Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Deseti korpus zagrebački

(Foto: Wikipedia) Borci Udarne brigade „Braća Radić” u sastavu 10. korpusa u oslobođenom Zagrebu 9. svibnja 1945.

Poslije kapitulacije Italije NOP se naglo razvija u SZ Hrvatskoj: Zagorju, Moslavini, Kalniku pa i samom Zagrebu. Tito i Vrhovni štab naređuju GŠH osnivanje 10. korpusa NOV koji će se zvati Zagrebački. Tako je u siječnju 1944. oformljen u Rasinji kod Koprivnice od  dvije divizije, 32. i 33. također novoformirane jedinice. Tada se stvara i priključuje i Zapadna grupa partizanskih odreda među kojima je bio i Posavski partizanski odred koji je prvi ušao u oslobođeni Zagreb 8.5.1945. Sve zajedno 10. korpus broji na kraju 1944. preko 7000 boraca na “vrućem” operativnom području oko Zagreba, sjeverno od Save. 

Komandant 10. korpusa je bio general Vladimir Matetić, komesar Ivan Šibl, a šef personalnog odjela Franjo Tuđman. U Štabu 32. divizije je komandant Rade Bulat, komesar pp Janko Bobetko. Komandant 33. divizije je bio Josip Antolović. 

Kao sporna se često spominje činjenica da su u Zagreb ušli s jednim danom zakašnjenja, 9. svibnja 1945. Ostale se činjenice već polako zaboravljaju jer se zanemaruje ta  partizanska povijest, iako su neka imena poznata iz kasnijih godina borbe za samostalnu Hrvatsku.

Marija Ajša Peuc

Facebook
E-mail