Desni ekstremizam Print

Savez antifašističkih boraca i antifašista i Alerta - Centar za praćenje desnog ekstremizma i protudemokratskih tendencija izdali su dvije edukativne publikacije za kojima se osjetila potreba kroz dugogodišnji rad na antifašističkom aktivizmu s mladima.

Antifašistički pokret se danas nalazi pred velikim izazovima koji između ostalog uključuju i ostavljanje pitanja gdje je taj fašizam protiv kojeg se bori i može li se cijeli politički pokret graditi na protivljenju drugom pokretu bez jasnog nuđenja alternative. Brošura “Desni ekstremizam” ima za cilj davanje osnovnih informacija o povijesti, karakteristikama i izvorima ekstremne desnice nakon Drugog svjetskog rata. Proučavanje tog fenomena ključno je za razumijevanje nužnosti antifašističkog pokreta u suvremenom svijetu. Ova brošura nije sveobuhvatna enciklopedija desnog ekstremizma nego uvodna i edukativna brošura namijenjena prije svega mladima koji žele bolje razumjeti svijet oko sebe. Nadamo se da će u njoj neke odgovore naći već aktivni antifašisti, kao i oni koji će to tek postati.

 

Brošura se može preuzeti u .pdf formatu ili naručiti u tiskanom obliku po cijeni od 10 kuna po komadu.