Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Feljton – predsjednici SUBNOR-a Hrvatske/Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

U ovom kratkom prilogu donosimo pregled i djelovanje svih predsjednika SUBNOR-a Hrvatske/SABA RH od osnutka Saveza do današnjih dana, od dr. Bakarića do trenutnog predsjednika Franje Habulina.

Stanko Naletilić: trajanje mandata 1980. – 1982.

(Foto: arhiv SABA RH) Isječak iz knjige “Jugoslavenski savremenici/Ko je ko u Jugoslaviji” izdane 1970. godine

Rođen je 13. travnja 1916. u Lištici, Mostar. Osnovnu školu završio je u Zagrebu, Višu vojnu akademiju u Beogradu. Pripadnik je radničkog i komunističkog pokreta od 1934., a član KPJ od ožujka 1941. Sudionik je NOR-a od 1941. i nositelj »Partizanske spomenice 1941«.

Tijekom NOB-e vršio je odgovorne vojno-političke dužnosti; bio je politkomesar 16. i 18. Slavonske brigade, politkomesar Druge oficirske škole Glavnog štaba Hrvatske, načelnik Uprave u štabu 3. armije i član Komiteta SKJ 3. armije.

Poslije oslobođenja bio je na raznim dužnostima u JNA i u Ratnom vazduhoplovstvu, zatim republički sekretar za narodnu obranu SR Hrvatske i član Gradskog komiteta SKH Zagreb. Bio je član je Predsjedništva RO SUBNOR SR Hrvatske,  predsjednik SUBNOR-a Hrvatske, član RKSSRNH i predsjednik Koordinacionog odbora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu u RK SSRNH i član Savjeta Republike.

Nosilac je više vojnih i mirnodopskih odlikovanja.

Umro je 18. kolovoza 1991. godine u Zagrebu.

Popis priredio Mario Šimunković

Facebook
E-mail