Proročanski glas mladih Print
Wednesday, 22 May 2019 01:22

Drugi kongres Antifaističke omladine održan od 2. do 4. svibnja 1944. godine u Drvaru bio je najmasovniji skup omladine na kojem su dobro upamćene tadašnje Titove riječi: „Narod koji ima takvu omladinu ne treba se bojati za svoju budućnost“

 

U razvoju omladinskog pokreta tijekom rata značajne datume predstavljaju Prvi i Drugi kongres USAOJ-a. Prvi kngres odžan je prosinca 1943., u Bihaću. To je bio kongres velike mobiizacije omladine u NOB i ujedinjavanja omladinskih narodnoolobodilačkih saveza u ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije.

Drugi kongres održan je od 2.do 4. svibnja 1944., u Drvaru uz nazočnost 816 izabrnih delegata iz svih krajeva Jugoslavije, s oslobođenog i okupiranog područja, i iz jedinica Narodnooslobodilačke vojske. Među delegatima nalazilo se 218 omladinaca i omladinki iz Hrvatske. Milka Kufrin, predsjednica Glavnog odbora USAOJ-a Hrvatske, među inim, govorila je na skupu. Kongres su pozdravili i članovi savezničkih vojnih misija.

Na svečanoj sjednici i maršal Tito je, među ostalim kazao: „Ovaj vaš kongres nije samo mobilizacija mlade generacije za posljednje, odlučujuće bojeve. On će, ujedno, mobilizirati našu mladu generaciju i za izgradnju jedne nove, sretnije, slobodne, ljepše budućnosti naše države, u kojoj će svi narodi imati svoja prava, a omladina sve mogućnosti da se posveti onome čemu teži. Znajte, da taj zadatak nije ništa lakši od stvaranja naše herojske Narodnooslbodilačke vojske. To je vrlo težak zadatak. Ali i tu mi vjerujemo u vas, mlada generacijo, da ćete nam pomoći da i taj možda najteži, zadatak savladamo“.

Na Titove riječi i Drugi kongres antifašističke omladine Jugoslavije odgovorio je zakletvom omadine. Nakon Drugog kongresa USAOJ-a došlo je u cijeloj Hrvatskoj do općeg poleta u radu omladinskih organizacija. Krajem 1944., SKOJ u Hrvatskoj brojio je oko 40 tisuća članova, dok je broj članova USAO Hrvatske porastao na oko 300 tisuća. Dodajmo, skup mladih u Drvaru su, između ostalih pozdravili Randolf Churchill, predstavnik anglo-američke misije, major Vasilij Saharov, pomoćniik načelnika vojne misije SSSR-a, Giaudio Salmani, predstavnik talijanske antifašističke omladine, Stojan Pribičević, ratni dopisnik američkog tiska… Dobro su upamćene tadašnje Titove riječi: „Narod koji ima takvu omadinu ne treba se bojati za svoju budućnost“.

B. M.