USTAŠKI LOGORI SMRTI Print
Tuesday, 09 April 2019 16:19

Karakter Nezavisne države Hrvatske i njezine podržavatelje najbolje pokazuje broj logora smrti koje je ta tvorevina imala.

Tim logorima treba pridodati jedine specijalizirane logore za djecu Drugog svjetskog rata, dječje logore u Sisku i Jastrebarskom.