Kalendar SABA RH Print
Saturday, 04 January 2014 19:04

SABA RH publicirala je kalendar namijenjen borcima NOB-a, članovima njihovih obitelji i svima onima koji poštuju i promoviraju istinu o Drugom svjetskom ratu, a djeluju između ostaloga i kao članovi Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

Kalendar je prije svega posvećen sedamdesetoj obljetnici Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom, a Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske nalazi se na naslovnici. Na kalendaru su u svakom mjesecu istaknuta tri događaja vezana uz antifašizam, najvećim dijelom iz NOB-a, čija obljetnica se obilježava u tom mjesecu. Fotografije prate jedan od tri datuma.

U kalendaru su zastupljeni događaji po regijama (sjeverozapadna Hrvatska, Gorski kotar, Lika, Banija, Kordun, Istra, Dalmacija, Slavonija,Baranja i Srijem), događaji vezani uz ZAVNOH (Treće zasjedanje ZAVNOH-a i Prvi kongres narodnih pravnika antifašista Hrvatske), događaj vezan uz Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita (dolazak Josipa Broza Tita na otok Vis), i međunarodno važan događaj (Međunarodni dan žena). U travnju, kada se obilježava Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina, fotografije su posvećene spomenicima koji su obuhvaćeni peticijom SABA RH iz 2011. godine kada je pokrenuta inicijativa za obnovom tih spomenika, a do danas niti jedan od tih spomenika nije obnovljen.

Autor kalendara je Mario Šimunković, a stručni recenzent Nataša Mataušić.

Cijena kalendara je 20 kuna, a kalendar možete pogledati na sljedećem linku: Kalendar SABA RH.