Zašto antifašizam? PDF Print E-mail
Antifašizam kao svjetski demokratski pokret nastao je kao reakcija na fašizam u cilju očuvanja demokracije i mira. Bio je to i ostao civilizacijski odgovor na narastajuću opasnost od totalitarnog i antidemokratskog, antiliberalnog i zločinačkog nastupajućeg nacifašizma. Stavljajući državu iznad naroda, na čelu sa neprikosnovenim vođom (Duce, Führer, Poglavnik) gaze se sva ljudska prava, širi rasna mržnja i segregacija, antisemitizam, teorija krvi i tla i vodeće uloge nadčovjeka (übermensch).
 
Poznati javni radnici i književnici (Barbusse, Rolland, Bloch itd.) pozivaju na otpor, organiziraju kongrese (Amsterdam 1932, Chicago 1934, Paris 1935.) i druge oblike obrane kulture i civilizacije od barbarskog napada fašističke agresije.
 
Radi ostvarenja svojih osvajačkih namjera fašističke sile osovine Italije, Njemačke i Japana stvaraju Trojni Pakt kojem se naknadno pridružuju satelitske porobljene države ili pokreti slični fašizmu, odnosno nacionalsocijalizmu (nacifašizam). Započinje II. svjetski rat.
 
Protiv sila osovine utemeljena je velika antifašistička koalicija Velike Britanije, Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država Amerike, kojoj pristupa cjelokupni slobodoljubivi svijet.
 
U našoj domovini Hrvatskoj u okvirima Narodnooslobodilačke borbe naroda bivše Jugoslavije izrastao je veličanstveni pokret otpora okupatorima i njihovim sluganima ustašama, četnicima i drugima. Od devet korpusa u NOV Hrvatska je dala pet.
 
Veličanstvenom pobjedom savezničke antifašističke koalicije završen je II. svjetski rat uz ogromne žrtve (50 milijuna) spriječena je fašistička, anticivilizacijska agresija. Na antifašističkim tradicijama i zasadima osnovane su Ujedinjene nacije, što je i temelj državnosti Republike Hrvatske i civilizacijska osnova Europskih integracijskih procesa.
 
Bivši ratnici, preživjeli logoraši i učesnici pokreta otpora po završetku rata osnivaju veteranske organizacije što čine i učesnici iz Hrvatske osnovavši 16.05.1948. Savez udruženja boraca Narodnooslobo-dilačkog rata Hrvatske (SUBNOR H), koji se udružuje u SUBNOR Jugoslavije. Istodobno sa početkom agresije na Hrvatsku 1991. godine SUBNOR Hrvatske napušta članstvo u SUBNOR-u Jugoslavije i nastavlja samostalnu djelatnost prije formalnog raspada Savezne države. Od 1993. godine
 
Savez antifašističkih boraca Hrvatske punopravni je član Svjetske federacije bivših boraca (FMAC).