Savez se posebno zalaže za: PDF Print E-mail
  za ostvarivanje ljudskih prava i zaštitu čovjekove okoline;
 
  protiv pojava neofašizma i nacizma u bilo kojem obliku;
 
  za čuvanje od zaborava i objektivno utvrđivanje značajnih činjenica iz NOB, njegovih sudionika, a posebno Josipa Broza Tita, kao vrhovnog komandanta NOV-e i POJ;
 
  za objektivnu i znanstvenu valorizaciju ZAVNOH-a kao preteće višestranačkog Sabora i AVNOJ-a koji su potvrdili Pazinske odluke iz 1943. godine;
 
  za poštovanje žrtava i osude zločina ma sa čije strane bio učinjen;
 
  za osudu barbarskog uništenja spomeničke baštine i dostojno obilježavanje značajnih lokacija i razvijanje pijeteta prema žrtvama Narodnooslobodilačkog i Domovinskog rata;
 
  za jačanje suživota posebno na prostorima sa nacionalno mješanim stanovništvom;
 
  za razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta, a posebno školskog sustava zasnovanog na objektivnom i znanstvenom izučavanju prošlosti;
 
  za brže uključivanje mladih u sve tokove društvenog života i naše organizacije, a osobito za zapošljavanje mladih.