Bolman - PROJEKT UREĐENJA SPOMEN PARKA Print
Thursday, 08 August 2019 19:23

Na natječaju za provedbu Lokalne razvojne strategije Baranje, najviše bodova i financijsku potporu dobio je projekt Općine Jagodnjak s nazivom „Tematski park Bolmanske bitke“

 

Vodeći danonoćne borbe od 6. do 22. ožujka 1945. godine, jedinice 12. vojvođanskog korpusa odigrale su značajnu ulogu u posljednjoj godini rata na našem tlu. Neprijatelj nije uspio formirati mostobran na lijevoj obali Drave, nije ga uspio ni proširiti, te se tako probiti ka Dunavu, Pečuhu, a ni kasnije prema mostobranu kod Donjeg Miholjca. Nakon što su uspjele blokirati i slomiti neprijateljske ofenzive, partizanske jedinice su konačno likvidirale mostobran. Što su u toj likvidaciji sudjelovali i dijelovi sovjetskih i bugarskih savezničkih jedinica nikako ne umanjuje ulogu 12. vojvođankog korpusa u ovoj operaciji. Naprotiv. To je među inim, izarazio i komandant 3. ukrajinskog fronta maršal Tolbuhin, koji je odao priznanje našim borcima „za upornost i junaštvo ispoljeno u borbama za likvidaciju nepijateljskog mostobrana i doprinos slamanju neprijateljske ofenzive u Mađarskoj“.

U Bolmanu, u parku ispred zgrade bivše Poljoprivredne zadruge, podignut je spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora (otkriven 29. studenoga 1963. godine). Ispod spomenika nalazi se grobnica u kojoj su pokopane kosti palih boraca od 6. do 22. ožujka 1945., prenesene s grobalja u Majškim Međama, Luču i sa starog grobolja u Belom Manastiru. Uz obližnji centralni spomenik podignut na raskrsnici puteva Bolman-Baranjsko Petrovo Selo-Petlovac, spomenuti spomenik jedna je od bolmanskih znamenitosti. Nedavno je na sjednici Glavnog odbora Lokalne akcijske grupe Baranja donesena Odluka o odabaranim projektima za financiranje i potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu. Na natječaju najviše bodova za potporu i financiranje nalazi se projekt Oćine Jagodnjak s nazivom „Tematski park Bolmanke bitke“. Projektom se namjerava provesti rekonstrukcija postojećeg parka u Bolmanu u kojem se nalazi spomenik Bolmanskoj bitci i preuređenje Tematskog parka Bolmanske bitke. Izgradit će se nova šetnica koja će povezivati postojeće staze, postavit će se nove klupe, rasvjetni stupovi , informativne ploče o Bolmanskoj bitci.

B. M.