Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Sjećanje na prvu borbu sjeverozapadnog dijela Slavonije

Dana   3. listopada 2021.  u  Selu  Lisičine  Udruga  antifašista  Slatine  održala  je  prigodno podsjećanje  na  prvu  narodno-oslobodilačku borbu  ovoga  kraja  koja  je  otpočela  3. listopada 1941.  godine. 

U prijepodnevnim satima 3. listopada lisičanska grupa je u šumi u blizini izvora Alaginac dočekala veću grupu ustaša iz Đulovca i Virovitice koji su sa sobom vodili 13 uhvaćenih i vezanih srpskih seljaka iz Stare Krivaje i Nove Krivaje.  Oružanu  grupu vodio  je  narodni heroj  Nikola  Miljanović  Karaula.  U toj  akciji zarobljeni seljaci  su  oslobođeni. 

Antifašisti  Slatine  položili  su  vijenac  na  grob  Karaule  koji je  sahranjen  u  Spomeničkom  kompleksu  u  centru  Sela  zajedno  sa  svojim  ratnim  drugom  Cvetkom  Jorgićem.  Spomenik  i  Spomen  kompleks  je  devastiran  devedesetih  godina.  Sada  ga  slatinski  antifašisti  obnavljaju  prema  svojim  mogućnostima. 

Poslije  skupa  antifašisti   su  obišli  Arboretum  u  Lisičinama  koji je  jedan  od  naj većih  u  tom  djelu  Hrvatske.  Arboretum  je  formirao svojim  radom i sredstvima na  svojoj  zemlji,  član  Udruge  Đuro  Jorgić  koji  ga  je   po  formiranju  poklonio šumariji  Voćin.

Facebook
E-mail