Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Godišnjica oslobođenja

Borba za grad trajala je oko dvadeset sati da bi 7. novembra 1943. Koprivnica bila zauzeta. Bilo je to prvo oslobođenje Koprivnice čime je ušla u sastav partizanske oslobođene teritorije na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske

Okupljanje koprivničkih antifašista

Povodom Dana oslobođenja grada Koprivnice, 7. novembra, na koprivničkom gradskom groblju kod spomenika palih boraca, vijence su položile delegacije Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Grada Koprivnice (UABA), te Zajednica udruženja antifašističkih boraca i antifašista Koprivničko-križevačke županije (ZUABA).

Ukazujući na historijski značaj oslobođenja, Rade Prosenjak ispred UABA Koprivnice, rekao je da je to bio veliki događaj za Koprivnicu i ostatak Podravine jer je tada izborena sloboda od fašizma. Za tu slobodu, kako je još navedeno, dali su živote brojni borci čija su mjesta stradanja nakon Drugog svjetskog rata obilježena spomen obilježjima. Noću 6. na 7. novembra 1943. jedinice NOVJ pod komandom štaba 2. operativne zone Hrvatske – 28. divizija, brigada “Braća Radić”, 2. moslavačka brigada, Kalnički i Bjelovarski NOP odred – organizovale su napad na njemačko-ustaški garnizon u Koprivnici, koji je branilo oko 1.600 vojnika. Na sam grad napadala je 21. slavonska brigada, Kalnički odred na dva obližnja uporišta, a tri preostale brigade bile su raspoređene na pravcima odakle se očekivala intervencija nemačkih i snaga NDH.

Borba za grad trajala je oko dvadeset sati da bi na kraju 7. novembra Koprivnica bila zauzeta, a tokom 8. novembra posada obližnjeg uporišta Čarda povukla se preko Drave u Mađarsku. Bilo je to prvo oslobođenje Koprivnice koja je tim činom ušla u sastav oslobođene teritorije pod kontrolom partizanskih jedinica na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske.

(Novosti / Z. Vitanović)

Facebook
E-mail