IN MEMORIAM Print
Friday, 28 June 2019 20:44

Akademik Petar Strčić

Rođen 27. 08. 1936. u selu Kras na otoku Krku. Otac je bio zidar, a majka krojačica.

Osnovnu školu , gimnaziju i muzičku školu završio je u Rijeci i Sušaku. Studirao je povijest u Zagrebu, gdje je diplomirao i doktorirao.

Zbog izuzetnog redovnog rada na osvjetljavanju povijesnih zbivanja u Zapadnoj Hrvatskoj, primljen je za predanog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ( HAZU ). Izabran je za voditelja HAZ u Rijeci i Puli Bio je upravitelj arhiva HAZU i predsjednik društva povjesničara Hrvatske, te društva arhivara Zapadne Hrvatske. Bio je i na čelu čakavskog sabora i njegovog glavnog protagonista.

Pokretač je i osnivač mnogih institucija i društava. Bio je stalni sudionik na znanstvenim skupovima. Na njegovu inicijativu obnovljeni su mnogi povijesni spomenici na Krku i Primorju. Veoma se aktivno bavio poviješću Zapadne Hrvatske. U fokusu njegovog interesa bili su otok Krk, grofovi Frankopan, grad Rijeka i Primorje.

Koautor je 67 knjiga. Napisao je preko 2000 rasprava i članaka, kao i niz priloga za radio i TV emisije.

Strčić je godinama usko surađivao sa Savezom antifašističkih boraca Hrvatske. Pružao je nesebičnu pomoć u obradi pojedinih tema vezanih uz NOB Hrvatske.

Strčić je bio izuzetno aktivan u širenju istine vezane za NOB Hrvatske, u kojoj je poginuo i njegov otac. Veoma se zalagao za argumentirano tretiranje svake teme , bez obzira o čemu se radilo.

Volio je svoj otok Krk, kao i Primorje. Na žalost umrla mu je jedina kći i žena. Trajno su ostali njegovi brojni znanstveni radovi.

Neka mu je vječna hvala i slava.

Mr. sc. Ivan Fumić