Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Umro je Inoslav Bešker

U novinarstvu je svojim tekstovima obogatio stranice brojnih izdanja, od Jutarnjeg lista do Slobodne Dalmacije

(Foto: Wikipedia) Inoslav Bešker

Nakon kratke i teške bolesti, preminuo je Inoslav Bešker, veliko ime hrvatskog novinarstva.

Bešker je rođen 30. siječnja 1950. godine. Maturirao je u Klasičnoj gimnaziji “Natko Nodilo” u Splitu, diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i doktorirao poredbenu slavistiku na Sveučilištu u Milanu.

U novinarstvu je svojim tekstovima obogatio stranice brojnih izdanja, osim Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista, za koje je pisao do posljednjeg dana, radio je i za Omladinski tjednik, Studentski list, Telegram, Start, Vjesnik, BBC, Radio 101 i druge.

Bio je i redoviti je profesor kroatistike na Sveučilištu u Splitu od 2013. Bio je profesor slavistike na Orijentalnom sveučilištu u Napulju, na Sveučilištu La Sapienza u Rimu, te na Sveučilištu u Bologni. Predavao je istraživačko novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu.

Autor je i niza knjiga, te dobitnik brojnih nagrada, od kojih i Nagrada “Otokar Keršovani”, za životno djelo u novinarstvu, Nagrada Slobodne Dalmacije za životno djelo u novinarstvu, nagrada Miljenko Smoje, za novinara godine 2002.

Dobio je i nagradu za najbolji komentar u tisku 2002., za najbolji komentar na internetu 2006., potom i nagradu Kiklop, za knjigu Filološke dvoumice‘ ‘ te nagradu HHO-a Joško Kulušić za zaštitu ljudskih prava.

Jutarnji list

Facebook
E-mail