Prava i dužnosti članova PDF Print E-mail
Svi su članovi udruge članice SABA Republike Hrvatske jednaki u pravima i obavezama.
 
Prava člana su:
 
sudjelovanje u radu udruga i njenih tijela; da bira i bude biran u tijela udruge; davanje prijedloga za rad udruge; prisustvovanje sjednicama udruge na kojima se raspravlja o njegovom radu.
 
Dužnosti člana su:
 
zalaganje za ostvarenje zadataka navedenih u Statutu; da svojim znanjem i iskustvom pomaže u radu Saveza i udruge; čuva ugled udruge i Saveza; da redovno plaća članarinu.
 
Prestanak članstva:
 
dobrovoljnim istupanjem iz udruge; brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine u roku dužem od godine dana; isključenjem ako svojim ponašanjem nanosi štetu ugledu udruge ili domovine Hrvatske, na što ima pravo žalbe skupštini udruge u roku od 30 dana. Odluka skupštine je konačna.