Borovo naselje PDF Print E-mail

OBLJETNICA DESANTA NA DUNAV

Izaslanstva vukovarskih antifašista, Veleposlanstva Ruske Federacije i Zajedničkog vijeća općina Vukovarsko-srijemske županije položila su vijence i odale počast oslobodiocima - borcima Crvene armije i NOVJ pred obnovljenim Spomenikom heroja kod Radničkog doma

Vrijeme prolazi, ali ima onih koji promoviraju antifašističke vrijednosti. Zahvaljujući njihovom radu čuvamo uspomenu na rat koji je prošao, na nenadoknadive gubitke i patnje, ne dopuštamo prekrajanje povijesti i umanjivanja uloge Crvene armije koja se zajedno sa Narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije borila da iskorijeni zlo. To je, među ostalim istaknuo GENADIJ MOŽAEV, novi vojni ataše Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj na komemorativnom skupu povodom 76. obljetnice operacije Desanta Dunava.

Izaslanstva vukovarskih antifašista, Veleposlanstva Ruske Federacije i Zajedničkog vijeća općina Vukovarsko-srijemske županije položila su vijence i odala počast oslobodiocima - borcima Crvene armije i NOVJ pred obnovljenim Spomenikom herojima u parku kod Radničkog doma u Borovu naselju. Spomenik u čast partizanima i crvenoarmejcima podignut je 1946. godine a u srpnju ove godine je obnovljen uz pomoć Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj i inicijative tadašnjeg veleposlanika ANVARA AZIMOVA.

Pokušavamo da u skladu sa epidemiološkim propisima obilježimo ovakve događaje, da ih otrgnemo od zaborava i pokušamo animirati mlađe generacije da se sjete pandemije koja je od 1941. do 1945. godine odnijela preko 50 milijuna života, a ona se zvala nacifašizam - kazao je LAZO ĐOKIĆ, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Vukovara. Izaslanstva su, također položila vijence i pred Spomen kosturnicu na Trgu žrtava fašizma u Vukovaru za 388 žrtava fašističkog terora, čiji su posmrtni ostaci pereseljeni sa Dudika, 155 boraca 5. vojvođanske udarne brigade i 63 pripadnika Crvene armije, poginulih 8. i 9. prosinca 1944. godine u desantu preko Dunava i u borbama za oslobođenje Vukovara. Dodajmo, vojni ataše Ruske Federacije Genadij Možaev je Lazi Đokiću, predsjedniku UABA Vukovar uručio „Medalju sjećanja i junaka domovine“, koju mu je dodijelio ruski ministar obrane SERGEJ ŠOJGU.

Operacije za oslobođenje Vukovara i proboj Srijemskog fronta započele su početkom prosinca 1944. godine, desantom na Dunavu, uz sudjelovnje jedinica 5. vojvođanske brigade, 38. divizije NOVJ i 8. pješdaijskog bataljuna Crvene armije. Zadatak je bio stvoriti mostobran i omogućiti spajanje s jedinicama koje su borbeno djelovale na crti Sotin-Grabovo-Berak. Vođene su teške borbe na mostobranu, na potezu Vukovar-Borovo naselje u širini od tri kilometra. Budući da se do 8. prosinca jedinice iz pravca Sotina nisu uspjele spojiti s mostobranom, a zbog jače koncentracije nepijateljskih formacija, jedinice 5. vojvođanske berigade i Crvene armije morale su se tijekom noći povući na lijevu obalu Dunava. Na mostobranu su ostali mnogi poginuli i ranjeni na obje strane, njih oko 1400, što govori o silini i značaju ove operacije za obje strane u sukobu. Vukovar je oslobođen tek nekoliko mjeseci kasnije - 12. travnja 1945. godine. Toga dana više ništa nije moglo zaustaviti jedinice Narodnooslobodilačke vojske - Srijemski front je probijen a iza te linije su u kratkom vremenu, oslobođeni mnogi gradovi i sela. Istog dana - 12. travnja u Vukovar ulaze borci 1. proleterske divizije. Operacija oslobađanja Vukovara završena je sutradan, kada su oslobođeni Borovo naselje i Borovo.

B. Mirosavljev