Digitalna baština NOB-a PDF Print E-mail

Tijekom Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, usprkos otežanim, ratnim uvjetima i nedostatku potrebne tehnike, materijala i stručnih kadrova (novinara, grafičkih i drugih radnika…), izlazio je veliki broj raznovrsnih tiskovina: od propagandnih letaka i plakata, preko dnevnih novina, mjesečnika i raznovrsnih brošura do zbirki pjesama i knjiga. Iako tiskane prvenstveno da informiraju,mobiliziraju i propagiraju ideje narodno-oslobodilačke borbe, one otkrivaju i vrsne majstore novinarstva, književnosti, pa i dizajna. S vremenom one su postale sastavnim dijelom nacionalne kulturne baštine.

O tome svjedoči i pravo bogatstvo sačuvanih primjeraka tiska i drugih publikacija koje se čuvaju u muzejima, arhivima i srodnim institucijama.

Namjera nam je, ovim prvim izlaženjem na web stranicu Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, s 27 primjeraka partizanskog tiska iz privatnog vlasništva:

★ omogućiti jednostavan i brz pregled, do sada sakupljenog partizanskog tiska, bez potrebe prolaženja potrebne procedure koje od istraživača i zainteresiranih zahtijevaju nadležne institucije;

★ upozoriti širu društvenu javnost na brojnost, kvalitetu i značaj partizanskog tiska;

★ potaknuti daljnju sakupljačku aktivnost koja pretpostavlja suradnju sa svima onima koji su nam voljni ustupiti svoje primjerke na skeniranje i stručnu obradu (uz povrat vlasnicima, naravno);

★ afirmirati jedan, nažalost, zaboravljeni segment povijesti Drugoga svjetskoga rata na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, čime bi odali priznanje svima onima koji su ponekad i po cijenu vlastitog života sudjelovali u procesu stvaranja, čuvanja i distribucije partizanskog tiska.

Gotovo je nemoguće sa sigurnošću utvrditi što je sve izlazilo i što je sve tiskano u vrijeme rata. Pretpostavlja se da je na području čitave bivše Jugoslavije tiskano oko 20.000 raznih naslova svih vrsta tiskovina. Za više od 9.500 listova, knjiga i brošura utvrđeno je gdje su i kada izlazili, tko ih je izdavao i tiskao, tko je uređivao i pisao tekstove.

Većina tiskovina sistematizirana je i obrađena u „Bibliografiji izdanja narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945.“ koju je izdao Vojnoistorijski institut u Beogradu, 1964. godine. O novinarstvu i tisku u NOB-u Hrvatske napisao je knjigu pod nazivom „Riječi istine“ (Zagreb, 1975.) dr. Mahmud Konjhođić, u ratno vrijeme šef Propagandnog odjela ZAVNOH-a.

Brošure možete preuzeti na svoje računalom klikom na naslovnicu brošure.

 


Brošura: ČETNICI/U SLUŽBI/NARODNIH NEPRIJATELJA – Dokumenti o izdaji Draže Mihailovića, ministra jugoslavenske izbjegličke vlade i njegovog četničkog povjerenika za Slavoniju majora Dušana Janjića


Mjesto izvedbe: Zvečevo
Izdanje Glasa Slavonije, rujan 1943.
Format: 24 x 16 cm; 33 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu


Sadržaj:
★ Jugoslavenska izbjeglička „vlada“ i njen ministar Draža Mihailović odveli su četnike u službu Njemaca i Talijana, str. 1-5;
★ Pokušaji četnika da prodru u Slavoniju, str. 6-7;
★ Dokumenti četničke rabote u Slavoniji, str. 7-31;
★ Bratstvo srpskog i hrvatskog naroda najveći plod naše borbe, str. 31-33

ISBN 978-953-7587-32-1

 

 

 

 


Brošura: PREDSJEDNIŠTVO/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, DRUGO ZASJEDANJE/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE, 1943./Izdanje AVNOJ-a


Bez mjesta izdavanja
Format: 21 x 15 cm, 72 stranice + korice
Na poleđini natpis: SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU


Sadržaj:
★ Razvitak oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije u vezi s međunarodnim događajima, str. 5-21
★ Odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a, str. 22-43;
★ Odluke predsjedništva AVNOJ-a, str. 44-48;
★ Predsjedništvo AVNOJ-a, str. 49-52;
★ Pozdravi brzojavi koje je uputilo Drugo zasjedanje AVNOJ-a;
Pozdravni brzojavi koje je primilo Drugo zasjedanje AVNOJ-a, str. 53-72.

ISBN 978-953-7587-33-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis: VJESNIK/HRVATSKE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE FRONTE, broj 14, lipanj 1942.


Izdaje Agitprop CK KPH I. (1941.) – V. (1945.)
Naslov od II. (1942.), br. 18 Vjesnik JNOF Hrvatske: od III. (1943.) br. 2 Vjesnik JNOF; od br. 27 Vjesnik JNOF Hrvatske; od IV. (1944.) br. 3 Vjesnik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske; od broja 13 Vjesnik JNOF Hrvatske
Urednici prvih brojeva: Pavle Gregorić, Rade Končar, Vladimir Bakarić, Vladimir Popović, Mladen Iveković, od 1942. Vladimir Bakarić i Vladimir Popović, od travnja 1943. Šime Balen, od 1944. Mladen Iveković, 1945- Nina Rupčić. Redakcija: Josip Đerđa, Otmar Kreačić, Ivo Vejvoda, od travnja 1943. Vjekoslav Prpić, Zdenko Has, Mahmut Konjhođić i Vjekoslav Prpić
Izlazio s prekidima od prosinca 1941. do ožujka 1942. i od siječnja do travnja 1943.
U 1941. izlazio desetodnevno i mjesečno, u 1942. mjesečno, a u 1943., 1944. i 1945. tjedno
Tehnika Agitpropa CK KPH, Štamparija „Vjesnik“, Štamparija „Slobodna Dalmacija“ (Zagreb, Drežnica, Korenica, Bijeli Potoci, Škalići, Bunići, Mračaj, Split, Zagreb)
Tiraž: 300-7.000 primjeraka
Format: 19,5 x 14,5 do 58 x 40 cm, 24 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na ciklostilu


Sadržaj:
★ Godišnjica krvavog pohoda, str. 1-3;
★ Iskovano je oružje za konačnu pobjedu, str. 3-12;
★ Jedinstvo okupatorskih slugu, str. 8-11;
★ Hrvati!, str. 11-12;
★ Srbi i Hrvati!, str. 12;
★ Slava narodnom heroju, sekretaru Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske i članu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije drugu Radi Končaru, str. 13-14;
★ Na oslobođenim oranicama, str. 15-17;
★ Umjetnost u službi naroda, str. 17-18;
★ Veliki uspjesi hrabrih slovenskih partizana, str. 18-19;
★ II. antifašistički omladinski miting u Moskvi
★ Međunarodni pregled, str. 20-21;
★ Junački se treba osvetiti…, str. 21-22;
★ Partizani u borbi, str, 22-24.

ISBN 978-953-7587-49-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis: VJESNIK/HRVATSKE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE FRONTE, broj 11, travanj 1942.


Izdaje Agitprop CK KPH I. (1941.) – V. (1945.)
Naslov od II. (1942.), br. 18 Vjesnik JNOF Hrvatske: od III. (1943.) br. 2 Vjesnik JNOF; od br. 27 Vjesnik JNOF Hrvatske; od IV. (1944.) br. 3 Vjesnik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske; od broja 13 Vjesnik JNOF Hrvatske
Urednici prvih brojeva: Pavle Gregorić, Rade Končar, Vladimir Bakarić, Vladimir Popović, Mladen Iveković, od 1942. Vladimir Bakarić i Vladimir Popović, od travnja 1943. Šime Balen, od 1944. Mladen Iveković, 1945- Nina Rupčić. Redakcija: Josip Đerđa, Otmar Kreačić, Ivo Vejvoda, od travnja 1943. Vjekoslav Prpić, Zdenko Has, Mahmut Konjhođić i Vjekoslav Prpić
Izlazio s prekidima od prosinca 1941. do ožujka 1942. i od siječnja do travnja 1943.
U 1941. izlazio desetodnevno i mjesečno
U 1942. mjesečno
1943., 1944. i 1945. tjedno
Tehnika Agitpropa CK KPH, Štamparija „Vjesnik“, Štamparija „Slobodna Dalmacija“ (Zagreb, Drežnica, Korenica, Bijeli Potoci, Škalići, Bunići, Mračaj, Split, Zagreb)
Tiraž: 300-7.000 primjeraka
Format: 19,5 x 14,5 do 58 x 40 cm, 28 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini natpis: SMRT FAŽIZMU/SLOBODA NARODU


Sadržaj:
★ Slavenski narodi bore se rame uz rame sa Crvenom armijom, str. 1-28;
★ Proglas Drugog sveslavenskog mitinga, str. 4-8;
★ Podla izdaja četničkih bandi, str. 9-12;
★ Godišnjica porobljenja Hrvatske, str. 13;
★ Zbor u Mrkoplju, str. 14;
★ Neprijateljska ofenziva, str. 15-16;
★ Zbor u Drežnici, str. 16-17;
★ Međunarodni događaji, str. 17-25;
★ Sahrana partizana i zbor u Srbu, str. 25-26;
★ Partizani u borbi, str. 26-28.

ISBN 978-953-7587-48-2

 


Brošura: Članci iz „Proletera“


Umnožila Kotarska tehnika „Čazma“, (1943.?)
Format: 21 x 14,5 cm, 17 stranica
Umnoženo na ciklostilu

Gore desno olovkom: 3. četa


Sadržaj (otisnut na naslovnici):
★ Sreten Žujović: Uloga Sovjetskog saveza u borbi protiv fašističkog osvajača ★ Veselin Masleša: U čemu je smisao bratstva balkanskih naroda (Podaci sa korica)

ISBN 978-953-7587-47-5

 

 

 


Brošura: JOSIP BROZ TITO/ BORBA NARODA POROBLJENE JUGOSLAVIJE/ EDUARD KARDELJ/ PUT NOVE JUGOSLAVIJE, 1944. / IZDANJE JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČKE/FRONTE SLAVONIJE


Štamparija Oblasnog NOO-a za Slavoniju (selo Duzluk, Orahovica)
Format: 19 x 14 cm, 47 stranica + naslovnica


Sadržaj:
★ Josip Broz Tito, Borba naroda porobljene Jugoslavije (preštampano iz „Nove Jugoslavije“ br. 6);
★ Eduard Kardelj, Put nove Jugoslavije (preštampano iz „Nove Jugoslavije“ br.7-10)

ISBN 978-953-7587-46-8

 

 


Brošura: Svi trebaju/znati


Izdao Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju (bez godine izlaženja)
Format: 22 x 16 cm, 6 stranica + naslovnica (ilustrirano)
Umnoženo na ciklostilu
(rijedak primjerak)


Sadržaj:
★ Zašto volimo Tita, str. 1-2;
★ Što kažu saveznici o nama, str. 3-4;
★ Kud se dade car Nemanje blago, str. 5-6.

ISBN 978-953-7587-45-1

 

 

 


Brošura: Moša Pijade/predsjednik AVNOJ-a/ RAVNOPRAVNOST/SRBA I HRVATA/U HRVATSKOJ/ŠTO ZNAČI ODLUKA ZAVNOH-A O/RAVNOPRAVNOSTI HRVATA I SRBA/U HRVATSKOJ


Izdaje Izvršni odbor Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske
Štamparija „Vjesnik“, 1944.
Format: 15,5 x 11,5, 9 stranica,
Na poleđini natpis: Smrt fašizmu – sloboda narodu

ISBN 978-953-7587-44-4

 

 

 

 


Brošura: PLITVIČKA/REZOLUCIJA/ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA/NARODNOG OSLOBOĐENJE/HRVATSKE


Mjesto izvedbe: Moslavina
Umnožila Tehnika Kotarskog komitet KPH Garešnica (1943.)
Format: 21 x 17 cm, 19 stranica + korice
Umnoženo na ciklostilu


Sadržaj:
★ Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (O značaju formiranja ZAVNOH-a), str. 1-2;
★ Rezolucija Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, str. 3-15;
★ Izvršni odbor, str. 16;
★ Članovi ZAVNOH-a, str. 16-19.

ISBN 978-953-7587-43-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis: PARTIZAN, Glasilo Glavnog Štaba Narodno-oslobodilačke partizanske vojske Hrvatske, broj 5, studeni 1942. (broj posvećen 25. obljetnici Oktobarske revolucije)


Format: 21 x 17 cm, 40 stranica + naslovnica, ilustrirano,
Tisak (Izrađivala Tehnika CK KPH i GŠH)
Izlazio mjesečno
Tiraž: 440-1.300 primjeraka
Urednici: Vladimir Bakarić, Ivo Rukavina i Otmar Kreačić
Broj posvećen 25. obljetnici Velike Oktobarske revolucije
I (1942)
Br. 1 1. srpanj 1942. (Donji lapac); 2. ¾ (Škalići, Gorski Kotar); 5 (s. Bunići)


Sadržaj:
★ Četvrt vijeka od Velikog Oktobra, str. 1-3:
★ Tekstovi telegrami povodom 25. obljetnice upućeni: „Pretsjedniku Komiteta Narodne Obrane S.S.S.R.-a Josifu Visarionoviću Staljinu – Moskva“, „Vrhovnom štabu Narodno-oslobodilačke Partizanske i Dobrovoljačke Vojske Jugoslavije“, str. 4;
★ Zapovijed komandanta Narodno-oslobodilačke Partizanske vojske za dan 7. novembra 1942., str. 5-6;
★ Crvena armija – čedo oktobra, str. 7-9;
★ Grad – heroj, str. 9-10;
★ Krvno bratstvo pozadine i fronte, str. 11-14;
★ Čapajev, str. 14-14;
★ Rusija o našoj borbi, str. 15-16;
★ Rusi i Jugoslaveni biju boj za napredak čitavog čovječanstva, str. 16-17;
★ Prvi hrvatski partizanski oktobar, str. 17-20;
★ Pobjedonosni oktobarski marš, str. 21-24;
★ Crvenoj armiji, str 25;
★ Partizani, komandiri, komandanti i polt. Komesari!, str. 26;
★ Staljin o značaju borbi u Africi, str. 26-27;
★ Njemačka na pragu četvrte ratne zime, str. 27-29;
★ Svijet o nama, str. 29-31;
★ Među razbojnicima, str. 31-32;
★ Partizanski rat diljem domovine, str. 33-40.

ISBN 978-953-7587-42-0

 


Brošura: ANDRIJA HEBRANG/ PODPREDSJEDNIK/ PREDSJEDNIŠTVA/ ZAVNOH-A: NOVA/VELIKA POBJEDA/NARODA JUGOSLAVIJE


Preštampano iz „Naprijed“ br. 61. (podaci s korica)
Kordun, Štamparija „Naprijed“, 1944.
Format: 16 x 12 cm, 8 stranica + naslovnica
Na poleđini natpis: SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU

ISBN 978-953-7587-41-3

 

 

 

 

 

 

 


Brošura: NARODNO/Oslobodilačka/vojska/i/PARTIZANSKI/ODREDI
(nema podataka)


Format: 30 x 21 cm, 28 stranica + korice (ilustrirane)
Umnoženo na šapirografu


Sadržaj:
★ Zašto su osnovani narodno-oslobodilački partizanski odredi u Jugoslaviji? str. 1-3;
★ Razvitak Narodno-oslobodilačke borbe u Jugoslaviji, str. 3-6;
★ Cilj i zadatci NOV i PO, str, 6-8;
★ Zakletva Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, str. 8-9;
★ Disciplina i međusobni odnosi u partizanskim odredima, str. 9-11;
★ Kakav treba da je partizan, str. 11-12;
★ Unutarnja organizacija NOV i PO, str. 12-13;
★ Statut Narodno-oslobodilačkih udarnih brigada, str. 13-17;
★ Stvaranje narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, str. 18-23;
★ Organizacija pozadinskih vojnih vlasti, str. 23-24;
★ Ustrojstvo pozadinskih vojnih vlasti, str. 24-26;
★ Dužnost pozadinskih vojnih vlasti, str. 26-28 (Tito).

ISBN 978-953-7587-40-6

 

 


Brošura: Tito: NACIONALNO/PITANJE/U JUGOSLAVIJI/U SVJETLOSTI NARODNO/OSLOBODILAČKE BORBE


Izdala Tehnika Komande Vinkovačkog (bosutskog) područja, listopad 1944.
Umnoženo na šapirografu
Format: 21 x 14,5 cm, 10 stranica

ISBN 978-953-7587-38-3

 

 

 

 

 

 


Časopis: : KULTURNI PRILOZI, br 2 – 1943./listopad
Izdaje: Oblasni NOO za Slavoniju, Slavonija, 1943.


Format: 21 x 17 cm, 40 stranica + korice (ilustrirane)
Izlazio mjesečno
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini tekst posvećen dvogodišnjici ustanka u Slavoniji
Sadržaj: otisnut na naslovnici

ISBN 978-953-7587-39-0

 

 

 

 

 


Brošura: KO SU NAŠI SAVEZNICI/SSSR, ENGLESKA I AMERIKA/


Bez podataka
Format: 21 x 17,5, 12 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu


Sadržaj:
★ Ko su naši saveznici (SSSR, Engleska i Amerika), Historijska konferencija u Moskvi, str. 1-4, (preštampano iz „Naprijed“ br. 27);
★ Nakon Moskovske konferencije, str. 4-5, (preštampano iz „Naprijed“ br. 28);
★ Sreten Žujović: Uloga Sovjetskog Saveza u borbi protiv fašističkih osvajača, str. 5-12.

ISBN 978-953-7587-37-6

 

 

 

 

 


Brošura: ANDRIJA HEBRANG: JAČAJMO JEDNISTVO/NARODNIH REDOVA, 1944. IZDANJE „NAPRIJED“ ORGANA KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE (članci)


Štamparija „Naprijed“, 1944. (Kordun ?)
Format: 15,5 x 11,5, 19 stranica + korice
Na poleđini dolje: Štamparija „NAPRIJED“


Sadržaj:
★ Ravnopravnost i jedinstvo naroda u federativnoj Jugoslaviji, str. 3-7. (preštampano iz „Naprijed“ br. 44 od 26. ožujka 1944.);
★ Sabor slobodne i ujedinjene Hrvatske, str. 8-14. (preštampano iz „Vjesnik“, br. 14 od 25. svibnja 1944.);
★ Slomimo otpor sektaša, str. 15-19. (preštampano iz „Naprijed“ br. 21 od 8. rujna 1944.);

ISBN 978-953-7587-36-9

 

 

 


Brošura: Izdizanje/Kadrova/Članci iz „Naprijed“


Umnožio Agittprop Oblasnog Komiteta KPH za Slavoniju
Format: 21 x 15 cm, 9 stranica + naslovnica
Umnoženo na šapirografu
Na poleđini: UMNOŽIO AGITPROP OBLASNOG KOMITETA KPH ZA SLAVONIJU
(rijedak primjerak)


Sadržaj:
★ O kritici i samokritici, str. 1-3, („Naprijed“ br. 8);
★ Protiv uskogrudnog prakticizma, str. 3-5, („Naprijed“ br. 12);
★ Za teoretsko-političko uzdizanje kadrova, str. 5-7, („Naprijed“ br. 13);
★ Za smjelije izdizanje novih kadrova, str. 7- („Naprijed“ br. 15).

ISBN 978-953-7587-35-2

 

 


Brošura: IZDAJNIČKO/I REAKCIONARNO/VODSTVO HSS-A/I/NARODNO OSLOBODILAČKA/BORBA


(nema podataka)
Format: 21 x 17 cm, 22 stranice + korice
Umnoženo na šapirografu

ISBN 978-953-7587-34-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Časopis: GLAS/HRVATSKOG ZAGORJA, br. 2 iz srpnja 1942.


List Odbora Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatskog Zagorja I (1942) – III (1944)Podnaslov II (1943) br. 18; List Privremenog okružnog NOO Krapina; br. 19 List Okružnog NOO Krapina (Tehnika Okružnog NOO Krapina)
Izlazio mjesečno od lipnja do rujna 1942., zatim petnaestodnevno.
I (1942) i II (1943) godište numeracija neprekinuta III godište (1944) nova numeracija
Format: 20,5 x 16,5 cm (ovaj broj), 38 stranica + naslovnica (ilustrirana)
Umnoženo na ciklostilu
Tiraž: 365-1600 komada
Urednici: Dragutin Saili, Marko Belinić, Franjo Tuđman, Vlado Stopar i Branko Lev
Na poleđini: Cijena: 4 kune


Sadržaj:
★ Najnoviji razvoj vanjskog i unutarnjeg političkog položaja i oslobodilačka borba hrvatskog naroda, str. 1-7. (potpisano inicijalom F.)
★ Referat narodnog komesara vanjskih poslova SSSR-a V.M. Molotova na sjednici Vrhovnog Sovjeta Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika održanoj 18. lipnja. Povodom ratificiranja ugovora sklopljenog između SSSR-a i Velike Britanije „O savezu u ratu protiv Hitlerove Njemačke i njenih pomoćnika u Evropi i o suradnji i uzajamnoj pomoći nakon rata“, str. 8-15;
★ Logor Jasenovac, logor smrti, str. 15-20;
★ Štrajk radnika u tvornici „Thonet-Mundus“ u Varaždinu, str. 21-22;
★ Pjesma o seljačkoj torbi. str. 22-24;
★ Slava narodnom heroju, sekretaru Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske i članu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije drugu Radi Končaru, str. 24-26;
★ Kako narod prima svoje partizane, str. 26-27
★ Nešto o popisu žita, str. 27-28
★ Međunarodni pregled, str. 29-33
★ Borbe i akcije naših partizana, str. 34-38

ISBN 978-953-7587-30-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis: GLAS/HRVATSKOG ZAGORJA, br. 3 iz iz kolovoza 1942.


List Odbora Narodno-oslobodilačke fronte Hrvatskog Zagorja I (1942) – III (1944)
Podnaslov II (1943) br. 18; List Privremenog okružnog NOO Krapina; br. 19 List Okružnog NOO Krapina (Tehnika Okružnog NOO Krapina)
Izlazio mjesečno od lipnja do rujna 1942., zatim petnaestodnevno.
I (1942) i II (1943) godište numeracija neprekinuta III godište (1944) nova numeracija
Format: 20,5 x 16,5 cm (ovaj broj), 26 stranica + naslovnica (ilustrirana)
Umnoženo na ciklostilu
Tiraž: 365-1600 komada
Urednici: Dragutin Saili, Marko Belinić, Franjo Tuđman, Vlado Stopar i Branko Lev
Na poleđini: Cijena: 4 kune


Sadržaj:
★ Sve snage za poraz Hitlerizma (Emisija Sveslavenskog komiteta na Moskovskom radiu), str. 1-2;
★ Fašizam najveći neprijatelj radnog naroda!, str. 2-5;
★ Omladina u borbi protiv fašizma, str. 5-8;
★ Zakletvom potvrdiše svoju propast, str. 8-11;
★ Razgovor sa plugom, str. 11-12;
★ Međunarodni pregled, str. 12-13;
★ Malo istine o velikim grozotama, str. 13-14;
★ Krik za osvetom, str. 14-15;
★ Šta se događa u Španiji?, str. 15-16;
★ Bez naslova: vijesti iz svijeta, str. 16-17;
★ Kratke vijesti, str. 17-19;
★ Borbe i akcije naših partizana, str. 19-26.

ISBN 978-953-7587-31-4

 

 


Brošura: UPUTE O/VOJNOJ/OBAVJEŠTAJNOJ/SLUŽBI


Olovkom nadopisano: Štabu XXXIII divizije NOVJ (gore desno)
Štab II. bataljona (dolje desno)
Format: 21 x 17 cm, 52 stranice, ilustrirano
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini: SMRT/FAŠIZMU!/SLOBODA/NARODU!
-raritet


Sadržaj:
★ Organizacija, str. 1-4;
★ Identifikacije, str. 5-18;
★ Materijal, str. 19-29;
★ Izveštavanje, str. 30-33

ISBN 978-953-7587-50-5

 

 

 


Brošura: Za što brži/završetak/rata


Zvečevo (Papuk)
Izdao Agitprop Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju (bez oznake godine)
Format: 21 x 14,5 cm, 8 stranica + naslovnica
Umnoženo na ciklostilu
Na poleđini natpis: IZDAO AGITPROP OBLASNPG KOMITETA KPH/ZA SLAVONIJU


Sadržaj (otisnut na naslovnici):
★ Za što brži završetak rata Iz „Naprijeda br. 21), str. 1-3;
★ O borbama na Balkanu (Crvena zvijezda , Moskva, 1. listopad 1943.), str. 4-5;
★ U nove borbe do konačne pobjede, 6-8.

ISBN 978-953-7587-51-2

 

 

 

 


Brošura: PRIVREMENI/PROPIS ZA UNUTRAŠNJU SLUŽBU/U NARODNO OSLOBODILAČKOJ VOJSCI/HRVATSKE /I i II DIO/ I. NAREDBA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI/VOJNIH LICA, 1944.


Topusko, Izdanje Nastavnog odjeljenja Glavnog Štaba za Hrvatsku,
Tisak
Format: 18 x 13,5 cm; 63 stranica + naslovnica

ISBN 978-953-7587-53-6

 

 

 

 

 

 


Brošura: Drugi/KONGRES/ANTIFAŠISTIČKE/OMLADINE/JUGOSLAVIJE


Izdanje Centralnog odbora USAOJ-a (bez godine i mjesta izdavanja)
Format: 21 x 17, 5 cm, 144 stranica + naslovnica (ilustrirana)


Sadržaj:
★ Sadrži sve materijale s II. Kongresa antifašističke omladine Jugoslavije

Drugi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije održan je u oslobođenom Drvaru, od 2. do 4. maja 1944. godine. Kongres je donio „Rezoluciju“ i uputio proglas omladini Jugoslavije i omladini svih zemalja, te pozdravne telegrame omladini Sovjetskog Saveza, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i jugoslavenskoj omladini u SAD.


ISBN 978-953-7587-54-3

 


Brošura: ORGANIZACIJA/NARODNE VLASTI/NA/SLOBODNIM TERITORIJAMA
(nema podataka)


Naredbe, objašnjenja i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o organizaciji građanstva i pozadinskih vojnih vlasti
Format 20,5 x 14,5, 24 stranice
Umnoženo na šapirografu

ISBN 978-953-7587-52-9

 

 

 

 

 


Brošura: ORGANIZACIONO/PITANJE/KPJ/U/NARODNO-/OSLOBODILAČKOJ/BORBI


(nema podataka)
Umnoženo na šapirografu
Tekst Aleksandra Rankovića iz „Proletera“ br. 16

ISBN 978-953-7587-55-0

 

 

 

 

 

 


Brošura: SABOR/U/TOPUSKOM/TREĆE ZASJEDANJE ZEMALJSKOG/ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG/OSLOBOĐENJA HRVATSKE/8.-9. SVIBNJA 1944./1944/IZDANJE „VJESNIKA“ JEDINSTVENE NARODNO-OSLOBODILAČEKE/FRONTE HRVATSKE


Mjesto izvedbe: Crna Lokva (Kordun)
Štamparija „Naprijed“
Format: 20 x 14,5 cm, 82 stranice + korice

Sadrži sve dokumente sa Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a

ISBN 978-953-7587-56-7

 

 

 


Brošura: Taschen atlas


Mjesto izvedbe: Njemačka
Izdanje iz 1941. godine
Format: 10,6 x 15 cm; 104 stranica + naslovnica


Sadržaj:
★ Sadrži karte sa državama koje su postojale početkom 1941. godine.

Na karti Balkana je ucrtano olovkom područje sjeverozapadne Hrvatske na kojem je služio vlasnik atlasa, vojnik Wermachta. Nakon zarobljavanja, atlas je služio za politički rad u jedinicama NOV.

ISBN 978-953-7587-57-4