Savez antifašističkih boraca
i antifašista Republike Hrvatske

Apel za mir

Uklonite prijetnju rata – za zaštitu mira

(Foto: FIR)

Fašizam i rat dvije su strane iste medalje. Zato Buchenwaldska zakletva iz 1945. glasi “Uništiti nacizam s njegovim korijenima i stvoriti novi svijet mira i slobode”.

FIR kao “veleposlanik mira” Ujedinjenih naroda ima moralnu naredbu da radi na nevojnim rješenjima za sukobe u svijetu. Borimo se – posebice – protiv uzročnika rata i protiv ratnih huškača koji žele nametnuti svoje imperijalističke ciljeve, svoje potrebe za sirovinama i svoje geopolitičke interese, i to na leđima naroda. U svim vojnim sukobima međunarodni akteri imaju svoje interese u tim borbama. Nasuprot tome, jedini interes FIR-a je mir.

Pozivamo sve strane u svim sukobima koji su u tijeku na trenutni prekid vatre i početak međunarodnih pregovora. Militarizacija i oružje nikada neće donijeti mir, spirala naoružanja je suprotna prekidu borbi, prekid vatre, diplomacija i pregovori su jedini put. To je prije svega potrebno radi spašavanja života civilnog stanovništva u svim ratnim područjima.

Stoga osuđujemo svaku upotrebu sile, a posebno oružane, u rješavanju svih sporna pitanja država i naroda u Europi i svijetu. Moderni svijet mora biti utemeljena na trajnom očuvanju mira i slobode naroda i država.

Sjećamo se zajedničkog mirovnog poziva FIR-a i WVF-a iz studenog 2022. i bečkog „Međunarodnog samita za mir u Ukrajini“ iz lipnja 2023. Ovo su primjeri da civilno društvo diže svoj glas za mir. Pozivamo građane, sindikate, crkve i druge partnere da budu aktivni za mirovna rješenja.

Kao posljedica toga, potreban nam je – ne samo u Europi – novi sustav kolektivne sigurnosti za sve zemlje, a ne militarizacija ovog kontinenta. Iako većina naših saveza članica dolazi iz Europe, sa zabrinutošću pratimo tekuću eskalaciju u pacifičkoj regiji.

FIR ne može prihvatiti bilo kakav pokušaj da se vojni savezi vide kao “svjetska policija”. U različitim dijelovima svijeta možemo vidjeti vojnu eskalaciju do otvorene agresije u obliku “proxy ratova”. Niti jedna država ili vojni savez nemaju pravo odlučivati o ratu i miru.

Pozivamo sve političke snage da ojačaju Ujedinjene narode kao instituciju za rješavanje svakog sukoba među državama bez vojne agresije, bilo u Europi, na Bliskom istoku, u Jemenu, u Siriji, u svakom dijelu zemaljske kugle. FIR će uvijek raditi na nevojnim rješenjima. Tako FIR i njegove federacije članice djeluju kao dio međunarodnog mirovnog pokreta.

Barcelona, listopad 2023. – FIR (XIX. kongres Međunarodne federacije boraca otpora)

Facebook
E-mail