Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

SPLIT Održana godišnja skupština Društva ‘Josip Broz Tito’, evo zaključaka…

‘U protekloj godini rad prate kompleksne društvene okolnosti u zemlji i inozemstvu’

(Foto: privatna arhiva) Zastava Saveza Društava Josip Broz Tito Hrvatske

Jučer je održana Godišnja skupština Društva ‘Josip Broz Tito‘ za 2023. godinu. Izvještaj o radu u protekloj godini podnio je predsjednik splitskog Društva Ranko Adorić koji je naglasio da se rad Društva odvijao u skladu sa Programom i Statutom Društva kao i Zakonom o djelovanju udruga i godišnjim Planom rada za 2023. godinu.

‘U protekloj godini rad prate kompleksne društvene okolnosti u zemlji i inozemstvu. Uz to prati ga kronični nedostatak financijskih sredstava obzirom da se organizacija financira iz ‘džepa’ svojih članova. Usprkos svih nepovoljnih okolnosti, održan je rad na očekivanom nivou, te je ostvaren veći dio planiranih aktivnosti – stabilnost i kontinuitet Društva nisu nikada dovedeni u pitanje’, poručili su iz Društva.

U Programu rada naglašava se ‘da se, radi veće afirmacije u društvu bogatog Titovog života i rada, od antifašističke borbe i socijalističke revolucije i samoupravnog socijalizma, te politike mira i koegzistencije kroz Pokret nesvrstanih zemalja, znanstvenim istraživanjima i kritičkim vrednovanjem povijesnih činjenica pronalaziti put do javnosti, za prijateljstvo i stvarno bratstvo svih ljudi, odlučno se suprotstavljajući svakom obliku kvazi znanstvene revizije povijesti, širenju mržnje, netrpeljivosti i neistine’. 

Program će i dalje provoditi samostalno ili u suradnji sa političkim strankama lijeve orijentacije, SAB-om, i progresivnim sindikatima, nevladinim, humanitarnim, ekološkim i drugim organizacijama koje afirmativno slijede Titovo nasljeđe, a prvenstveno sa onima s kojima ima niz dodirnih točaka. 

‘Putem izjava za javnost, tribina, skupova i dalje obilježavati povijesne događaje, te se predlažu teme javnih tribina, okruglih stolova, znanstvenih skupova:

– Povijest NOB-a vratiti u školske udžbenike – Zločini okupatora, ustaša i četnika na području Dalmacije od 1941.-1945. godine,

– Samoupravljanje kao svjetski proces – od teorije, pokreta do prakse,

– Titov politički testament – Pokret nesvrstanih zemalja i politika miroljubive koegzistencije,

– Socijalizam, jučer, danas, sutra,

– Čovjek – naša najveća vrijednost,

– Tito, velikan 20 stoljeća,

– Demokratski socijalizam, klase, klasna borba i diktatura proletarijata,

– Uzroci i posljedice indoktrinacije u obrazovno-odgojnom procesu,

– Prednosti zdravstvenog sustavi u socijalizmu u svjetlu zdravstvene krize’, dodali su.

Za kraj su otkrili i koji su im ciljevi u budućnosti.

Osigurati kontinuitet izlaženja mjesečnog informativnog glasila ‘Bilten’ Društva ‘Josip Broz Tito’ Split te stalno raditi na sadržajnim, tehničkim i distributivnim poboljšanjima te Facebook stranice koja prati rad Društva, ali i sadržaje iz drugih izvora.

U nastojanju objektivnog valoriziranja životnog puta i djela Josipa Broza Tita, te stvaranja humanije budućnosti od ove današnjice, Društvo i dalje ostaje dosljedno na tom putu!’

(dalmatinskiportal.hr/M.K.)

Facebook
E-mail