Narodnooslobodilačka borba naroda Hrvatske Print

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Od promjena početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća postoji velika konfuzija oko uloge Narodnooslobodilačke borbe u povijesti Hrvatske. Iako je službeno od početka dio ustavnog poretka, u službenim državnim manifestacijama ili obrazovnim udžbenicima često se agresivno nastojalo promijeniti karakter NOB-a ili svesti ulogu Narodnooslobodilačkog pokreta na jednu od suprotstavljenih strana, ravnopravnu s poraženim fašističkim snagama. Takav pristup NOB-u znatno otežava puno razumijevanje povijesnih događaja, posebno kod mlađih generacija. Taj problem ne mogu u potpunosti riješiti ni stručne publikacije ni povijesni pregledi tiskani prije devedesetih prije svega zbog promijenjenog konteksta u kojem neki termini i teze više nisu samorazumljive. Zato je postojala velika potreba za edukativnom brošurom usmjerenom prije svega mladim ljudima u kojoj se uzima u obzir i činjenica da takva brošura mora ukratko osnovne koncepte objašnjavati “od početka”, s obzirom na neadekvatnosti obrazovnog sustava i ambivalentan odnos politike i medija prema NOB-u.

Nadamo se da bi ova brošura mogla znatno doprinijeti popularizaciji NOB-a među mladima i zauzeti mjesto u vrijednosnom sustavu koje ta borba i zaslužuje.

Brošura se može preuzeti u .pdf formatu ili naručiti u tiskanom obliku po cijeni od 10 kuna po komadu.