Izdavačka djelatnost


U POVODU GODIŠNJICE SMRTI JOSIOA BROZA TITA PDF Print E-mail

„TITO JE POKOPAN - NIJE UMRO“

SIMBOL DANA POBJEDE U EUROPI

Vijest: „ Umro je Drug TITO“ 04. svibnja 1980.godine, u 17,00 sati na HTV, obišla je svijet brzinom svjetlosti. Od tog momenta, Njegov lik i djelo ne silazi sa stranica svih imajućih sredstava javnog informiranja, brojnih i raznovrsnih publikacija u svim zrelim društvima i ozbiljnim državama koje znaju držati ravnotežu između ZLA, koje je poraženo i DOBRA, s kojim je pobijeđeno.

Read more...
 
Predstavljanje knjige dr. Franka Miroševića: Dubrovački kotar u NDH PDF Print E-mail

PONEDJELJAK, 12. prosinca 2016. godine

Dvorana SABA RH

Pavla Hatza 16, Zagreb


Zagrebačko predstavljanje četvrtog izdanja u biblioteci

„DA SE NE ZABORAVI“

knjige dr. FRANKA MIROŠEVIĆA

DUBROVAČKI KOTAR U NDH

sudjeluju:

književnik Mato Jerinić,urednik biblioteke

dr.Mila Kolar – Dimitrijević, recenzentica

dr. Zlata Živaković – Kerže, recenzentica

dr. Franko Mirošević, autor knjige

Alan Vlašić, gitara


Početak u 17 sati

 

Knjiga će se moći kupiti po cijeni od 100 kuna

 
Nove knjige: Juraj Hrženjak STOLJEĆE ŽIVOTA (antifašistički zapisi i kultura sjećanja) PDF Print E-mail

U najnovijoj svojoj knjizi autor razmišlja subjektivno, a zapaža osjećajno. Riječ je o živom, zanimljivom i istinitom kazivanju o događajima i ljudima, o činjenicama uoči, za vrijeme i nakon završetka Narodnooslobodilačkog rata

Read more...
 
Zašto antifašizam? PDF Print E-mail

„…Publikacija, koja je pred čitateljem, namijenjena je prije svega mlađim generacijama, učenicima i studentima, ali i svima koji se žele informirati o antifašizmu i novokomponiranim oblicima fašizma. Naime, svjedocima smo da je u posljednjih dvadeset godina radikalno revidirana povijesti Drugog svjetskog rata, te da mlađe generacije ne poznaju povijesnu istinu o Narodnooslobodilačkoj antifašističkoj borbi naroda Hrvatske, njenom karakteru, ciljevima i ostvarenjima od značaja za današnju samostalnu suverenu demokratsku i međunarodno priznatu Hrvatsku državu. Neofašisti kojih, nažalost, ima i u Hrvatskoj Narodnooslobodilačku borbu nastoje prikazati u negativnom svjetlu. Stoga valja podsjetiti mlade naraštaje da su se pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske borili protiv nacifašističkog okupatora i domaće kolaboracije koja im je vjerno služila. Borili su se u izuzetno teškim uvjetima, bez pomoći sa strane, osloncem na vlastiti moral, te uz masovnu podrške stanovništva pobjedonosno završili antifašistički i oslobodilački rat. Partizanske borce pokretao je visoki moral, ideali slobode i pravde, dostojanstva i ponosa kojim su branili svoj zavičaj i svoju domovinu Hrvatsku. U organizacijama antifašističkih boraca i antifašista svakim danom je sve manje boraca NOR-a, te sve više antifašista mlađih generacija. Stoga antifašističku obitelj valja osnaživati ljudima koji su po svom razmišljanju, po svom odgoju, po svom uvjerenju i načinu življenja antifašisti, a da često puta te svoje vrline nisu angažirali u kontekstu antifašizma. Izdanje, koje je pred čitateljem, nastoji prezentiranim tekstovima objektivno prikazati antifašizam, razabrati njegove vrijednosti, te tako pridonijeti valorizaciji antifašističkih vrijednosti i približiti ciljeve, sadržaje i načine rada udruga nacifašističkih boraca i antifašista mlađim naraštajima kako bi i oni svojim znanjem, iskustvom i moralnim vrijednostima mogli ne samo pomladiti i ojačati tu vanstranačku organizaciju, već i znatno pridonijeti razrješenju mnogih problema svake životne i radne sredine…“ (izvod iz uvoda)

Read more...
 
Sjećanje je borba PDF Print E-mail

„Autorski rad Marija Šimunkovića i Domagoja Delača „Sjećanje je borba“ sadrži fotodokumentaciju i opise 937 spomen obilježja Narodnooslobodilačke borbe i revolucionarnog pokreta na području grada Zagreba. U ovom djelu prikazani su prvenstveno oni dokumenti koji se odnose na razdoblje okupiranog Zagreba i kvislinške ustaške vlasti od 1941. do 1945. godine. U knjizi na 580 stranica su navedeni i sistematizirani podaci o spomenicima i drugim spomen obilježjima koja su građani grada Zagreba posvetili svojim sugrađanima u znak zahvalnosti za doprinos i žrtvu u borbi protiv fašističkog zla i za slobodu voljenog grada. U knjizi su također pored spomenika, spomen ploča s imenima likvidiranih antifašističkih boraca i njihovih obitelji, te mjesta masovnih likvidacija (Dotrščina) prikazane ulice, trgovi, javne i privatne zgrade i institucije na kojima, oko kojih i u kojima su se odvijale borbe, različita događanja ili koje, u znak trajnog sjećanja na žrtve i događanja, nose njihovo ime (Josip Kraš, Rade Končar, Većeslav Holjevac itd.). Poznavajući, djelomično, stanje antifašističkih obilježja u Republici Hrvatskoj i u gradu Zagrebu, znam da je djelo koje nam prezentiraju autori Šimunković i Delač zahtijevalo, unatoč djelomično objavljenim dokumentima u postojećoj literaturi, izvanredne napore da ih se prikaže u cjelini i u sadašnjem stanju. Zato je ova knjiga, objektivno dokumentirani, dragocjeni prinos „borbi“ danas da se očuvaju sjećanja na užasne patnje koje je nacifašizam nanio čovjeku uopće i posebno građanima grada Zagreba. Dokumenti objavljeni u ovoj knjizi nas uče da ideologije mržnje drugih i drugačijih, da ekstremizmi bilo koje vrste mogu, makar bili umotani u pozlaćeni omot, pojedince toliko zaslijepiti da čine stravične zločine. U nas je nažalost suviše primjera iz nedavne prošlosti, a ispoljavaju se i danas u različitim oblicima mržnje drugih i drugačijih i izazivaju aveti nacifašističke prošlosti. Bilo bi vrlo korisno kada bi bar svaka škola u Zagrebu svojoj biblioteci, imala primjerak ove knjige kao pomoćnu literaturu nastavnicima. Ovom knjigom se obogaćuje ukupno znanje i uvid svim građanima i potvrđuje da Zagreb ne zaboravlja one koji su ga potvrđivali u prošlosti, a potvrđuju i danas kao multikulturalni grad, grad slobode…“ (izvod iz recenzije)

Read more...
 
Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske 1941. – 1945. PDF Print E-mail

„…Autori zaslužuju svaku pohvalu na njihovom velikom zalaganju da se čitaocima pruži na jednom mjestu cjelovita slika vojnog aspekta narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske i svih okolnosti (međunarodnih i jugoslavenskih), u kojima se odvijala velika, povijesna antifašistička borba na širokom prostoru Europe i svijeta, posebno u okviru antifašističke narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se ovo vrijedno djelo objavi…“

„…Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske autora Josipa Skupnjaka i Dragutina Mrkocija vrijedan je doprinos boljem uvidu u razvoj narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, u okviru kojeg su istaknuto mjesto imali narodi Hrvatske. Autori su uložili veliki trud da iz opširne građe o narodnooslobodilačkom ratu Hrvatske izvuku i sistematiziraju značajne datume i događaje vezane za razvoj ustanka, narodnooslobodilačke borbe i formiranje jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske. To omogućuje čitatelju da na jednom mjestu dobije temeljit uvid u sve faze oružane borbe, koja je evidentno iz godine u godinu jačala i u konačnici dovela do pobjede. Autori ovom knjigom nisu imali pretenziju da prikažu sve aspekte narodnooslobodilačke borbe, u kojoj je ujedno stvarana i narodna vlast (od narodnooslobodilačkih odbora do AVNOJ-a i ZAVNOH-a), jer je to posebno poglavlje narodnooslobodilačkog rata, koje bi znatno promijenilo u početku usvojenu koncepciju cijele knjige. Knjiga je obuhvatila i spisak boraca i rukovodilaca i jedinica odlikovanih Ordenom narodnog heroja i time na neposredan način knjiga govori o širini i težini narodnooslobodilačke borbe koju su vodili narodi Hrvatske u okviru narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se knjiga objavi kao trajni dokument o vremenu teškog razdoblja iz povijesti naroda Hrvatske, koje se ne smije zaboraviti...“ (izvodi iz recenzija)

Read more...
 
70 godina od osnivanja Moslavačkih brigada i oslobođenja grada Čazme PDF Print E-mail

„…Ova brošura posvećena je svim sudionicima Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) moslavačkog i čazmanskog kraja i žrtvama fašističkog terora prigodom obilježavanja 70. obljetnice osnivanja Prve moslavačke brigade, Brigade Matija Gubec i oslobođenja Čazme. Brošura je namijenjena svima, a naročito mladima koji antifašizam prihvaćaju kao trajnu civilizacijsku vrijednost. U brošuri je opisan čazmanski kraj prije i tijekom Drugog svjetskog rata, doprinos i žrtve žitelja Čazme i Moslavine u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB) 1941–1945. Brošurom će se pridonijeti da se očuvaju i njeguju tekovine, tradicija, kulturna i spomenička baština NOB-a, te da se poštuje čast i dostojanstvo sudionika i žrtava u NOB-u. Pri izradi brošure korišteni su autentični materijali, građa, kopije i fotografije, objavljene u ranijim sličnim brošurama i knjigama, kao i materijali pohranjeni u Gradskom muzeju Čazma. Korišteni su originalni izvodi iz knjiga: Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac" 1941–1945. s podatkom o 534 pogubljena žitelja s područja Čazme, kao i dijelovi knjige Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–2000., koji se odnose na područje bivše Općine Čazma. U brošuri je prikazano i gostoprimstvo žitelja čazmanskog kraja prema partizanskim jedinicama i borcima NOV i POJ u vrijeme velike neimaštine. Pri tome valja istaknuti i boravak na ovom području 14. slovenske divizije 14. siječnja 1944. godine prilikom pohoda za Štajersku, kojeg se prijatelji iz Slovenije sjećaju sa zahvalnošću. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito posjetio je 9. rujna 1960. naftna polja Stružec, potom je 9. rujna 1967. otkrio Spomenik revolucije u Podgariću, a 26. prosinca 1967. sudjelovao je u lovu u Pletercu…“ (izvod iz uvoda)

Read more...
 
Narodnooslobodilačka borba naroda Hrvatske PDF Print E-mail

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Od promjena početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća postoji velika konfuzija oko uloge Narodnooslobodilačke borbe u povijesti Hrvatske. Iako je službeno od početka dio ustavnog poretka, u službenim državnim manifestacijama ili obrazovnim udžbenicima često se agresivno nastojalo promijeniti karakter NOB-a ili svesti ulogu Narodnooslobodilačkog pokreta na jednu od suprotstavljenih strana, ravnopravnu s poraženim fašističkim snagama. Takav pristup NOB-u znatno otežava puno razumijevanje povijesnih događaja, posebno kod mlađih generacija. Taj problem ne mogu u potpunosti riješiti ni stručne publikacije ni povijesni pregledi tiskani prije devedesetih prije svega zbog promijenjenog konteksta u kojem neki termini i teze više nisu samorazumljive. Zato je postojala velika potreba za edukativnom brošurom usmjerenom prije svega mladim ljudima u kojoj se uzima u obzir i činjenica da takva brošura mora ukratko osnovne koncepte objašnjavati “od početka”, s obzirom na neadekvatnosti obrazovnog sustava i ambivalentan odnos politike i medija prema NOB-u.

Nadamo se da bi ova brošura mogla znatno doprinijeti popularizaciji NOB-a među mladima i zauzeti mjesto u vrijednosnom sustavu koje ta borba i zaslužuje.

Read more...
 
Desni ekstremizam PDF Print E-mail

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Antifašistički pokret se danas nalazi pred velikim izazovima koji između ostalog uključuju i ostavljanje pitanja gdje je taj fašizam protiv kojeg se bori i može li se cijeli politički pokret graditi na protivljenju drugom pokretu bez jasnog nuđenja alternative. Brošura “Desni ekstremizam” ima za cilj davanje osnovnih informacija o povijesti, karakteristikama i izvorima ekstremne desnice nakon Drugog svjetskog rata. Proučavanje tog fenomena ključno je za razumijevanje nužnosti antifašističkog pokreta u suvremenom svijetu. Ova brošura nije sveobuhvatna enciklopedija desnog ekstremizma nego uvodna i edukativna brošura namijenjena prije svega mladima koji žele bolje razumjeti svijet oko sebe. Nadamo se da će u njoj neke odgovore naći već aktivni antifašisti, kao i oni koji će to tek postati.

Read more...
 
Djeca u logorima –– žrtve ustaškog režima - Ivan Fumić PDF Print E-mail
Knjiga mr. sc. Ivana Fumića “Djeca u logorima - žrtve ustaškog režima“, pokušaj je rasvjetljavanja još jedne tamne mrlje koju su ustaše učinile „u ime hrvatskoga naroda i države“ nad nedužnom djecom, otrgnutom od svojih domova i roditelja, ponajviše tijekom kozaračke operacije, sredinom 1942. godine. Autor kronološkim redom izlaže genezu nastanka ustaškog pokreta i njegova dolaska na vlast, donošenje rasnih zakona, temeljem kojih je došlo do prvih hapšenja i ubijanja na nacionalnoj i rasnoj osnovi, prvenstveno Srba, Židova i Roma.
 
Da bi objasnio tehniku masovnih deportacija i likvidacija, autor je ukratko opisao nastanak glavnih koncentracionih logora u kojima je bilo zatočeno i mnogo žena, zajedno s maloljetnom djecom. Odvajanje djece od roditelja ili djece čiji su roditelja ubijeni ili zatočeni u logorima, dovelo je mr. Fumića do zaključka, da su jedino ustaše osnivale posebne dječje logore koje su zvali prihvatilištima za nezbrinutu djecu. Za potvrdu svoje teze koristio je brojne iskaze koje su dali pojedinci, ondašnji zatočenici logora, objavljene u raznim publikacijama.
 
Za tragediju koju su proživljavala zatočena djeca, autor optužuje ustaški zločinački režim, ali i dio katoličke crkve, posebno pojedine časne sestre koje su se nečasno odnosile prema unesrećenoj djeci u logoru Jastrebarsko. Istovremeno, autor ukazuje i na pojedince i ustanove koji su spašavali djecu. Bili su to Caritas, Crveni križ, obitelji bez djece, ali i časne sestre i odgojiteljice koje su se humano odnosile i brinule za djecu. Bez skrbi i pomoći Hrvata, humanista i antifašista, većina te djece ne bi preživjela ratne strahote. Ovako je otprilike 1/3 djece umrla, a 2/3 su dočekale kraj rata. Posebnu zaslugu u spašavanju djece iz Jastrebarskog ima Četvrta kordunaška brigada koja je iz logora izvukla nekoliko stotina djece i prebacila ih na partizanski teritorij.
Read more...
 
Kalnički partizanski odred PDF Print E-mail
Tri su razloga za ovo drugo izdanje knjige Kalnički partizanski odred:
 
1). Kada smo radili na pripremi rukopisa za tisak ove knjige, autor i suradnici bili su u stisci s vremenom, s obzirom na naše htijenje da knjiga izađe iz tiska u 2002. godini, povodom jubilarne 60-te obljetnice Kalničkoga partizanskog odreda. U tim okolnostima, na finalizaciji rukopisa radilo se užurbano, bez vremenske mogućnosti provjere određenih podataka. To je i razlog da u knjizi prvoga izdanja ima poprilično manjkavosti i grešaka, osobito u trećem dijelu, što smo u ovom izdanju nastojali ispraviti.
 
2). Prvo izdanje ove knjige tiskano je, s obzirom na naše financijske (ne)prilike, u vrlo skromnom tiražu, pa iz tog razloga, već tada nije udovoljeno svim zainteresiranim, da knjigu posjeduju u svojoj biblioteci. Zainteresiranosti za knjigu ima još i danas, kako među starijoj, tako i mlađoj generaciji, u koju s povjerenjem gledamo da će nastaviti gajiti tradicije NOB-a i čuvati uspomene na njezine sudionike, posebno one koji su u toj borbi dali i svoje živote. Bila bi zato velika greška ne udovoljiti toj zainteresiranosti.
Read more...
 
Lepoglava - Branko Dubravica/ Marina Marković PDF Print E-mail
Lepoglava, naselje u slikovitom zagorskom pejzažu, u dolini Bednje, podno planine Ivanščice, nedaleko dviju trasa europskih autocesta Zagreb-Graz i Zagreb-Budimpešta, jedno je od najstarijih i najpoznatijih mjesta u Hrvatskoj: kolijevka je znanosti, umjetnosti i kulture koju su stvarali pavlini već od 1400 godine.
 
Ime Lepoglava u dokumentima prvi put se spominje 1399. godine, a već slijedeće 1400. godine grof i ban Herman II Celjski osniva samostan pustinjaka sv. Pavla «sub» Lepoglava, što se najvjerojatnije odnosi na srednjovjekovni grad na brdu gdje se nalazi crkvica Sv. Ivana.
 
Pavlinski samostan postaje kolijevkom kulturno-prosvjetnog i znanstvenog rada. Već 1503. godine osnovan je seminar pavlinskog reda koji 1582. prerasta u gimnaziju: 1656., uveden je studij filozofije, nešto kasnije i teologije. Godine 1674. godine posebnom odlukom cara Leopolda I i pape Klementa X, pavlini dobivaju dozvolu za dodjelu doktorata iz filozofije i teologije.
Read more...
 
Partizanske gimnazije PDF Print E-mail
Bila jednom škola...
 
u kojoj su svi đaci bili sretni da mogu učit, u kojoj su profesori bili sretni da ih mogu podučavati, u kojoj su se profesori i đaci uzajamno voljeli i poštivali, gdje su se đaci međusobno pomagali, tko je znao više tumačio je onima koji su znali manje, đaci su se radovali uspjehu drugih kao i svom, zanemarili bi vlastite interese za dobro kolektiva, radili su bez naknade s radošću, uz kritiku i samokritik, sretni što su živi, zajedništvo je bila realnost, novac se rijetko spominjao...
 
Bila jednom škola...
 
„Druže profesore..." - da, profesori i đaci zvali su se drugovima i bili su pravi drugovi, svi smo bili na - ti.
Read more...
 
U ime istine - Ivan Fumić PDF Print E-mail
Godine 2007. je katolički svećenik i publicist Anto Baković objavio u Zagrebu vrlo opsežnu knjigu „Hrvatski martirologij XX. stoljeća“. Knjigu koja s fotografijama svećenika ima 1019 stranica, tiskalo je poduzeće Purvis, d.o.o., Zagreb.
 
Autor donosi životopise 664 smrtno stradalih biskupa, katoličkih svećenika, bogoslova, sjemeništaraca, braće laika i časnih sestara u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i to Hrvata, Slovenaca, Mađara i Nijemaca u razdoblju od 1913. pa do 1998. godine. O svećenicima, sudionicima antifašističkog rata, međutim nije napisao ni retka. Tvrdi da su gotovo svi oni komunističke žrtve, stradale uglavnom u tijeku II. svjetskog rata ili nakon njega. Za znatan broj njih ne daje dokaze ili su razlozi koje navodi krajnje upitni. Uglavnom se radi o pripadnicima vlasti ili aktivnim suradnicima nacifašističke tvorevine Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.). Međutim, propustio je spomenuti i jednog katoličkog svećenika jer je bio četnik, pristalica velikosrpske političke opcije. Iako za smrt pripadnika crkve prvenstveno optužuje komuniste, što u knjizi često ističe, iznijetim podatcima sam i opovrgava tu tvrdnju.
 
Read more...
 
U kakvom to svijetu živimo - Dara Janeković PDF Print E-mail
...Na našemu jeziku ne postoji slično publicističko analitično i aktualno djelo. Razlog tako visoke ocjene jest taj što se u njemu kompleksno i duboko zaronilo u međunarodne odnose, što se u svakoj glavi, u svakom eseju, željelo odgovoriti na ono sudbinsko pitanje - bez kojega nema publicističke, a ni znanstvene istine - a to je: "A zašto se to dogodilo? Što je bio uzrok tome?". Uraditi to mogla je samo osoba koja je veliki erudit i koja je sama bila učesnica i svjedok brojnih ključnih događaja na međunarodnoj sceni - u dugom luku od Europe preko Zapadne hemisfere do NR Kine...
 
U fokusu analize nalaze se svi geopolitički i geostrategijski segmenti međunarodne zajednice. Logična europocentričnost stavljena je u odnos prema Sjevernoj Americi, gdje je bila i ostala moćna Amerika. I jedno i drugo se stavlja u relaciju s Latinskom Amerikom, zatim Afrikom i konačno Azijom. Kao dugogodišnja ugledna novinarka, Dara Janeković desetljećima je obilazila sve glavne centre i sva glavna žarišta i neuralgične točke međunarodne zajednice te je ovo djelo rezultat njezinog znanja, ali i iskustva...
Read more...
 
Milka Kufrin, narodni heroj - Rade Bulat PDF Print E-mail
Sadržaj knjige je specifičan. Suprug Milke Kufrin, Rade Bulat, predočio je u knjizi tekstove svoje pokojne supruge, njezina sjećanja, referate, izjave i dopise, nastojeći na taj način prikazati njezinu dugogo­dišnju predratnu ilegalnu aktivnost, njezin intenzivni pozadinski rad, djelovanje u vrijeme NOB-a i učešće u otporu ustaškim i okupacijskim snagama u Hrvatskoj, kao i njezin rad s mladima na shvaćanju suštine antifašističke borbe. U knjizi se očituje i dokumentira zajednička borba hrvatskih, srpskih i slovenskih partizana na području zapadne Hrvat­ske, od prvih dana rata. Izvanredno dobro su opisana i imenima doku­mentirana zbivanja na širem zagrebačkom području, način organizaci­je odlaska u partizane, sastajališta s kojih se išlo, najčešće u sajmene dane, kako bi se u mnoštvu naroda lakše prikrivala "veza" i sam odlazak. Tekst je nepresušno vrelo podataka i imena koja dokazuju masovnost ilegalaca koji su brojnim simpatizerima omogućili odlazak u NOB, o čemu u literaturi gotovo da i nema spomena.
 
U knjizi se izuzetno dobro prikazuju promjene poslijeratnog pona­šanja dijela partijskog rukovodstva koje se pretvara u formaliste i birokrate te staljinističkim metodama progoni bračni par narodnih heroja Kufrin- Bulat koji ne podliježu oportunizmu. Smatram da se sada, nakon dugogodišnjeg vremenskog odmaka, istine radi, i to treba reći.
Read more...
 
Hrvatska u logorima - Mišo Deverić/Ivan Fumić PDF Print E-mail
I do sada su antifašisti Hrvatske, naročito pojedini preživjeli logoraši pisali o logorima, pretežno, iznoseći osobne patnje i spoznaje. Međutim, nedostajao je cjelovitiji prikaz logora u koje su nacifašisti na tlu Hrvatske smještali i ubijali desetke tisuća Srba, Židova, Roma, Hrvata i drugih, bez obzira na narodnost i vjeru, koji nisu odobravali zločine okupatora, ustaša i četnika ili su im se suprotstavljali. Toga posla se pri­hvatio Mišo Deverić, član Predsjedništva SABA RH, ali su ga bolest i smrt spriječili da ga privede kraju. Koristeći prikupljenu gradu Miše Deverića, tu obvezu je preuzeo mr. sc. Ivan Fumić, bivši predsjednik SABA RH i sadašnji član Predsjedništva. On je dodatno prikupio arhivsku građu, različite pravne dokumente, statističke i druge podatke i uspješno priveo kraju složen i zahtjevan posao, dajući hrvatskoj javnosti uvid u strahote ustaških logora i stanje duha vlasti ustaške NDH.
 
Knjigom HRVATSKA U LOGORIMA Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske daje svoj doprinos cjelovitijem sagledavanju različitih vrsta ustaških i okupatorskih logora na tlu hrvatskog dijela NDH. Pored statističkih podataka (gdje je to i koliko bilo moguće utvrditi) u knjizi su prikazani i sistematizirani broj i vrsta logora te različite metode postupanja s logorašima, a sve to s jedinstve­nim ciljem - likvidirati ih odmah ili postepenim mučenjem i ubijanjem na najbestijalnije način.
Read more...
 
Josip Kraš - Zbornik PDF Print E-mail
U povodu obilježavanja 65. obljetnice smrti narodnog heroja Josipa Kraša, u njegovom rodnom kotaru Ivanec, SABA Republike Hrvatske i UABA grada Ivanca upriličili su okrugli stol «Život i djelo Josipa Kraša narodnog heroja» na kojem je evocirana uspomena na Kraša, od njegovih, još živućih suboraca, ali i mlađih istraživača, povjesničara, etnologa i ostalih. Do sada su objavljene dvije knjige o Krašu: Slave Ogrizović, Narodni heroj Josip Kraš (Zagreb, 1955.) i Jove Popovića, Josip Kraš - životni put i revolucionarno delo (G. Milanovac, 1982.). Ovo je treća knjiga u kojoj je svoje sjećanje i spoznaje iznijelo desetak sudionika okruglog stola.
 
Ovaj zbornik nastao je od desetak referata, iznesenih na skupu ili priloženih od dijela autora koji su bili spriječeni sudjelovati. Referati su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina odnosi se na opis arheoloških, etnografskih i političkih prilika u kojima je rođen, odrastao i povremeno djelovao Josip Kraš, selo Vuglovec i kotar Ivanec, s naglaskom na razvoj radničkog pokreta u ivanečkim rudnicima. Druga skupina odnosi se na njegov revolucionarni rad u okviru komunističkog pokreta, djelovanja u sindikalnom pokretu te ponajviše u pokretanju i organiziranju Narodnooslobodilačkog pokreta i ustanka u okrugu Karlovac, gdje je prerano i poginuo na ulici.
Read more...
 
Šezdeset godina suvereniteta 1947. - 2007. PDF Print E-mail
Potpisivanje mirovnog ugovora s Italijom u Parizu 10. veljače 1947. godine bio je događaj od prvorazrednog povijesnog značaja, jer je njime i međunarodna zajednica potvrdila pravo Hrvatskoj, odnosno tada Jugoslaviji, da vrati oteti teritorij - Istru, Rijeku, Zadar i otoke matici zemlji.
 
Tim povodom u Puli je 16. rujna 2007. godine, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića i supokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Istarske i Primorsko-goranske županije, svečano obilježena 60. obljetnica stupanja na snagu odluka Pariške mirovne konferencije.
 
SABA RH je izdala publikaciju kojom želi dati još jedan doprinos u obilježavanju tog značajnog jubileja. U njoj objavljujemo cjelovit sadržaj sa svečanosti održanoj u pulskoj Areni, sve govore najviših predstavnika državne i lokalnih vlasti, kao i udruga, a potoni znanstvene oglede o značenju Pariškog ugovora te priloge u kojima su najvažniji dokumenti s izvornim tekstovima tog međunarodnog ugovora i drugih važnih odluka koje su odredile sudbinu ovog dijela Hrvatske.
Read more...
 
Poruke predsjednika RH Stjepana Mesića PDF Print E-mail
Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske tiskao je brošuru, u kojoj su objavljene Poruke o trajnim vrijednostima antifašizma koje je predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić uputio građanima povodom obilježavanja nekih važnih datuma iz novije hrvatske povijesti. To je samo manji dio iz govora i drugih oblika komuniciranja Predsjednika Republike s građanima, u kojima je on istaknuo temeljno značenje antifašističke narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj, borbe za njezinu opstojnost i afirmaciju u Europi i svijetu, za njezin razvitak, za njezinu slobodu i, najzad, za njezinu nezavisnost izvojevanu borbom hrvatskih branitelja 1991. godine.
Read more...
 
Bleiburg i Križni put 1945. PDF Print E-mail
Povijesna tema poznata pod pojmom Bleiburg i Križni put, ili Marš smrti, neprekidno je aktualna u publicistici od vremena nastanka njezina sadržaja godine 1945., ali je redovito tretirana i obrađivana uglavnom samo od njezinih preživjelih sudionika i od njima bliskih autora u hrvatskoj emigraciji do 90-tih godina XX. stoljeća, a tek poslije u domovini. Dio autora se te tragedije značajnoga broja ljudi sjeća s dostojnim i dostojanstvenim pijetetom, ali znatno veći dio publicista i autora samo iz političkih razloga. Prvi put su toj temi 2006. godine širu pozornost posvetili antifašisti, dakle, pripadnici one skupine za koju se u prvoj grupi autora smatra da je pripadala suprotnoj zaraćenoj strani. Ali, antifašisti svoju pozornost nisu usmjerili jednostrano te isključivo politički, već znanstveno i stručno. Savjet antifašista Hrvatske tako je 12. travnja 2006. god. organizirao znanstveno stručni skup - Okrugli stol na temu "Bleiburg i Križni put 1945". Pripreme te sama organizacija skupa tekle su duže vrijeme, uz konzultacije s većim brojem profesionalnih povjesničara i stručnjaka. Organizacijski odbor činili su: Juraj Hrženjak, predsjednik Savjeta antifašista Republike Hrvatske, Krešimir Piškulić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske i akademik Petar Strčić, znanstveni savjetnik i upravitelj Arhiva HAZU, u miru, koji je zatim bio i predsjedavajući radnoga tijela spomenutoga skupa. To je prvi put da se antifašisti Republike Hrvatske javljaju na ovu temu čiji je sadržaj poznat po tragediji.
Read more...
 
Antifašistička Hrvatska - Nikola Anić PDF Print E-mail
O antifašističkoj Hrvatskoj i o oružanim snagama Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) u Hrvatskoj napisano je dosta povijesnih radova: najviše članaka, zatim povijesnih monografija o partizanskim odredima, brigadama, divizijama i korpusima NOV Hrvatske te regionalnih povijesnih monografija Narodnooslobodilačkog rata (NOR-a) u Hrvatskoj. Međutim, još do sada povijest u Hrvata nije dobila cjeloviti prikaz, nema povijesti antifašističke Hrvatske, o nastanku i razvoju oružanih snaga NOP-a u Hrvatskoj. Konkretno, nije napisana povijest Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske od 1941. do 1945. godine.
 
Ova je knjiga, konkretan povijesni dokument, iz burne ratne prošlosti Hrvatske u Drugom svjetskom ratu znanstveno obrađen, i ujedno je povijesno-znanstveni dokument, prvi takvog sadržaja koji se pojavio ne samo u Hrvatskoj, nego i na teritoriji bivše SFRJ.
 
Uz gore kazano, jedan od motiva da napišem povijest o NOV i PO Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, bio je u obvezi koju osjećam prema rodnoj domovini Hrvatskoj i kao pripadnik - borac i časnik NOV Hrvatske i kao povjesničar i znanstvenik.
Read more...
 
34. udarna divizija NOV i PO - Vladimir Hlaić PDF Print E-mail
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske u 2002. godini izdavač je tri značajne knjige iz povijesti NOB-a na prostoru Republike Hrvatske. Objavljeno je II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, "Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990 - 2000. godine", drugo je djelo "Kalnički partizanski odred" autora Žarka Miličevića i ovo, treće djelo, je monografija "34. udarne divizije NOV i PO Hrvatske" autora Vladimira Hlaića.
 
Monografijom "34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske", uz već objavljena slična djela: "Brigada Franjo Ogulinac Seljo" Vladimira Valjana; "Karlovačka udarna brigada " iz pera Josipa Lulika i dr. Đure Zatezala; "Žumberačka NOU brigada" Zdravka Dizdara i Mane Borčića; "Putovima hrabrosti" Milana Kavgića; "Duga Resa, radovi iz dalje prošlosti, NOB i socijalističke izgradnje"; "Ozalj - revolucija i razvoj" i "Općina Novi Zagreb u NOB i socijalističkoj izgradnji" koje su pripremile grupa autora, "Končarevi proleteri" Vladimira Hlaića; "Prvi korpus NOV Hrvatske", zbornik radova i druga izdanja Historijskog arhiva u Karlovcu, itd.,
Read more...
 
Zbornik: Žumberak - Gorjanci (1941. - 1945.) PDF Print E-mail
Predgovor koji objavljujemo u Zborniku Žumberak - Gorjanci u NOB pojavljuje se pred čitaocima naše hrvatske i slovenske javnosti pa i šire nakon 18 godina mukotrpnog pripremanja. Mnogi autori koji su podnijeli referate ili iznijeli svoja sjećanja nisu mogli radi smrti pročitati svoja redigirana priopćenja. Proteklo vrijeme od Šezdeset i dvije godine (62) našim Zbornikom upotpunjujemo jedan mozaik povijesne grade na izuzetno značajnom i važnom graničnom hrvatsko-slovenskom području Žumberak - Gorjanci, gdje su narodi Kraljevine Jugoslavije na poziv KPJ, Hrvatske i Slovenije hrabro, masovno i odlučno stupili u borbu za svoje oslobođenje protiv fašističkih njemačkih i talijanskih okupatora i njihovih sluga ustaša i Bele garde 1941.-1945. g.
 
U vrijeme u kojem danas živimo treba se podsjetiti da su tada hrvatski, slovenski i srpski narod na području Žumberka i Gorjanaca bili mala manjina i bez veće vojne i političke organizacije početkom NOB srpnja 1941. g. Pokušaj s I. partizanskim odredom Matija Gubec brzo je tragično završio odmah u početku ljeta i jeseni 1941. g., ali je i njegova tragedija bila neugasla iskra otpora koji su naši narodi i na ovom području pokazali i učinili ga kroz čitav oslobodilački rat i započetu borbu trajno nezaobilaznim žarištem NOB-a i stalno zajedničkim i nezaobilaznim za međusobnu suradnju hrvatskih i slovenskih partizana.
Read more...
 
Ratnici od puške manji - Gojko Matić PDF Print E-mail
Djelo Gojka Matića "Ratnici manji od puške" dragocjeni je dokument u mozaiku prikazivanja, doslovce, nadljudske borbe za opstanak naroda jednog ličkog sela, Divosela, u toku NOB-e od 1941-1945. godine.
 
Samo podatak da je u Divoselu 1941. godine živjelo 2164 stanovnika u 390 domaćinstava, a da 1945. godine ostalo živjeti u Divoselu svega 693 stanovnika, govori o velikoj ljudskoj tragediji Divosela. Samo u prvih deset dana kolovoza 1941. godine u Kruškovači je ubijeno 265, u Jarčju jamu je bačeno 48, u Šibuljni je ubijeno 54, živih je spaljeno u Divoselu 23. Nikakva prirodna katastrofa nije mogla biti pogubnija od zločinačke ruke koja je ubila tih dana kolovoza 386 ljudi, od tek rođenog djeteta do najstarijeg živog ljudskog bića u Divoselu, a rat je trajao 1490 dana.
 
Opisujući djecu, od puške manjih ratnika, Gojko Matić, vjerno, istinito, dokumentirano oslikava po imenu i prezimenu borce, svrstane u pionirsku četu, mlađe od 16 godina.
Read more...
 
Većeslav Holjevac - graditelj, vizionar, ratnik PDF Print E-mail
Uskoro će se navršiti trideset i šest godina od smrti Većeslava-Vece Holjevca. Pitam se, znaju li danas četrdesetogodišnjaci, tridesetogodišnjaci, ili oni kojima je tek dvadeset godina, tko je bio Veco Holjevac, što je on učinio za Grad u kojemu oni danas žive? Pitam se, da li na satu povijesti u školama ovoga Grada spominju njegovo ime? Da li na fakultetima studenti i profesori znaju, koliko je taj čovjek uložio napora i kolike je prepreke prevladao da bi se izgradila nova zdanja njihovih učilišta?
 
Nemamo anketa, ni radova koji bi nam egzaktno odgovorili na ova pitanja. Do sada nije sustavno sabrana ni objavljena grada iz tog razdoblja, osim petnaestak, dvadesetak članaka ili kraćih osvrta na stranicama dnevnih novina. Uz njih usamljeno stoji studiozni rad Slavka Goldsteina, objavljen 1970. godine na deset stranica u časopisu "Kritika" pod naslovom Nacrt za Većinu biografiju, otvorivši dublji uvid u kreativnu misao i djelo toga osebujnog čovjeka. Sve to zajedno je premalo da bi rasvijetlilo put i djelo jednog od najsposobnijih i najzaslužnijih predsjednika, odnosno gradonačelnika Zagreba u 20. stoljeću.
Read more...
 
Maratonac s Psunja - Glišo Savić PDF Print E-mail
Priča o maratoncu sa Psunja nije obična kronika događaja o kojima se u njoj govori, nije ni biografija glavnog junaka. Ona je prije svega priča o ljudima u ratu. Glavni junak priče aktivni je sudionik Drugog svjetskog rata. Antifašist. Partizan. Poslije najdužeg razdoblja mira na ovim prostorima, kad se već mislilo da je era ratova zauvijek ostala za nama, njemu se dogodio ponovni rat. U njemu ga je, sad već u poodmaklim godinama, zadesila uloga žrtve. Dva rata "po glavi stanovnika" službeni je "prosjek" s kojim kod nas završava 20. stoljeće. Običan smrtnik od toga nije mogao pobjeći, pa ni naš junak nije mogao biti izuzetkom. Na sreću ili nesreću, sve ono kroza što je morao proći da bi "uhvatio" taj prosjek nije se moralo dogoditi baš njemu; moglo se dogoditi bilo kome drugome, pa i svakome od nas.
 
I još nešto: za razliku od svoga velikoga prethodnika, Grka Fidipida, maratonac sa Psunja je svoju životnu trku završio u krevetu, okružen svojim najdražima. Tako se ispostavilo da je bio u pravu kad je tvrdio da se "valjda u međuvremenu nešto i promijenilo".
Read more...
 
Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990. - 2000. PDF Print E-mail
Nakon pobjede nad fašizmom i oslobođenja 1945. godine preživjeli antifašisti su smatrali svojom dužnošću da i putem različitih spomen obilježja sačuvaju sjećanje na one koji su pali za slobodu.
 
U razdoblju od 1945-1990. u gradovima i selima širom Hrvatske podignuto je oko 6.000 spomen obilježja mladićima i djevojkama, antifašističkim borcima i organizatorima ustanka koji su pokošeni u teškoj antifašističkoj borbi kao i onima koje su nevine, po poljima ili na pragu njihovih domova, u logorima, zatvorima i zbjegovima poubijali fašisti.
 
Graditelji spomenika, bista, ploča i spomen kosturnica stvarali su spomenik slobodi gradova i sela Hrvatske, slobodi i pravu mladosti na život, slobodi čovjeka na rad i stvaralaštvo u miru. Nema ni jednog jedinog spomen obilježja na kojem nije uklesana riječ sloboda. I to ne samo rukom i dlijetom velikih majstora kulture, nego i nezgrapnim rukama seljaka, radnika i ribara.
Read more...