Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

PETRUSOVA ZAKLETVA

Foto: Wikipedija

Ovu zakletvu trebaju položiti svi članovi vijeća naroda (sastavljenog od pravnika), vijeća koje bi upravljalo, mogućom budućom Svjetskom državom. Polaganje ove zakletve (Slično Hipokratovoj) bio bi nezaobilazan uvjet obnašanja vlasti.

Tekst zakletve

Zaklinjem se ljudskoj vrsti da ću bezuvjetno, vjerno i potpuno nepristrano, u skladu sa Petrusovim Zakonom o kontroli efikasnosti rada administracije i vlasti , služiti ljudskoj vrsti u ostvarivanju njenih bitnih, ključnih i ultimativnih ciljeva.

Zaklinjem se da ću u potpunosti priznavati egzaktne zakonske kriterije uspješnosti mog obnašanja vlasti u službi ostvarivanja tih ciljeva (Tablicu QEAD i Gausovu krivulju), i postupati po njihovom pravorjeku, te da ću bezuvjetno i odmah odstupiti sa svog položaja, ako brojke koje sam ostvario pokažu da nisam bio dovoljno uspješan u obnašanju vlasti.

Prisižem da nikad neću činiti činidbe niti stvari koje bi ostvarivale ciljeve ljudske vrste na štetu neke rase, nacije, grupe, profesije ili bilo kojeg drugog pravnog ili fizičkog subjekta svjetske države.

Prisižem, nadalje, da ću SVOJE interese, interese svoje obitelji, rodbine, prijatelja ili naroda ostvarivati isključivo NA NAČIN na koji ću istovremeno i istim činidbama ostvarivati i ciljeve ljudske vrste i da ću, za svoj rad, kao pravednu, priznavati nagradu koju će određivati tablica QEAD i Gausova krivulja koja bi pokazivala stupanj pravednosti raspodjele svjetskog i nacionalnog bogatstva.

Kraj teksta

Napomena 1

Polaganje ove zakletve trebao bi biti izrazito svečan i važan događaj, intezivno popraćen globalnom medijskom pozornošću, radi toga da bi i onim ljudima koji se ne bave politikom, pravom i zakonima bilo jasno čemu služi vlast i kako se mora služiti ljudskoj vrsti, upravljati državom, njenom djelatnošću i njenom opstojnošću.

Petrusova zakletva, dakle, ima prosvjetiteljsku svrhu. No, da to ne bi bile samo prazne riječi, zakoni koje  je Petrus sačinio, promtno će i vrlo precizno kažnjavati svakoga i onemogućiti vladavinu svakome ko se ne bude držao onoga u što se zakleo.

Napomena 2

Vijeću naroda služili bi, kao savjetodavna tijela: klubovi ekonomista, klubovi koji bi se bavili školstvom, znanošću i tehnologijom, klubovi koji bi se bavili teritorijalnim pitanjima, klubovi zdravstva, klubovi očuvanja prirodnog okoliša itd. Članovi tih klubova ne bi trebali polagati gornju zakletvu.

Napomena 3

Petrusova zakletva i njegovi zakoni ukazuju na to da je radi dobrog vođenja države od najveće važnosti kontrolirati efikasnost, pravednost i humanost obnašanja vlasti i to na način koji će najvišu vlast prinuditi na to da cijeli vladalački aparat prinudi također na efikasno, pravedno i humano vladanje.

Piscis primum a capite foetet – Riba smrdi od glave – kaže ona stara izreka.

Stoga, da bi se očuvala, efikasnost, humanost i pravednost društva treba najprije i najviše gledati na to da se spriječi kvarenje najviše vlasti.

Napomena 4

Naši vladari trebaju biti naši pastiri.

Nažalost, previše je čest slučaj da se ti naši patiri pretvaraju u mesare.

Ako se ljudska vrsta hoće smatrati civiliziranom i sposobnom za beskonačni opstanak u jednom dijelu galaktike, što je njen pravi životni prostor, onda ona, putem zakona mora biti sposobna spriječiti kvarenje vlasti.

Petrusova zakletva je jedan memento koji sve pripadnike ljudske vrste može podsjetiti na to što je vlast i čemu treba služiti, a njegovi zakoni su sredstvo da se to i ostvari.

Najvažnije:

Dragi moji supripadnici ljudske vrste, dobro zapamtite slijedeće:

Nitko, nikakva, sila, nikakav zakon ili moral, ne mogu zapovijediti dobro vladanje državom, ali dobar, pravi zakon lako može zabraniti ili onemogućiti lošu, štetnu vladavinu.

Petar Bosnić PetrusSamoproglašeni odvjetnik ljudske vrste

Facebook
E-mail

Kategorije

Najave