Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

ZUABA VSŽ prisustvovala na komemoraciji u selima Sremska Rača i Bosut

(Foto: Facebook.com/Lazo Đokić)

80 godina nakon strašnog zločina u srijemskim selima Sremska Rača i Bosut čiji su vinovnici bili zločinci Handžar divizije.

Delegacija ZUABA VSŽ koju je predvodio Lazo Đokić položila je cvijeće na Spomen-obilježje.

Kakav je zločin počinjen svjedoči i član engleske vojne misije: “Početkom marta u Rači naišli smo na prizor neizdržive strahote. Leševi 220 ljudskih bića, od kojih su 83 bili žene i 50 staraca, a ostatak djeca suviše mala, ležali su po selu u malim gomilama. Od 220 kuća samo 3 nisu bile spaljene.

U selu Bosut pronašli smo leševe 75 žena, 45 djece i 38 staraca, a priča je skoro ista u Moroviću i u druga dva sela. Ubijeno je oko 460 staraca, žena i male djece. U većini slučajeva otkrili smo da su imali prerezan vrat…”

Šta sve može mržnja i izopačenosti u obliku fašističke ideologije učiniti.

Njegujmo kulturu sjećanja na naše slavne pretke i prenesimo poruku na mlade ljude. Upravo tu poruku odaslao je skupu i predsjednik ZUABA VSŽ Lazo Đokić. Hvala domaćinima na gostoprimstvu i njegovanju kulture sjećanja!

Lazo Đokić

Facebook
E-mail

Kategorije

Najave