Tko smo mi PDF Print E-mail
Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) je pravni slijednik Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog 16. svibnja 1948., koji je na Skupštini održanoj 16. travnja 1992. promijenio ime u Savez antifašističkih boraca Republike Hrvatske (SAB RH), na Skupštini održanoj 27. studenog 1997. u Savez antifašističkih boraca Hrvatske (SAB H), a na Skupštini održanoj 7. veljače 2002. u Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH).
Temeljem javne rasprave u organizaciji donesena je odluka o promjeni imena u Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske utvrđenom Statutom donesenim na Skupštini održanoj 7. veljače 2002. godine. Ovom odlukom o promjeni imena potvrđena je sve snažnija orjentacija novih generacija antifašista koji u povećanom broju pristupaju organizaciji SABA RH. Prirodnim smanjivanjem broja antifašističkih boraca pojaviti će se potreba za utvrđivanjem novog imena koje će odražavati promjenu dobne strukture članstva.
Krajem 2000. godine u toku je javna rasprava o promjeni imena u Savez antifašističkih boraca i anifašista Republike Hrvatske čime se potvrđuje već postojeća antifašistička orjentacija novih generacija antifašista koji sve više pristupaju organizaciji SAB-a.
Savez je samostalna, nevladina, vanstranačka, domoljubna, dobrovoljna, antifašistička i demokratska, višenacionalna organizacija udruženih građana koji prihvaćaju statutom utvrđene programske ciljeve i načela.
Programski ciljevi SABA RH su:
okupljanje sudionika Narodnooslobodilačke borbe i antifašistički opredjeljenih građana Republike Hrvatske, bez obzira na spol i dob, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost;
očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije;
zaštita prava članstva iz oblasti mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja;
suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj mržnji i netoleranciji i neravnopravnosti građana;
suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.