Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

JUBILEJ DESETOG KORPUSA ZAGREBAČKOG

(Foto: Wikipedia) Borci Udarne brigade „Braća Radić” u sastavu 10. korpusa u oslobođenom Zagrebu 9. svibnja 1945. Na bijelom je konju Josip Skupnjak – Vlado.

Predsjednik SABA RH FRANJO HABULIN na skupu povodom 80. obljetnice 10. korpusa zagrebačkog, podsjetio je na okolnosti osnivanja korpusa, ističući da je on bio  jedini  koji je nosio ime po nekom gradu. Zagreb i njegovi građani su to zaslužili, jer je u gradu djelovao organizirani antifašistički pokret. Svaki peti Zagrepčanin je otišao u partizane, a u NOB-u 23.000 je poginulo.

     U organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije i Općine Rasinja u Društvenom domu u Rasinji obilježena je 80. obljetnica osnivanja Desetog korpusa zagrebačkog Narodnooslobodilačke  vojske Hrvatske.

     „Antifašizam i NOB nisu stvar jedne nacije niti jedne političke opcije  –  to je bio   svehrvatski i svejugoslavenski pokret. Zato se svaka stranka koja drži do antifašizma treba uključiti u proslave i očuvanje sjećanja na NOB“, istaknuo je FRANJO HABULIN, predsjednik SABA RH. Podsjetio je  na okolnosti osnivanja korpusa, rekavši da je on bio jedini koji je nosio ime po nekom gradu. Zagreb i njegovi građani su to zaslužili, jer je u gradu djelovao organizirani antifašistički pokret  –  svaki peti Zagrepčanin je otišao u  partizane, a u NOB-u ih je poginulo 23.000. Moramo čuvati i poštovati sve one  koji su se borili i dali živote za slobodu, zbog čega bi Zagrebu trebalo  ponovo trebali vratiti ulicu 10. zagrebačkog korpusa, istaknuo je Habulin.

    „Naša općina je siromašnija od nekih drugih, ali je  bogata po obilježjima NOB-a, kojih je 17“, rekao je DUŠAN DULIKRAVIĆ, predsjednik UABA Rasinja. „Obljetnica osnivanja konačno se obilježava na mjestu gdje je korpus formiran. Nažalost, mnogi ne znaju da je to bilo u Rasinji“, upozorio je DANIMIR KOLMAN, načelnik Općine Rasinja. Koprivničko-križevački dožupan RATIMIR LJUBIĆ naglasio je važnost prenošenja antifašističkih vrijednosti na mlade generacije i iskorjenjivanje mržnje. „Hrvatsku nije branio HOS nego branitelji. Ipak u Vukovaru se kolona sjećanja odvijala pod zastavom HOS-a“, rekao je bivši hrvatski predsjednik STJEPAN MESIĆ i dodao da se povijest ne može promijeniti.

     Deseti korpus zagrebački  formiran je 19. siječnja 1944. godine od 32. i 33. divizije, Zapadne grupe NOP odreda (Zagrebački, Zagorski i Kalnički odred) i 3. diverzantskog bataljuna, sa ukupno 6335 boraca. Na osobnu inicijativu TITA, vrhovnog komandanta NOV i POJ, dobio je naziv Zagrebački. Od 14. ožujka 1944. u sastavu korpusa bila je i Istočna  grupa NOP odreda (Bjelovarski, Moslavački i Podravski odred). Komandant korpusa bio je VLADIMIR MATETIĆ, a kasnije MATE JERKOVIĆ, komesar je bio IVAN ŠIBL, pomoćnik komesara ŠIME BALEN, a načelnik štaba JOSIP RUKAVINA. Među ostalima, u Štabu 10. korpusa  bio je na čelu Personalnog odjela FRANJO TUĐMAN. On je sredinom1944. bio v.d. kmesara 32. divizije, i sekretar Komiteta KP Hrvatske u diviziji.

    Deseti korpus borbeno je djelovao u sjevernom dijelu Hrvatske, između Ilove, Drave, Slovenije i Save. Od rujna 1944. godine došlo je do većeg priljeva  novih boraca, kao i prelaženje velikog broja domobrana i njihovih postrojbi na stranu NOV Hrvatske. U listopadu jedinice 10. i 6. korpusa, ojačane dijelovima 7. banijske divizije, poduzele su ofenzivne operacije u Podravini, oslobodile prostranu oblast između Drave i Bilogore od Virovitice do Koprivnice. U studenom i prosincu jedinice 10. korpusa zauzele su neprijateljska uporišta Trgovišće, Hrašćinu, Brckovljane, Gračac, Šuemčane, Gudovac i Veliko Korenovo. Zajedno s jedinicama 2. korpusa (Treća armija), od 8. prosinca 1944. do 10. veljače 1945., Deseti korpus je vodio borbe za virovitički  mostobran. Od sredine veljače do sredine travnja uspješno su djelovali protiv neprijateljevih uporišta u Moslavini i Bilogori. Od 16. travnja, kada  je korpus stavljen pod komandu Štaba 3. armije, sudjelovao je  u završnim operacijama u Slavoniji, Moslavini, Bilogori i Hrvatskom zagorju, u oslobađanju Slavonske Požege, Virovitice, Bjelovara, Križevaca a 8. svibnja 1945. godine, jedinice Desetog korpusa zagrebačkog NOV Hrvatske (i 1. i 2. armije) oslobodile su Zagreb.

Bojan Mirosavljev

Facebook
E-mail