OBILJEŽAVANJE 75.OBLJETNICE BITKE NA NARETVI PDF Print E-mail
Tuesday, 08 May 2018 08:18

„TITO: PROZOR NOČAS MORA PASTI!“

Organizacioni odbor SABNOR Bosne i Hercegovine obilježava 75. godišnjicu Bitke za ranjenike na Neretvi, u organizaciji SABNOR-a BiH, OO UABHOR-a Jablanica, Društva „Josip Broz Tita“ Jablanice i Općine Jablanice. Manifestacija će se održati 05. svibnja (subota) 2018.na platou Muzeja Bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Događaj,jedan od najvećih iz naše antifašističke revolucije,uveličat će brojne delegacije s područja Splitsko dalmatinske županije i drugih županija iz Dalmacije, te delegacija SABA RH.

 

Krajem veljače i na početku ožujka 1943. godine u dolini rijeke Neretve i Rame vodila se jedna od najdramatičnijih Bitaka narodnooslobodilačkog rata.

Bitka na Neretvi poznata i kao bitka za spašavanje oko 3.000 ranjenika i oko 1.000 oboljelih od tifusa koje je trebalo izvući, prebacivanjem, preko r. Neretve u istočnu Hercegovinu i Crnu Goru da ih neprijatelj nebi uništio. Po ovom svojem zadatku i cilju dobila je naziv najhumanija bitka u novijoj povijesti.

U Bitci je učestvovalo oko 21.000 boraca s ranjenicima NOV i POJprotiv oko 100.000 neprijateljskih vojnika

S područja Dalmacije sudjelovali su borci u Prvoj i Drugoj proleterskoj diviziji, Trećoj udarnoj diviziji, 9.dalmatinskoj diviziji, pratećim jedinicama VŠ i u Centralnoj bolnici Glavne operativne grupe. Samo s područja  Ratne općine Split sudjelovalo je 1.467 boraca, od toga 321 je poginulo.

Borci 2. dalmatinske udarne brigade 6/7. ožujka prvi , na juriš, uspostavljaju mostobran za prijelaz preko Neretve, razbijaju prve četničke crte i stvaraju uvjete za prebacivanje ostalih snaga na NOV i POJ.

Brigade 9. dalmatinske divizije zajedno s brigadama 7. banijske divizije od 15. do 23. ožujka preuzimaju najteži zadatak prijenos teških ranjenika i bolesnika (tifusare), da bi ih na nosilima i na leđima nosili kroz vrleti pl. Prenj, uz nadljudske napore, gladni, šibani ledom  i pod vatrom neprijateljskog oružja. Od 6.000 ranjenih i bolesnih samopolovina je preživjela.

Njemački general Luters je izjavio: „Partizanima je uspjelo da se probiju preko Neretve i povuku svi bez izuzetaka… Nije bilo plijena, niti zarobljenika ni ranjenika…“.

A na završetku bitke, Tito je ocijenio: „Četvrta neprijateljska ofenziva je propala. Okruženje slobodnog teritorija i uništenje snaga NOV i POJ nije uspjelo, zahvaljujući manevru – kontraudaru naših OS kod Neretve i Gornjeg Vakufa. Ranjenici su spašeni, a četnici Draže Mihailovića bili su likvidirani i to u krajevima gdje su imali najjače uporište. Planovi Vrhovnog štaba su ostvareni“.

Kod Centralnog spomen obilježja delegacije će položiti cvijeće, a delegacije mladih će baciti 75 karanfila s mosta u Neretvu.

Svečana akademija bit će ispunjena obraćanjem domaćina, prisutnih uzvanikai kulturno-zabavnim programom.

Neka je vječna slava i hvala borcima NOR-a.

PREDSJEDNIŠTVO ZUABA SDŽ