Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Obilježena 80. obljetnica ulaska partizana u okupirani Karlovac

Udruga antifašista Grada Karlovca obilježila je 17. studenoga 2021. godine 80. godišnjicu ulaska partizana u okupirani Karlovac, na čelu s Vjećeslavom Holjevcem

Miroslav Delić (Foto: Facebook)

PARTIZANSKA AKCIJA, koja je planirana mjesec dana, imala je za cilj iz zatvora, odnosno bolnice, izbaviti Marijana Čavića-Grgu, koji je uhapšen u Karlovcu u listopadu 1941. i bio podvrgnut strašnim mukama.

Zamisao je bila, da dvadesetak partizana pod komandom V.Holjevca, iz sela Vučkovići, s Petrove gore, u domobranskim uniformama i fesovima na glavi (u Karlovcu je bio jedan domobranski puk iz Bosne koji je nosio fesove) marširajući ulicama kao bilo koji drugi vod domobrana, izvuku iz Karlovca Marija Čavića.

Nada Dimić, je trebala s svojom grupom izvidjeti kojim putem bi grupa partizana ušla u grad, preko Mekušja i Koranskog mosta ili prijeći rijeku na Kordunu, pa se spustiti kroz šumu Kozjača, pored groblja do bolnice. Pripreme su trajale danima. Veco je pozvao četne starješine iz prvog bataljuna Grgu Milašinčića, komesara čete Milutina Košarića Čiku i komandira čete Ignjatija Perića i objasnio im da treba izvršiti jednu važnu akciju, te da će ostale upute dobiti kada dođe vrijeme. Dao im je zadatak da za tu akciju izaberu borce, te da moraju imati domobransku uniformu i oružje. Najvažnija je bila konspiracija, pa su dobili najstrožu zabranu da bilo kome povjere i jednu riječ o namjeravanoj akciji.

Veliki doprinos navedenoj akciji dala je Nada Dimić, koja poslala je pismo s kartom na kojoj je naznačen put kretanja, iz Mekušja, preko Koranskog mosta, gdje će ih čekat veza, koja će ih provesti do bolnice, koja poznaje put preko Kozjače, ukoliko budu tim putem izlazili iz grada. U pismu je naveden i broj sobe u kojoj se nalazio Marijan Čavić, također je navedeno da blizu mosta budu ujutro između 06 i 06,30 u ponedjeljak 17 studenog.  Pripreme za akciju su ubrzane, nabavljeni su i fesovi iz muslimanske čete. Dan polaska je bi 14.studeni, oko 15 sati iz sela Vučkovići. Odabrani borci su bili: Veljko Blažević, Pajo Bukva, Dušan Đurić, Vinko Eremić, Miloš Kovač, Nikola Kovačić, Branko Krasojević, Đuro Magarac, Đorđe Momčilović, Marko Mrkić, Uroš Opačić, Dušan Pekić, Miloš Petrović, Pero Peurača, Rade Savić, Nikola Stipić, Miloš Todorović, Drago Vukić, Ivica Gojak, Stevica Lukačić, Grga Milašinčić i Vojo Martinović, koji je imao 14 godina i bio partizanski kurir, koji je dan ranije otišao u Karlovac, kako bi od Nade Dimić dobio posljednje upute. U akciji su sudjelovala i petorica iz Karlovca koji su dobro poznavali grad.

Nakon pretrage u bolnici nije pronađen Marijan Čavić, što i je potvrdio i jedan liječnik,  simpatizer pokreta otpora, (dan prije ustaše su ga vratile u zatvor), grupa partizana među kojima se nalazio i Ivica Gojak istim putem kojim je i ušla u Karlovac vraćala se na Kordun, otkud su i krenuli u ovu akciju. Plan je bio da se talijansko vojnici na mostu razoružaju, bez pucnjave, međutim od šestorice talijanskih vojnika četvorica su zapucali, a dvojica su podigli ruke. Nastala je sveopća gužva, poginulo je svih šest talijanskih vojnika, ali na žalost i Ivica Gojak. Iz zgrade koja se nalazila u blizini, preostali talijanski okupatori otvorili su vatru, tada Veco izdaje naredbu da se teško ranjeni Ivica Gojak izvuče s poprišta bitke, u kojoj je još jedan borac Đorđe Momčilović, ranjen u ruku. Partizani nisu prešli niti polovicu mosta, u gradu je počela uzbuna. Gotovo trčećim korakom partizani su nastavili put prema Mekušju. Kako je prijetila opasnost da ih sustignu tenkovi koji su krenuli prema njima, ako se nastave kretati po cesti, Veco je naredio da se skrene kroz poplavljeno  Mekušansko polje, do šume.  Stigavši u šumu, bili su spašeni. Cijelo vrijeme su sa sobom nosili teško ranjenog Ivicu Gojaka. Partizani su se dalje kretali prema Cerovcu i došavši do prvih kuća, smjestili su teško ranjenog Ivicu Gojaka u toplu kuću. U toj kući s osmjehom na licu preminuo je Ivica Gojak. Te je noći pokopan na groblju kraj Cerovca.

Ove godine zbog bolesti skupu se nije mogla pridružiti kćerka V. Holjevca, Tatjana Holjevac, koja kao i Ivo Goldstein ( koji se također ispričao), tradicionalno dolaze na obilježavanje ovog događaja.

Miroslav Delić

Facebook
E-mail

Kategorije

Najave