Kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu Crikvenica Print

U noći sa petka na subotu dana 16. odnosno 17.11.2012. nepoznati počinitelj ili više njih su u parku Boškopini na mjestu gdje se nalazi kompleks spomenika podignutih u spomen na poginule Rabljane, borce antifašiste u II. svjetskom ratu i poginule sudionike Domovinskog rata, izvršili akt kojim su počinili naprijed navedena kaznena djela, na način da su spomenik poginulim Rabljanima borcima antifašistima u II. svjetskom ratu, omotali od vrha do dna u najlonsku ceradu koja se upotrebljava u graditeljstvu i na taj način zaklonili spomenik koji u naravi predstavlja lik partizana.

 

UDRUGA ANTIFAŠISTA RABA

Palit 71, p.p. 16, 512 80 - Rab

Broj: 35/2012

Rab, 23. 11. 2012. godine

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNiŠTVO CRIKVENICA

Podnositelj kaznene prijave: Udruga antifašista otoka Raba

KAZNENA PRIJAVA

Protiv: NN izvršitelja ili više njih

Radi: osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela iz članka 106., 134., čI. 151., 174., 199. i 222. propisanih u Kaznenom zakonu ("Narodne novine" RH, br. 110/97., 27/98., 50/2000., 129/2000., 5112001., 111/2003., 190/2003., 105/2004., 84/2005., 71/2006., 110/2007., 152/2008., 57/2011. i 77/2011.)

I. U noći sa petka na subotu dana 16. odnosno 17.11.2012. nepoznati počinitelj ili više njih su u parku Boškopini na mjestu gdje se nalazi kompleks spomenika podignutih u spomen na poginule Rabljane, borce antifašiste u II. svjetskom ratu i poginule sudionike Domovinskog rata, izvršili akt kojim su počinili naprijed navedena kaznena djela, na način da su spomenik poginulim Rabljanima borcima antifašistima u II. svjetskom ratu, omotali od vrha do dna u najlonsku ceradu koja se upotrebljava u graditeljstvu i na taj način zaklonili spomenik koji u naravi predstavlja lik partizana.

Uvid na licu mjesta izvršila je rapska policija sastavljena od tri policajca i jedne službenice s početkom u 10.25 sati 17. 11. 2012. i to na telefonski poziv gradonačelnice Grada Raba Rosande Krstinić Guščić. Uvid je trajao dvadesetak minuta za koje vrijeme su policajci skinuli ceradu sa spomenika i odnijeli je.

Skulptura je djelo akademskog kipara Vinka Matkovića iz Rijeke koja je 1952. godine bila postavljena na Trgu Varoš. Srušena je 4. na 5. prosinca 1992. i odnesena na neprikladno mjesto izvan groblja žrtava fašističkog logora Kampor. U parku Boškopini postavljena je 2003. godine gdje s novim tronom i spomenikom žrtvama Domovinskog rata i maslinom čini impozantni memorijal svim poginulim Rabljanima. Oskrnavljena skulptura partizana je umjetničko djelo iz tzv. socrealističke ere u umjetnosti i zato je dio povijesne ostavštine polovice dvadesetog stoljeća. Matković je izradio i spomenik palim Riječanima na Delti, Brodograditelja pred 3. majem, Bodula s mihom i drugih koje nitko nije nikad skrnavio.

Počinitelji su ovim činom javnosti poslali poruku o njihovu stavu o umjetničkoj vrijednosti spomenika, o antifašizmu, o poginulim Rabljanima i o simbolici spomeničkog kompleksa Boškopini na Rabu. Spomenik je podignut u znak sjećanja na 197 poginulih Rabljana na strani antifašizma u redovima partizana. Svi su izgubili živote u borbi s fašističkim okupatorom i njihovim suradnicima u II. svjetskom ratu za oslobođenja svoje Domovine. Drugi spomenik podignut je u spomen na poginule Rabljane u Domovinskom ratu koji su život položili na oltar Domovine u borbi sa neofašističkim aspiracijama nadahnutim idejom Velike Srbije, koji na sreću nije prošao. Između ta dva spomenika nalazi se i treći spomenik parkovne arhitekture koji je u naravi jedno prekrasno drvo masline kao simbol mira i pomirbe svih Hrvata palih za svoju Domovinu u raznim vremenskim prilikama. U sredini maloga trga između tri spomenika nalazi se jarbol sa državnom zastavom Republike Hrvatske.

Nečasno djelo na Spomeniku upravo se dogodilo u noći kad se slavila oslobađajuća presuda generalima. Oštetili su ga oni koji se ne mogu pomiriti da su temelje današnje Republike Hrvatske gradili i hrvatski antifašisti što je zabilježeno i u preambuli Ustava Republike Hrvatske. Članovi Udruge antifašista Raba, temeljem članka 8 i 9 Statuta, dužni su između ostalog: čuvati antifašističku baštinu NOB-a i promicati moralne i etičke vrijednosti antifašističkog humanizma, čuvati i održavati spomenike i spomen obilježja o događajima i ličnostima iz antifašističke borbe te stoga i podnosimo ovu prijavu protiv NN izvršitelja ili više njih, koji su počinili niz kaznenih djela obrazloženih u nastavku.

II. Kazneno djelo iz članka 106. KZ RH "Povreda ravnopravnosti građana"

Ovo kazneno djelo je počinjeno jer je NN na temelju razlikovanja u političkom i drugom uvjerenju uzeo sebi zapravo da uskrati ili ograniči pravo zagarantirano Ustavom RH i drugim pozitivnim propisima da se ponosno očituje kao antifašista. To je zagarantirano navodima iz izvorišnih osnova Ustava RH, koje djelomično glasi:

"Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo (između ostalog): u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugoga svjetskoga rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941) u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963-1990) ... "

Građani moraju biti ravnopravni u izražavanju svojih političkih i inih stavova, pogotovo ako su ti stavovi podudarni sa općeprihvaćenim stavovima u državi proklamiranim u najvišem aktu te iste države. Akt kojim je to učinjeno nedvojbeno ukazuje na diskriminaciju bez razumnog i objektivnog opravdanja i naravno bez legitimnog cilja.

III. Kazneno djelo iz članka 134. st.1. KZ RH "Povreda mira pokojnika"

Ovo kazneno djelo počinjeno je jer je NN na grubi način oskrnavio spomen na umrle kojima je spomenik podignut u čast 197 poginula partizana sa otoka Raba koji su poginuli u II. svjetskom ratu. Njihova imena uklesana su na spomen ploči koja se nalazi u podnožju spomenika i predstavljaju stanovnike sa cijelog prostora otoka Raba, što znači da je njihov pokoj grubo narušen, kao i spomen njihovih potomaka, ali i svih ostalih dobronamjernih otočana koji gajenjem uspomene na poginule Rabljane prenose slavu njihovog djela kroz vrijeme za buduća pokoljenja.

IV. Kazneno djelo iz članka 151. KZ RH "Povreda ugleda Republike Hrvatske"

Djelo je počinjeno na način da je ugled Republike Hrvatske i njezino dostojanstvo javno izvrnuto ruglu i preziru aktom koji je učinjen s namjerom da se o tome priča u javnosti. Simboli duha moderne Hrvatske izraženi kroz spomenički kompleks Boškopini izloženi su poruzi sa ciljem izazivanja javnog ismijavanja, sramote i podsmjeha prema ideji antifašizma i izazivanja prezira i umanjivanja značaja antifašizma kao temeljne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. Cin kojim je to izvršeno predstavlja realnu povredu ugleda Republike Hrvatske, a počinjeno je sa potpunom sviješću o tome što bi predmetna radnja trebala prouzročiti u konkretnom činu.

V. Kazneno djelo iz članka 174. st. 1 i st.2. KZ RH "Rasna i druga diskriminacija"

lako to na prvi pogled ne izgleda tako NN je počinjenjem djela odnosno izvršenjem uvodno opisanog akta iskazao čin progona organizacije koja se zalaže za ravnopravnost ljudi, u konkretnom slučaju Udruge antifašista Raba, budući da je to udruga kojoj je temeljni cilj promicanje ideje borbe protiv pojava fašizma, njegovanja demokratskog duha i poštivanja različitosti bez obzira na rasnu, vjersku, političku i inu pripadnost. "Atak" na predmetni spomenik je "atak" na upravo tu udrugu ali i na cjelokupno hrvatsko društvo koje se zasniva na sveobuhvatnoj toleranciji, osim one koja je osnov demokracije usađene u temelje Republike Hrvatske.

VI. Kazneno djelo iz članka 199. KZ RH "Uvreda"

Da je čin NN osobe ili osoba uvreda za članove naše udruge ne treba posebno objašnjavati ali u isto vrijeme to je uvreda zdravoj pameti svim ili velikoj većini normalnih zdravorazumski promišljajućih građana. Svih 258 članova Udruge antifašista Raba suglasno je da je počinjena kolektivna odnosno skupna uvreda prema svakom ali i prema svim dobronamjernim stanovnicima otoka Raba. Djelo je počinjeno na način da je uvreda namjerno poslana u javnost kako bi postala pristupačnom većem broju građana, čime je NN hotimice "poslao uvredu u eter" iako kukavički sakriven u okrilju mraka iz kojeg i dolaze ideje protiv kojih se udruga antifašista bori.

VII. Kazneno djelo iz članka 222. KZ RH "Uništenje i oštećenje tuđe stvari"

Činjenica je da je spomenik palim borcima vlasništvo Grada Raba odnosno ta institucija je titular prava vlasništva u ime svih stanovnika grada Raba. Spomenik kao umjetničko djelo ima svoju prometnu vrijednost, svoju umjetničku vrijednost ali i svoju afekcionu vrijednost. Prometna vrijednost je stvar tržišta, umjetnička vrijednost je stvar povjesničara umjetnosti i umjetničkih kritičara, a afekciona vrijednost je ona vrijednost koju taj spomenik ima za sve nasljednike i rodbinu poginulih boraca, ali i za sve štovatelje ideje antifašizma na kojima je između ostalog i sazdan moderni politički svijet. Prve dvije vrijednosti se mogu utvrditi ekspertizama stručnjaka, a za treću možemo reći da je gotovo neprocjenjiva jer je to vrijednost koja se gotovo ne može izraziti samo u materijalnoj vrijednosti nego zadire duboko u bit svakog čovjeka. Radnja počinjenja se sastojala u izobličenju dotadašnjeg oblika stvari čime je stvar uz sve druge konotacije bila neuporabljiva jedno određeno vremensko razdoblje. Protupravni akt kojim je namjerno spomenik stavljen van uporabe nanijela je određenu štetu njegovim vlasnicima i štovateljima.

Radi navedenog tražimo od Državnog odvjetništva da poduzme sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti te da pokrene sve službe kako bi se počinitelji ovih kaznenih djela prvenstveno otkrili, a zatim i priveli nadležnom sudu koji će odrediti ima li mjesta kaznenom progonu i eventualno odmjeriti im kaznu sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

U Rabu, 23. studeni 2012.

U ime Udruge antifašista Raba

Predsjednik Ivo Barić, prof.

Dostaviti:

1. Općinsko državno odvjetništvo Crikvenica

2. Arhiva, ovdje

Na znanje:

1. Policijska postaja Rab

2. Grad Rab

3. SABA RH