Govor na obljetnici Bitke na Neretvi Print
Četvrta neprijateljska ofenziva (20. siječnja – 31. ožujka 1943.) JE planirana i izvedena u dvije faze (Weiss I. i II.). za cilj imala je uništiti Jugoslavensko ratište - odnosno „Titovu državu“. Bitka na Neretvi (Weiss II.) – Bitka za ranjenike i bolesne partizane (od 09.02. – 23.02.) je takva ratna epopeja kakvu nije zabilježila povijest u Europi.
 
Organizatori 69. obljetnice su: SABNOR-BiH, SABNOR – Jablanica, Društvo „J.B.Tito“ – Jablanica i Muzej „Bitke za ranjenike na Neretvi“.
 
iz Dalmacije obilježavanju je prisustvovalo 110 učesnika, čiji su predstavnici i predstavnici SABA RH položili, po jedan vijenac, na Spomen obilježje.
 
U ime Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH pozdravni govor održao je član Predsjedništva SABA RH, Krešimir Sršen, prof. Pozdravni govor ustupamo u cjelini.
 
POZDRAVNI GOVOR NA 69. OBLJETNICI BITKE NA NERETVI
 
Jablanica 05.05.2012.g.
 
Dame i gospodo!
Dragi antifašisti!
Drugarice i drugovi!
 
Osjećam se neizmjerno sretan na ovom veličanstvenom povijesnom mjestu što mi je omogućeno da, u ime Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, mogu čestitati 69. obljetnicu Bitke na Neretvi, jedne od najvećih humanih bitki u spašavanju oko 4.500 tisuća ranjenih i bolesnih partizana i više desetaka tisuća zbjega: djece žena i staraca ispred krvoločnih okupatora i kvislinga: 6 njemačkih i 5 talijanskih divizija, više ustaških bojnih i oko 18.500 tisuća četničkih hordi Draže Mihailovića.
 
Ovo povijesno mjesto je mjesto bola za sve one, koji su ugradili svoje živote za SLOBODU NARODA.
 
Ovo mjesto je i mjesto opomene koju je izrekao i sam TITO – citiram: „Tko god dođe kao napadač – On će naći svoj grob!“
 
Poštovani,
 
Bitka na Neretvi označila je prekretnicu u vještini NOR-a i revolucije, u duhu odluka Prvog zasjedanja AVNOJ-a.
 
Kao što je dobro poznato, od ukupnog broja boraca NOV- i POJ, oko 60% činili su borci iz jedinica GŠH, odnosno 45% iz Dalmacije.
 
Vrhovni štab NOV i POJ, na čelu s J.B.Titom, iz neprijateljskog okruženja jedini spas vidio je u protuudaru prema G.Vakufu i u rušenju mostova između Jablanice i Konjica.
 
Oslobađanjem Prozora i okolnih naselja, uz srušeni most na Neretvi kod Jablanice, ZA dva sata izgrađen je improvizirani most.
 
Borci II. dalmatinske udarne brigade („GROM DESETINA“), da bi uspostavili mostobran i otvorili put prema istoku, prepuzali su kostur srušenog mosta, na desnoj obali, pedalj po pedalj, uz strmu obalu, držeći redenike i granate u zubima, dočepali su se i uništili četničke bunkere.
 
Borci 9. dalmatinske udarne divizije i 8. brigada 7. banijske divizije, uz borbene i druge nevolje, na leđima su nosili najteže ranjenike i bolesne partizane preko Neretve I 80 km kroz surove vrleti Prenja, pri čemu su svjesno išli u smrt, a masovno umirali od tifusa.
 
Ostale jedinice Glavne operativne grupe NOV i POJ, istočno od Neretve, do nogu su potukli četničke horde, koje se nisu mogle oporaviti do kraja rata.
 
U cjelini, Bitka na Neretvi bila je pobjeda, kolijevka i pleter bratstva i jedinstva i embrio iz kojeg je rođena Titova Jugoslavija.
 
Krajem 1943.g., Velika trojica antihitlerovske koalicije odaju priznanje PARTIZANIMA, TITU i KPJ. Od tada, NOV i POJ postaje armija Saveza antihitlerovske koalicije.
 
Narodi i narodnosti nove Jugoslavije konačno oslobođenje i pobjedu doživjeli su 15.05.1945., sedam dana kasnije, od drugih naroda u Europi, zbog masovnog krvavog otpora zaostalih nacističkih i kvislinških oružanih snaga.
 
SFRJ u poraću, uz mnoge unutarnje poteškoće i podapinjanja izvana, ispunila je glavninu važnih zadaća u razvitku društveno-ekonomskih i političkih odnosa.
 
Međutim, od trenutka, kada je povijest prestala biti „Učiteljica života“, već „Opaka tužiteljica“ na brdovitom Balkanu, rađaju se zla, koja nameću krvave sukobe, između država i naroda, poništavajući, pri tome, istinski jedan i jedinstveni Antifašizam, KOJEG SU S NAPAĆENIM NARODIMA IZVOJEVALI I GRADILI PARTIZANI i TITO.
 
Lažni demokrati, uz pomoć REVIZIONISTA, sa svih strana, uporno iz godine i godinu, šire laži i poluistine o strašnim zločinima komunista. Istovremeno, udarajući po socijalizmu i samoupravljanju, po Titu i NOB-i, oduzimajući nam slavnu prošlost i učinili nas narodom, bez povijesti.
 
Čemu taj apsurdni NIHILIZAM naspram naše najnovije povijesti?
 
Vrijeme će pokazati kome služi! Narodima, zasigurno, NE!
 
Ovo moje obraćanje na ovom povijesnom mjestu: POBJEDE, SLOBODE i jedinog i jedinstvenog ANTIFAŠIZMA, završit ću poklikom: „SMRT FAŠIZMU, SLOBODA NARODU!“
 
Vječna slava i hvala borcima za SLOBODU NARODA!
 
ČLAN PREDSJEDNIŠTVA SABA RH
Krešimir Sršen, prof.