Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Sjećanje na Holokaust

(Foto: Wikipedia)

Holokaust ili u prijevodu katastrofa je naziv za organizirani radni logor u Europi sa smrtnim posljedicama organiziran za ljude koji ne pripadaju nacističkoj i fašističkoj ideologiji za vrijeme nacističke tvorevine. Sam organizator logora bili su lideri fašističkih tvorevina u vremenu drugoga svjetskoga rata. Diljem Europe i iz područja Jugoslavije deportirani su ljudi u logor Holokaust, gdje su selektivno pljačkani kao i njihova imovina, izrabljivani radnom snagom i na kraju ubijeni zvjerskim metodama psihopatske naravi koje su provodili odabrani stražari logora. Ovaj tekst je namijenjen sjećanju na logore, a brojevi likvidiranih i ubijenih svih pripadnika drugih naroda koji ne pripadaju arijevskoj ideologiji objavljeni su u svi antifašističkim temama kao i sam sabirni logor Jasenovac. Ovim tekstom želim istaknuti, da sva povijest koja se i danas od pojedinaca želi promijeniti je nemoguća misija u samoj Europi i na području bivše Jugoslavije. U samoj Jugoslaviji za vrijeme tvorevine Slovenije, NDH, Srbije nalazili su se brojni logori s ciljem kao i u Holokaustu istrebljenja svih naroda koji ne pripadaju fašističkim i nacističkim ideologijama. U to vrijeme sustavno je iskorištavana katolička i pravoslavna crkva kao i islamska zajednica koji su se priključili Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije s ciljem oslobađanja svih naroda Jugoslavije njihove pripadnosti kao i kultura naroda koja je uspješno završena 1945 godine pod vodstvom predsjednika Jugoslavije druga Tita, Narodnooslobodilačke vojske i sovjetske Crvene armije. Holokaust su oslobodili pripadnici CRVENE ARMIJE. Bitno moram istaknuti da su se tadašnji njemački vođe i generali divili ustaškim psihopatima iz sabirnih logora divljem Jugoslavije jer su radili veća zvjerstva nego sami njemački vojnici diljem, sabirnih logora Europe. Ustašku stražu većinom su sačinjavali pripadnici Slovenskog, Srpskog i Hrvatskog naroda koji su u to vrijeme sustavno psihopatski ubijali svoje narode na prostoru bivše Jugoslavije. Zahvaljujući NOB oslobođeni su logori u svi sabirni logori u bivšoj Jugoslaviji sačuvano je sjećanje na Holokaust u bivšoj Jugoslaviji kao i njega tradicije obilježavanja stradanja svih pripadnika naroda i narodnosti Jugoslavije kao i diljem Europe zahvaljujući savezima Antifašističkih boraca NOB diljem bivše Jugoslavije i diljem Europe. Rušenjem Židovske Sinagoge 1941. godine započeo je zvjerski progon svih Židova i drugih vjera i ateista na području bivše Jugoslavije. Moram istaknuti da na području bivšeg SSSR- posebno na području današnje Ukrajine, nacisti su također napravili sabirne logore gdje su zvjerski ubijani Židovski, Ruski i Ukrajinski narod kao i drugi pripadnici koji ne pripadaju Arijevskoj nacističkoj ideologiji, takvi logori bili su na područjima danas ratno zahvaćene Ruske Federacije i Ukrajine s istim načinima zvjerstva. Nacističkim logorima diljem Rusije i Ukrajine vještim doktorskim odabirom kao i za logor Jasenovac i druge logore vješto su odabrani vojnici koji su većinom bili psihopatske naravi i Hrvati i Srbi koji su sačinjavali SS Staljingradsku diviziju. Rupnikovci, Ustaše i Nedićevci kao i na području Jugoslavije. U suvremenoj Europi pojedinci na svim područjima bivše Jugoslavije žele promijeniti povijest, povijest bivše Jugoslavije i povijest bivšeg SSSR, svih danas suvremenih država i nametnuti nove ideologije u modernu Europu koje pripadaju zapravo nacističkoj ideologiji iz povijesti, što se u nekim segmentima modernog društva u bivšoj Jugoslaviji i Zapadnoj i Istočnoj Europi trenutno nameće nekim novi tehnikama i sustavima uništavanja vrijednosti antifašizma. Žalosno je da u današnje vrijeme djeca i unuci kojoj su omogućile narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije i Crvena Armija pod vodstvom druga Tita, radni ljudi Jugoslavije, vjernici i ateisti uništavaju sve dobre društvene ustanove i tvornice koje su bile u korist svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije i od istih napravile veliku štetu metodama u današnje vrijeme i iste koriste i u današnje vrijeme kako bi se izbrisao svaki trag antifašističke borbe, iskrivila povijest i nametnule vrijednosti koje su pobijedili upravo oni koji su u Holokaustu i Jasenovcu kao i drugim nacističkim logorima dali svoje živote. Moram istaknuti da je Židovska zajednica u bivšoj Jugoslaviji dala veliki doprinos poslijeratnoj obnovi i izgradnji Zagrebačkih bolnica i unapređenju medicine u bivšoj Jugoslaviji kao i drugi pripadnici naroda i narodnosti koji su obnovili poslijeratnu Jugoslaviju, izgradili društvo koji je bilo svjetski cijenjeno i taj Židovski trag nikada neće biti izbrisan iz povijesti. Žalosno je da djeca čiji su roditelji bili takozvani antifašisti i komunisti, danas tvornice koje su bile društvene i vlasništvo države, danas po kvinsličkim metodologijama smatraju privatnim vlasništvom, gdje brišu svaki trag antifašizma izrugivanju antifašističke vrijednosti i koriste iste te tvornice u današnje moderno vrijeme protiv antifašizma i antifašističkih vrijednosti. Možemo samo nabrojati na prste imena tvornica koje su ostale nakon pretvorbe i privatizacije, Telekomunikacijske tvornice Nikola Tesla, TŽV Gredelj, Končar itd. Iste tvornice su podignute iz ratne pustoši radnih ljudi Jugoslavije, bivših logoraša i pripadnika NOB-a, čija djeca antikomunista danas koriste u moderne fašističke propagande kao i vjerske objekte i nažalost ljude, jer nacistička ideologija smatra čovjeka da je rob kao i imovinu, a roditelji istih su iste tvornice sustavnu uništavali pod nazivom uspješna pretvorba i privatizacija a, u današnje njihovo moderno nacističko i fašističko vrijeme kao što i javno oni svojim istupima, pojedinci koriste u svojim govorima i putem elektroničkih medija, nacističku propagandu putem elektroničkih medija, računala i mobitela, kao i protupravno hakiranje mobitela s ciljem nametanja nacističke i fašističke ideologije.. u prostorijama koje su poslijeratno izgrađivale ruke pripadnika svih naroda Jugoslavije i isti pojedinci ih pretvorbom i privatizacijom napravili su protiv antifašizma vulgarne ustanove moderne Europe.

Vječna slava i sjećanje svim palim žrtvama Holokausta, Jasenovca i drugih nacističkih i fašističkih logora, kao i vječna slava pripadnicima palim borcima NOB, Crvene Armije, i pripadnicima NOB partizanske jedinice Ernst Telman koji su spasili ugled njemačkog naroda koji se suprotstavili i nacizmu.

Ivan Pranklin

Facebook
E-mail