SABA RH, ZAJEDNICA UABA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA, SAVEZ DRUŠTAVA JOSIP BROZ TITO HRVATSKE, LIGA ANTIFAŠISTA RH - I N I C I J A T I V A PDF Print E-mail

Za održavanje protestnog skupa 22.lipnja na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu!

Dana 5.lipnja u 12,00 sati  u prostorijama SABA RH, održan je sastanak Inicijative za protestni skup na Trgu Republike Hrvatske, ex Trg maršala Tita na Dan antifašističke borbe 22. lipnja 2018. godine od 19,30 sati!

 

Prisutni u inicijativi:  Franjo Habuluin, Jovan Vejnović, Petar Raić, Rada Borić, Dragica Lovreković, Zoran Pusić, Josip Jagić-MAZ, Renato Petek, Naprijed Hrvatska, Stjepan Šafran.

U raspravi su sudjelovali: Franjo Habulin, Zoran Pusić, Rada Borić, Josip Jagić, Dragica Lovreković, Jovan Vejnović, Stjepan Šafran, pri čemu je istaknuto:

U inicijativi trebaju sudjelovati sve udruge civilnog društva, političke partije lijeve orijentacije, sve antifašističke udruge, građani, jer Dan antifašističke borbe je državni praznik i izraz demokracije u R.Hrvatskoj i to treba  dostojanstveno obilježiti!

Potvrđena je riješenost, sa ranijih skupova i zadnjeg od 28.8.2017.godine, da će se permanentno organizirati protestni skupovi sa ciljem da se povrati ime Trga maršala Tita, koje je promijenjeno 31.8.2017.godine pod pritiskom i ucjenama  krajnje desne orijentacije  Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih na sjednici  Gradske skupštine Grada Zagreba 31.8./1.9.2017., te da će se prosvjedi i zahtjevi ponavljati sve dok  se skinute table ne vrate na mjesto  na trgu najzaslužnijeg antifašiste u Republici Hrvatskoj  .

Da se priđe organiziranju protestnog skupa i obilježavanje  Dana Antifašističke borbe sa konceptom političkih poruka sa tri govornika, jasnih zahtjeva za povrat imena Trga maršala Tita sa transparentima i pisanim porukama, za prestanak izjednačavanja  krivnji partizana  antifašista i ustaša  fašista.

U kulturno zabavnom programu da se daju jasne civilizacijske poruke o humanosti, demokraciji, ljudskim pravima, pravima žena i svemu ostalom za što su se borili i izborili antifašisti Europe i svijeta 1945.godine i kasnije potvrdili u Povelji UN-a, Povelji o ljudskim pravima i u samoj organizaciji Europske unije.

Zaključeno je:

1- Protestni skup organizirati 22.6.2018.godine sa početkom okupljanja od 19,30 i početkom programa u 20,00, sa tri političke poruke-govora

2- Press konferenciju održati  u 12,00 sati 20.6. u 12,00 sati( srijeda)

3- Na obilježavanje Dana antifašističke borbe i na protestni skup na Trgu Republike Hrvatske ( ex Trg maršala Tita) pozvati : sve političke parije ( SDP, SRP, Radničku frontu, Glas, Laburiste, Orah, Zelenu akciju, Zagreb je naš,OraH, Most, Živi zid i druge, udruge građana, SABA RH, Ligu antifašista, SNV i ostala vijeća nacionalnih manjina,

4- Sljedeći sastanak sa referiranjem o izvršenju održati u utorak 12.6.u 12,00 u SABA

Zaduženja: - ZUABA Zagrebačke županije i Grada Zagreba će podnijeti zahtjev za korištenje javnih površina ( Raić, Lovreković, Šafran do 6.6..

Dragica Lovreković se obvezala  osigurati 10.000,00 kuna

-          Rada Borić će osigurati nastup benda Hladno pivo ili drugog ( do 11.6.)

-          Zoran Pusić će do 11.6. osigurati nastup  Z.Dobrovića

-          Na društvenim mrežama i web stranicama promovirati održavanje ovog skupa i pozvati na sudjelovanje sve demokratski opredijeljene građane.

Pribilješku vodio Stjepan Šafran

Predsjednik Inicijative

Franjo Habulin