Beli Manastir: mlade uključivati u rad udruge Print
Thursday, 04 July 2019 13:36

To je, među inim, zaključeno na izbornoj Skupštini belomanastirske Udruge antifašističkih boraca i antifašista. Za predsjednika u novom četverogodišnjem mandatu ponovno izabran Nikola Opačić.

 

Na izbornoj Skupštini Udruge antifašističkih boraca i antifašista Beli Manastir, usvojen je izvještaj o radu u proteklom razdoblju i okvirni program djelovanja i zadataka u narednom periodu. Ustrajat će se, kako je zaključeno, na daljnjoj afirmaciji antifašizma i promoviranja osnovnih vrijednosti Narodnooslobodilačke borbe. Obilježavanje značajnih događaja antifašističke borbe, pored skupova i komemoraija, treba obogatiti novim sadržajima: tribinama, razgovorima sa sudionicima - partizanskim veteranima, pohodima, izletima, posjetima mjestima koja su značajna za NOB. Trajna je zadaća održavati, obnavljati i čuvati spomeničku baštinu na svojem području djelovanja u suradnji s tijelima vlasti. U proteklom razdoblju nije učinjen očekivani napredak u pomlađivanju udruge i rukovodstva sa mladima. Potrebno je posvetiti najveću pozornost omasovljenju (i pomlađivanju) članstva s mladima, ali i drugim zainteresiranim građanima bez obzira na godine starosti i koji se žele uključiti u aktivnost udruge i očuvanje antifašističkih vrednota. Kako je istaknuto na skupu, nužno je nastaviti već uspješnu dugogodišnju suradnju i povezivanje sa drugm udrugama i društvima „Josip Broz Tito“, nevladinim udrugama i tijelima vlasti.

Za predsjednika u novom četverogodišnjem mandatu ponovno je izabran NIKOLA OPAČIĆ, a za članove Predsjedništva Ilonka Brnović, Dragica Krbavac, Nikola Živković i Predrag Stojanović. U Nadzorni odbor izabrani su Kristijan Melmajer, Vladimir Livazović i Jelena Opačić Matijević.

B. M.