Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

PORUKE

MIRKO MEĆAVA, bivši potpredsjednik SABA RH i bivši predsjednik Sedme banijske divizije:

    Sedma banijska divizija bila je izraz opredijeljenosti naroda Banije za antifašističku borbu, prvenstveno srpskog naroda na Baniji, bila je mjera njegove privrženosti i odanosti toj borbi. Jedinice Sedme banijske predstavljale su zaštitu života  sigurnosti naroda Banije od ustaških progona, pokolja i drugih zlodjela. Ali Sedma banijska divizija bila je važan elitni dio partizanske Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije posebno u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofenzivi. Samo u bitkama  na Sutjesci i Neretvi izginuo je „cvijet Banije“. Na Baniju se nažalost u rujnu 1943. vratilo svega 550 preživjelih i ranjenih boraca Sedme banijske. Banija je tih jesenskih dana istovremeno pjevala i plakala. Pjevala, jer se vratila miljenica Banije, spasiteljica banijskih sela. Plakala je jer  je u  marševima i bojevima sagorjela naša mladost. Taj se demografski korpus nikada više nije obnovio. Narodu Banije teško  su pali ti ogromni ljudski gubici, ali da ipak nisu izdali ideju, nisu okrenuli leđa NOB-u. Ostali su odani antifašizmu i dalje  nastavili borbu. Sedma banijska  je bila ponovno popunjena do divizijskog broja oko 4.000 boraca i rukovodilaca. Ratni  putevi Banijaca išli su po Pokuplju, Posavini, Slavoniji, Podravini, Kordunu, Bihaću, preko Jablanice, rijeke Pive, Tare, pa sve do samog kraja, kroz Gorski kotar, Istru i Sloveniju gdje je  u proljeće 1845. Sedma banijska  završila svoj ratni put, revolucionarnu misiju i havariju. Divizija, njeni borci, podvizi i zasluge žive uglavnom u knjigama i uspomenama malobrojnih živih sudionika, iskrenih antifašista, poklonika NOB-a i antifašističkih udruga. Javno, nju se nigdje ne spominje.

Bojan Mirosavljev

Facebook
E-mail

Kategorije

Najave