastirane, a spomen parkovi i spomen područja zapuštena. Pozitivni je primjer uređenje partizanske bolnice Franja u Sloveniji. Primjeri koje ćemo izdvojiti govore o odnosu prema našoj zajedničkoj antifašističkoj povijesti i povijesnom nasljeđu.

Partizanska bolnica Petrova Gora

Prva partizanska bolnica sagrađena je na teško pristupačnom predjelu (ali s izvorom pitke vode) na sjeverozapadnoj padini vrha Magarčevca u predjelu šume Vrletne Strane. U izgradnji ove prve bolnice sudjelovalo je, pod vodstvom Jakova Kranjčevića – Brade deset mladića s Korduna. Kolibe (objekti) bolnice bile su izgrađeni od drvenih oblica, zemlje i pletera. U blizini bolnice iskopano je, u završnim dijelovima šumskih jaraka, pet zemunica za smještaj ranjenika u slučaju neprijateljskih napada.

Partizanska bolnica Korčanica

U isto vrijeme dok je građena Nova centralna bolnica, pristupilo se i gradnji drugih bolnica. Jedna od njih sagrađena je u šumi Korčanici ispod Crnog Vrha, iznad Lušci Palanke i sela Jelašinovac. Bolnica u šumi Korčanica građena je po sličnom sistemu kao i Nova centralna bolnica, s obzirom da se u gaju još od ranije nalazila brvnara koju je sagradila Prva krajiška brigada za vlastite potrebe.

Partizanska bolnica "Franja"

Med skrivnimi partizanskimi bolnišnicami je danes v Sloveniji verjetno najbolj poznana Partizanska bolnica Franja, ki je delovala v težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih na Cerkljanskem. Prve ranjence so sicer zdravili na bližnji kmetiji v Podnjivču, ko pa je postalo prenevarno, je kmet Janez Peternelj dr. Viktorju Volčjaku pokazal pot v sotesko Pasice.