Europsko
antifašističko nasljeđe

Alat za borbu protiv suvremenih oblika diskriminacije i netolerancije

Savez antifašističkih boraca i
antifašista Republike Hrvatske

Škola demokracije

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

20.10.2021.

Okrugli stol "Povijesni revizionizam na postjugoslavenskom prostoru"

U okviru EACEA projekta “Europsko antifašističko nasljeđe”, Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) u partnerstvu sa Savezom antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u BiH (SABNOR BiH), kao i sa Zvezom združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB SI), 22. listopada 2021. godine organizirao je okrugli stol “Povijesni revizionizam na postjugoslavenskom prostoru” u prostorijama SABA RH u Zagrebu. Skupu su prisustvovali i polaznici edukativnog programa “Škola demokracije” kojim se pokušava educirati mlade aktiviste, učitelje, povjesničare i novinare o temama prošlosti.

Profesor OTO LUTHAR govorio je o revizionizmu u Sloveniji, simbolici devastacije nadgrobnih ploča i spomenika, zamjeni uloga zločinaca i žrtava i odnosu javnosti koji se kreće od defetizma do otpora.
– Od početka 90-ih i sticanja nezavisnosti vrši se zamjena sjećanja od antifašističkih do kolaboracionističkih te onih žrtava komunizma. Podižu se spomenici i označavaju grobovi pripadnika seoskih straža, antikomunističke milicije koje je djelovala u talijanskoj zoni (MVAC) i domobranstva čiji su pripadnici bili i Nijemci rođeni u Sloveniji koji su se na taj način oslobađali istočnog fronta. Najviše takvih spomenika podignuto u centralnim dijelovima Slovenije – Dolenjskoj i nešto manje po Gorenjskoj. Slovenska nadbiskupija nije dozvoljavala da se nadgrobne oznake i spomenici dižu samo domobranima, nego i komunistima, ilegalcima ili civilima, ali to kler na terenu nije poštovao – rekao je Luthar.
– Revizionizam je počeo 1991. crtanjem svastika na židovskom dijelu groblja Žale u Ljubljani što je objašnjeno huliganizmom, te rehabilitacijom biskupa GRIGORIJA ROŽMANA i Leona Rupnika koji je zapovijedao slovenskim kolaboracionistima. Uklanjana su imena ulica i trgova s imenom TITA. Titov trg ostao je u Kopru i Postojni, a ulice/ceste u Mariboru i još 20 mjesta. Iako je u zadnjih pet godina uništeno više spomenika NOB-a nego u prethodnom periodu, broj je još uvijek mali i kreće se oko desetak. Ostaje zabilježeno da je na spomeniku BORISA KIDRIČA netko postavio svinjsku glavu, koja je dosta puta postavljana pred džamijom. Ipak postoje i brojni primjeri otpora revizionizmu – zaključio je Luthar.

Profesor DINO DUPANOVIĆ govorio je o procesu revizionizma u BiH kroz primjer spomen područja Garavica kod Bihaća.
– Na mjestu likvidacije velikog broja Srba, Jevreja i komunista 1949. godine postavljen je mali spomenik s natpisom da je tu pobijeno 12.000 nedužnih Srba. Na velikom spomeničkom kompleksu, koji je osmislio BOGDAN BOGDANOVIĆ, pisalo je da je život jači od smrti, pravda jača od zla i ljudi od mržnje, ali se krajem 80-ih barata brojkom od 18.000 ubijenih Srba, iako na toj lokaciji nitko nije provodio istraživanja i iskopavanja – rekao je Dupanović. Početkom 90-ih sve strane koristile rječnik s početka 40-ih, a ulice i škole dobivale su ime po muslimanskim kvislinzima i zločincima, kao što su HUSEIN ĐOZO ili MUSTAFA BUSULADŽIĆ, rekao je.
I HRVOJE KLASIĆ govorio je o historijskim narativima u javnosti i školstvu u Hrvatskoj koji su početkom 90-ih samo promijenili predznak, ali su karakteristike ostale iste.
– Obračunavalo se s Jugoslavijom, Srbima i komunistima, a rehabilitiralo ustaštvo. Trideset godina pokušava se normalizirati nenormalno, a od oko 6.000 spomenika i spomen obilježja NOB-a 90-ih je srušeno oko 3.500 od kojih je oko 400 obnovljeno, dok je spaljeno ili bačeno u smeće oko 2,8 milijuna knjiga koje su govorile o NOB-u i socijalizmu, koje su pisali srpski pisci ili koje su pisane ćirilicom – rekao je Klasić.

U raspravi s polaznicima isplivali su zaključci o nužnosti povezivanja regionalnih organizacija mladih antifašista i to na konkretnim zadacima, uključujući tu i komemoracije događaja.
Za dojmove smo pitali i neke od diplomanata.

MILORAD KONDIĆ iz Zagreba ocijenio je da su predavanja su bila vrlo zanimljiva.
– Bavili smo se raznim temama koje nisu bile striktno povijesno fokusirane, nego smo se poduhvatili pitanja raznih manjina. Razmatrali smo i pitanja ugroženih skupina u društvu i svakome je bez obzira na njegove afinitete i struku iz koje dolazi “Škola demokracije” bila korisno iskustvo, jer smo mogli čuti neke nove stvari. Održana su tri modula s po tri predavanja na koje je dolazilo preko 15 polaznika – kazao je Kondić.

LARA SUTORIĆ iz Sarajeva ističe sa da su na tamošnjim predavanjima, koja je ocijenila korisnima, teme bile govor mržnje, prava žena i slične koje pomažu smanjenju predrasuda prema manjinama.
– Kroz cijelo svoje školovanje prisustvujem velikom broju seminara, neke čak i organiziram. Izabrani su kvalitetni predavači za ovakvu škakljivu temu. Sličnih predavanja trebalo bi biti više. Naše društvo je s glavom u zemlji, pa ga zato, pogotovo mlade, treba izvesti na pravi put – rekla je Sutorić.

I ŽIGA NOVAK, predsjednik omladinske organizacije Zveze ističe dobre utiske.
– Naši profesori su bili odlični, predavanja su izvanredno organizirana, čak i kad smo ih zbog korone održavali na internetu, a kvalitetne su bile i rasprave sudionika. Zato bi predavanja trebala biti brojnija i masovnija. Mladi u Sloveniji su u prosjeku lijevo liberalno orijentirani, ali bi se trebao izgraditi odnos prema vrijednostima NOB-a, da ih mladi prepoznaju. Mi u omladinskoj organizaciji radimo na tome, ali je mlade teško pridobiti – rekao je Novak.

(Tekst i foto: Nenad Jovanović)

30.09.2021.

Održana Škola demokracije

Škola demokracije održavala se u Uredu Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH u Zagrebu od 31. svibnja 2021. do 17. lipnja 2021.

Prvi modul: Fašistički i nacistički režimi u Europi – od govora mržnje, populističke propagande i netrpeljivosti do Holokausta

U sklopu prvog modula održana su predavanja:

31.05.2021.:
Prof. dr. sc. Hrvoje Klasić (Filozofski fakultet u Zagrebu) : Kako je počela i završila NOB.

Na predavanju sudjelovali su 19 sudionika: 4 člana Mreže antifašistkinja Zagreba (MAZ), 8 studenata (FFZG i PMF), 2 člana SNV-a, 1 član Documente, 2 novinara, 2 člana udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 14 osoba starosti do 25 godina, 3 osobe starosti do 50 godina, te 2 osobe starosti preko 50 godina, te 5 žena.

01.06.2021.:
Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina (Filozofski fakultet u Zagrebu): Europski put u fašizam.

Na predavanju sudjelovali su 15 sudionika: 3 člana MAZ-a, 8 studenata (FFZG,PMF,Arhitektonski fakultet), 2 novinara i 2 člana udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 10 osoba starosti do 25 godina, 3 osobe starosti do 50 godina i 2 osobe starosti preko 50 godina, te 2 žene.

02.06.2021.:
Lovro Kralj (doktorant na CEU u Budimpešti): Ustaška politika genocida i etničkog čišćenja.

Na predavanju je sudjelovalo 11 sudionika: 2 člana MAZ-a, 7 studenata (FFZG i PMF),1 novinar, 1 član udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 8 osoba do 25 godina,2 osobe do 50 godina i 1 osoba starosti više od 50 godina, te 4 žene.

Drugi modul: Ksenofobija, islamofobija, antisemitizam i diskriminacija Roma i manjina danas

U sklopu drugog modula održana su predavanja:

08.06.2021.:
Tena Šimonović Einwalter: Uloga pučke pravobraniteljice u demokratskom društvu

Na predavanju su sudjelovali 13 sudionika: 2 člana MAZ-a, 7 studenata (FFZG;PMF,Arhitektonski),1 član SNV-a, 1 novinar, 2 člana udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 8 osoba starosti do 25 godina, 3 osobe do 50 godina, 2 osobe više od 50 godina, te 4 žene.

09.06.2021.:
Prof. dr. sc. Hrvoje Klasić (Filozofski fakultet u Zagrebu): Povijesni revizionizam

Na predavanju su sudjelovali 15 sudionika: 2 člana MAZ-a, 7 studenata (FFZG,PMF), 1 član SNV-a, 1 član Saveza JBT Hrvatske, 1 novinar, 3 člana udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 9 osoba starosti do 25 godina, 3 osobe do 50 godina i 2 osobe više od 50 godina, te 2 žene.

10.06.2021.:
Franko Dotta (Zagreb Pride): Izgradnja hrvatske LGBTIQ zajednice u politički subjekt kroz Povorke ponosa

Na predavanju su sudjelovali 19 sudionika: 9 studenata ( FFZG, PMF,Arhitektonski ),2 člana MAZ-a, 1 član SNV-a, 1 novinar, 6 članova udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 15 osoba starih do 25 godina, 2 osobe do 50 godina i 2 osobe više od 50 godina, te 5 žena.

Treći modul: 20 godina Europske povelje o temeljnim pravima: jesu li naša društva u skladu s temeljnim europskim vrijednostima?

U sklopu trećeg modula održana su predavanja:

15.06. 2021.:
Eugen Jakovčić (SNV): Odnos RH i Haškog suda

Na predavanju su sudjelovi 12 sudionika: 2 člana MAZ-a, 2 člana SNV-a, 5 studenata (FFZG,PMF), 1 novinar, 1 član Documente, 1 član udruga antifašista Zagreba. Među sudionicima bilo je 8 osoba starih do 25 godina, 3 osobe do 50 godina i 1 osoba više od 50 godina, te 4 žene.

16.06. 2021.:
Ivan Novosel (Kuća ljudskih prava): Ljudska prava u Hrvatskoj i civilno društvo (Platforma Zoom)

Na platformi su sudjelovali 10 sudionika: 2 člana MAZ-a, 1 član SNV-a, 1  novinar, 5 studenata (FFZG;PMF) i 1 član udruga antifašista. Među sudionicima bilo je 7 osoba starih do 25 godina, 2 osobe do 50 godina, jedna osoba iznad 50 godina, te 3 žene.

17.06.2021.:
Prof.dr.sc. Snježana Vasiljević (Pravni fakultet u Zagrebu): Razvoj temeljnih ljudskih prava.

Na predavanju su sudjelovali 11 sudionika: 2 člana MAZ-a, 1 član Documente, 6 studenata PMF,FFZG,Pravni Fakultet), 1 novinar, 1 član antifašističke udruge, te 3 žene.

U nastavku objavljujemo preporučenu literaturu za polaznike Škole demokracije:

Objavljujemo i prezentacije sa predavanja:
07.06.2021.

Škola demokracije nastavlja s ciklusom predavanja

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u partnerstvu sa Savezom antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini te sa Zveza zdruzenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sl iz Slovenije provodi projekt „Europsko antifašističko naslijeđe“. kroz program Europa za građane – Aktivno europsko sjećanje.

Projekt je zamišljen kao odgovor na društvene trendove jačanja govora mržnje i netolerancije. Očekivani rezultati ovog projekta su: mobilizacija stručnosti, aktivizma i povezivanje stručnih zajednica radi razmjene znanja u suvremenom kontekstu u te tri zemlje koje dijele zajedničku povijest u odnosu na antifašistički pokret i zajedničke suvremene probleme povezane s povijesnim revizionizmom. Od Projekta se očekuje  povećanje svijesi i dostupnosti informacija među mladima o vrijednostima antifašističkog pokreta, važnosti građanske hrabrosti u totalitarnim režimima i prepoznavanju propagande koja dovodi do zločina nad određenim društvenim skupinama.

U sklopu projekta provodi se edukativni program “Škola demokracije”, namjera kojeg je educirati  mlade aktiviste, učitelje, povjesničare i novinare o  temama: Fašistički i nacistički režimi u Europi – od govora mržnje, populističke propagande i netrpeljivosti do Holokausta; potom o Ksenofobiji, islamofobiji, antisemitizmu i diskriminaciji Roma i manjina danas; te o Europskoj povelji o temeljnim pravima.

U srijedu 02.06. završen je prvi modul škola demokracije. U tri dana predavanja su održali prof. dr. sc. Hrvoje Klasić, prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina te Lovro Kralj.

Od utorka, 08.06., Škola demokracije nastavlja s  novim ciklusom predavanja.

Ksenofobija, islamofobija, antisemitizam i diskriminacija Roma i manjina danas:

08.06. Uloga pučke pravobraniteljice u demokratskom društvu, Tena Šimonović Einwalter, Pučka pravobraniteljica

09.06. Kriza solidarnosti u kontekstu migracija, Sara Kekuš, Centar za mirovne studije

10.06. Izgradnja hrvatske LGBTIQ zajednice u politički subjekt kroz Povorke ponosa,  Franko Dotta, Zagreb Pride

Škola demokracije nastavlja u sklopu Trećeg modula s predavanjima:

          15. lipnja 2021:

Eugen Jakovčić: Odnos Republike Hrvatske i Haškog suda

16. lipnja 2021:

        Ivan Novosel (Kuća ljudskih prava): Ljudska prava u Hrvatskoj i civilno društvo (Platforma Zoom)

          17. lipnja 2021:

Prof.dr.sc. Snježana Vasiljević (Pravni fakultet u Zagrebu): Razvoj temeljnih ljudskih prava

24.05.2021.

Škola demokracije

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u partnerstvu sa Savezom antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini te sa Zveza zdruzenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sl iz Slovenije provodi projekt „Europsko antifašističko naslijeđe“. Projekt je financiran kroz program Europa za građane– Aktivno europsko sjećanje.

Projekt je zamišljen kao odgovor na društvene trendove jačanja govora mržnje i netolerancije. Očekivani rezultati ovog projekta su: mobilizacija stručnosti, aktivizma i povezivanje stručnih zajednica radi razmjene znanja u suvremenom kontekstu u te tri zemlje koje dijele zajedničku povijest u odnosu na antifašistički pokret i zajedničke suvremene probleme povezane s povijesnim revizionizmom. Drugo, očekujemo povećanje svijest i dostupnost informacija među mladima o vrijednostima antifašističkog pokreta, važnosti građanske hrabrosti u totalitarnim režimima i prepoznavanju propagande koja dovodi do zločina nad određenim društvenim skupinama.

U sklopu projekta provodi edukativni program “Škola demokracije”. Cilj programa je educirati  mlade aktiviste, učitelje, povjesničare i novinare o  temama:

I. Fašistički i nacistički režimi u Europi – od govora mržnje, populističke propagande i netrpeljivosti do Holokausta;

II. Ksenofobija, islamofobija, antisemitizam i diskriminacija Roma i manjina danas;

III. 20 godina Europske povelje o temeljnim pravima: jesu li naša društva u skladu s temeljnim europskim vrijednostima?

Škola demokracije održavat će se od 31. svibnja 2021. do 17. lipnja 2021. u Zagrebu.

Predavanja će održavati prof. dr.sc. Hrvoje Klasić (Filozofski fakultet u Zagrebu), prof. dr. sc.Tvrtko Jakovina,( Filozofski fakzultet u Zagrebu), Lovro Kralj (doktorant na CEU u Budimpešti), prof.dr.sc.Franko Dotta (Filozofski fakultet u Rijeci), dr. sc. Snježana Vasiljević (Pravni fakultet u Zagrebu), Sara Kekuš, (Centar za mirovne studije), Ivan Novosel (Kuća ljudskih prava), predstavnik Ureda Pučke pravobraniteljice.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail: sabh@sabh.hr

Filter objava:

Video:

Škola demokracije 01 – 01
“Prof. dr. sc. Hrvoje Klasić: Kako je počela i završila NOB”

Škola demokracije 01 – 02
“Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina: Europski put u fašizam”

Škola demokracije 01 – 03
“Lovro Kralj: Ustaška politika genocida i etničkog čišćenja.”

Škola demokracije 01 – 04
“Tena Šimonović Einwalter: Uloga pučke pravobraniteljice u demokratskom društvu”

Škola demokracije 01 – 05
“Prof. dr. sc. Hrvoje Klasić: Povijesni revizionizam”

Škola demokracije 02 – 06
“Franko Dotta: Izgradnja hrvatske LGBTIQ zajednice u politički subjekt kroz Povorke ponosa”

Škola demokracije 03 – 07
“Eugen Jakovčić: Odnos RH i Haškog suda”

Škola demokracije 03 – 08
Ivan Novosel (KLJP):
“Ljudska prava u Hrvatskoj i civilno društvo”

Škola demokracije 03 – 09:
Prof.dr.sc. Snježana Vasiljević:
” Razvoj temeljnih ljudskih prava.”

Škola demokracije 2021
“Europsko antifašističko nasljeđe”

Škola demokracije
Predavanje:
“Povijesni revizionizam na postjugoslavenskom prostoru”

Prezentacije: