Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Poruke

Pored mase izgovorenih i napisanih laži od strane vladajućih elita na račun antifašističke borbe i pobjede, revizionističko ludilo na tlu BiH dobija nove oblike. Početak revizije ogledao se u novinskim člancima i knjigama kvazi akademika i protezao se preko revizije udžbenika i gradiva, govora vladajućih elita, mise za Blajburg, parastosa četnicima do potpunog nametanja revizije kao jedine prihvatljive istorije. Prihvatljive istorije vladajućim elitama sa ciljem da umanje značaj Narodnooslobodilačkog pokreta i njegov klasni karakter. Heroji koji su branili zemlju, koji su istu podigli poslije rata i koji su zagovarali jednakost među narodima i poštovali radnička prava danas se od strane ovih elita stavljaju pod tepih ili još monstruoznije proglašavaju zločincima. Dok te iste elite zajednički uživaju na našoj grbači.

Spomenici istinskim herojima – partizanima se sistemski zanemaruju ili iskorištavaju za ono čemu nisu namjenjeni, a zločinci dobijaju svoje spomenike, biste i murale.

Tako je 25.05.2018. u Posavskoj Mahali kod Odžaka otvoren Spomen-park kao sjećanje na „žrtve partizanskog zločina“. Te „žrtve“ bile su ustaše koje su držale Odžak pod okupacijom do 25.05.1945. i činile stravične zločine kako u Posavini tako i šire. Malo poslije otvaranja sramnog Spomen-parka ustašama, u Odžaku je uništena Spomen-kosturnica osloboditeljima partizanima. Ustaška teroristička grupa Hrvatsko revolucionarno bratstvo, poznata kao i Bugojanska grupa u septembru 2021. godine u Ljubuškom dobija svoj spomenik. Ova grupa 1972. godine ilegalno ulazi na teritoriju Jugoslavije sa ciljem da obnovi NDH i njenu fašističku ideologiju. Prvi kontakti sa stanovništvom su potpuno razuvjerili ustaše o stanju u Jugoslaviji. Lokalno stanovništvo im nije pružalo gostoprimstvo i nije im se pridružilo. Pošto su u Bosni pretrpjeli neuspjeh, pripadnici grupe pokušali su da pobjegnu preko Jugoslovenske granice. Prilikom bijega ulazili su u oružane sukobe sa teritorijalnom odbranom i ginuli, bez želje da se predaju. Preživjeloj četvorici suđeno je pred Vojnim sudom u Sarajevu. U ovom događaju poginulo je 13 pripadnika JNA i TO.

Bistu u Bijeljini dobio je 09.08.2021. Dragoljub Mihailović. Ovaj zločinac i pored silnih težnji da se sakriju istorijske činjenice ostaće upamćen po svojoj saradnji sa nacističkim i fašističkim okupatorima i kao komandant četničkih jedinica koje su činile stravične zločine nad stanovništvom u Jugoslaviji. Banja Luka već je godinama preplavljena muralima Mihailovića i Đujića uz podršku sadašnjih i tadašnjih gradskih vlasti. Da bi murali stajali na javnim površinama mora da postoji i dozvola, ako je nema isti se uklanjaju. Zločinci na zidovima u Banjoj Luci godinama stoje kao svjedoci revizije istorije.

Mladi Muslimani svoj spomenik imaju u Mostaru. Opšte poznata činjenica je da su Mladi Muslimani organizacija koja je tik poslije Drugog svjetskog rata imala za cilj razbijanje tekovina Narodnooslobodilačke borbe, a da je dio njenih pripadnika bio direktno ili indirektno povezan sa ustašama. Njihov panislamizam nije naišao na odobravanje stanovništva BiH. Tada ga je odbacila i Islamska zajednica uz izjavu: „Panislamizam, parola s kojom su nastupali Mladi Muslimani za vrijeme okupacije a i danas, jeste parola imperijalizma s kojom imperijalisti nastupaju svuda gdje hoće da lome oslobodilačke pokrete naroda u islamskim državama ili gdje razbijaju jedinstvo i slogu muslimana koji žive u sretnoj zajednici sa braćom ostalih vjeroispovijesti.“

Iz navedenih primjera jasno je da se u BiH sistemski pokušavaju umanjiti zločini fašista i njihovih sluga. Koliko god se revizionisti trudili istina i činjenice o zločinima fašista i njihove kolaboracije se ne mogu sakriti. Jedini i pravi heroji su partizani i zato im slava i hvala!

Preneseno s Facebook stranice Antifašisti BiH

Facebook
E-mail

Kategorije

Najave