Evropska
antifašistična dediščina

sredstvo za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti

Zveza zdruzenj borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Slovenije

Šola demokracije

Zveza zdruzenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije

26.04.2021.

Šola demokracije

Spoštovane udeleženke in udeleženci Šole demokracije!

Šola demokracije je sestavni del širšega projekta z naslovom »Evropska antifašistična dediščina – sredstvo za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti«, ki ga izvajamo:

Zveza antifašističnih borcev in antifašistov Republike Hrvaške (SABA RH)  v partnerstvu z Zvezo antifašistov in borcev Narodnoosvobodilne vojne v Bosni in Hercegovini (ZAB NOV BiH)  ter Zvezo združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Republike Slovenije (ZZB NOB RS).  Celoten projekt traja 18 mesecev, financira pa ga Evropska unija  v programu Evropa za državljane, Aktivnost 4. Aktivni evropski spomin.

Projekt je zamišljen  kot odgovor na širjenje sovražnega govora in nestrpnosti, ki sta pogosto povezana z desničarskimi populisti, in sta usmerjena na iskanje novega „drugega“ oziroma novega „sovražnika“ v Evropi, pa tudi v državah, ki sodelujejo v projektu: v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. V drugi svetovni vojni so to bili Judje, Romi, drugače spolno usmerjeni (homoseksualci/lezbijke) ter nekatere druge manjšine (na Hrvaškem recimo srbska manjšina). Danes pa je diskurz o „drugem“ v glavnem usmerjen na migrante, muslimane, pa tudi na Jude in Rome, na spolne in etnične manjšine.

V Šoli demokracije želimo, da se udeleženke in udeleženci seznanite z evropsko antifašistično dediščino ter jo poskušate prepoznati v temeljnih dokumentih EU, kot je npr. Listina EU o temeljnih vrednotah, ter v praksi delovanja EU tako v državah članicah kot tudi v soseščini, iz katere prihajajo kandidatke za članstvo. Želimo tudi, da bi z znanji, ki jih boste pridobili na srečanjih z različnimi strokovnjaki iz slovenskih univerz in strokovnih okolij ter nevladnih organizacij, oblikovali vsebino Konference o evropski prihodnosti, ki se bo začela v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Tokratna prva izvedba Šole demokracije bo v celoti potekala na daljavo (preko aplikacije zoom), vendar upamo, da bomo lahko, tudi z vašo pomočjo in evalvacijami, sestavili takšno vsebino (kurikulum) Šole demokracije, ki bi ga v prihodnje lahko izvedli tudi v živo in seveda še velikokrat.

Program Šole demokracije ima tri module po tri dni, ki se izvajajo v vseh treh državah izvajalkah projekta, vendar tako, da vse teme izvedemo v vsaki državi za svoje udeležence in s svojimi strokovnjaki in strokovnjakinjami. Vsebine modulov zadevajo zgodovino fašizma in nacizma,  sodobne pojave sovražnosti, diskriminacije in izključevanja drugih, ter temeljne vrednote Evropske unije. V slovenski Šoli demokracije bomo začeli z evropskim modulom, ki bo potekal od 3.5. do 5.5.2021, vsak dan med 17 in 20 uro zvečer; nadaljevali bomo z zgodovinskim modulom, ki bo potekal od 17. 5. do 19.5.2021, vsak dan med 17 in 20 uro. Zaključek Šole demokracije bo od 7.6. do 9.6.2021, kot običajno od 17 do 20 ure, le zadnji dan, 9.6.2021 bo šola potekala do 21 ure. Mentorici šole sta: prof. dr. Ljubica Jelušič in zasl. prof. dr. Maca Jogan, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, in Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.

Veselimo se srečanja z vami!

Prof. dr. Ljubica Jelušič, podpredsednica ZZB NOB.


 

Evropski modul: 21 let Listine EU o temeljnih pravicah – ali so evropske družbe skladne z evropskimi vrednotami? (3.5. do 5.5.2021)
datum ura Predavatelj/ica Naslov predavanja Opombe

Pon. 3.5.

2021

17- 20

Marjan Križman, predsednik ZZB NOB

Red. prof. dr. Ljubica Jelušič, FDV

Marjan Šiftar, diplomat v pokoju

Pozdrav udeležencem šole v imenu

ZZB NOB

Vloga mladih v graditvi temeljev Evropske unije

Resolucije Evropskega parlamenta o zgodovinskih totalitarizmih

Cilji Šole demokracije

Tor

4.5.

2021

17-20

Dr. Milan Brglez, evropski poslanec

Izr. prof. dr. Boštjan Udovič, FDV

Listina EU o temeljnih pravicah

Sreda,

5.5.

2021

17 – 20

Prof. dr.

Bojko Bučar, FDV

Izr. prof. dr. Rok Zupančič, FDV

Odnosi med EU in Turčijo

Simbolna moč Evropske unije in evropskih vrednot v JV Evropi (Kosovo, Bosna in Hercegovina)

Zgodovinski modul – Fašistični in nacistični režimi v Evropi: od sovražnega govora, populistične propagande, nestrpnosti do Holokavsta (17. 5. do 19.5.2021)
datum ura Predavatelj/ica Naslov predavanja opombe

Pon. 17.5.

2021

17- 20

Izr. prof. dr. Borut Klabjan

ZRS Koper

Nastanek in vzpon prvega fašizma v Evropi: lokalne razmere in globalne posledice.

Tor

18.5.

2021

17-20

Dr. Nevenka Troha,

Inštitut za novejšo zgodovino

Odnos fašističnega režima do slovenske in hrvaške manjšine v Julijski krajini in Benečiji

Sreda,

19.5.

2021

17 – 19

19 – 20

Dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

Dr. Martin Premk, Mestni muzej Ljubljana

Zgodovinski revizionizem danes

Narodnoosvobodilni boj: dejstva in propaganda

Vrednotni modul: Ksenofobija, islamofobija, antisemitizem in diskriminacija manjšin danes
(7.6. do 9.6.2021)
datum ura Predavatelj/ica Naslov predavanja Opombe

Pon. 7.6.

2021

17- 20 Ivana Leskovec, Milojka Magajne, Mestni muzej Idrija-Cerkno Bolnica Franja kot spomenik državljanskega poguma, solidarnosti, človečnosti in zaupanja

Tor.

8.6.

2021

17 – 20

Prof. Boris Hajdinjak,

Sinagoga Maribor

Zasl. prof. dr. Maca Jogan, FDV

Slovenski Judje med holokavstom in spomin nanj

Slovenske žrtve Auschwitza

Spomini Slovenk in Slovencev na koncentracijska taborišča

Sreda,

9.6.

2021

17-21 red. prof. dr. Milena Mileva Blažič, Pedagoška fakulteta ULJ

Dnevnik Ane Frank kot spomin sveta na UNESCO seznamu svetovne kulturne dediščine.

Šola demokracije in novi humanizem

Srečanje bo razdeljeno na dvakrat po dve uri; udeleženci naj vnaprej preberejo knjigo Dnevnik Ane Frank
Udeležence in udeleženke prosimo za razumevanje pri morebitnih dopolnitvah in spremembah programa.

Verzija programa: 26.4.2021