Hrvatska u logorima - Mišo Deverić/Ivan Fumić Print
I do sada su antifašisti Hrvatske, naročito pojedini preživjeli logoraši pisali o logorima, pretežno, iznoseći osobne patnje i spoznaje. Međutim, nedostajao je cjelovitiji prikaz logora u koje su nacifašisti na tlu Hrvatske smještali i ubijali desetke tisuća Srba, Židova, Roma, Hrvata i drugih, bez obzira na narodnost i vjeru, koji nisu odobravali zločine okupatora, ustaša i četnika ili su im se suprotstavljali. Toga posla se pri­hvatio Mišo Deverić, član Predsjedništva SABA RH, ali su ga bolest i smrt spriječili da ga privede kraju. Koristeći prikupljenu gradu Miše Deverića, tu obvezu je preuzeo mr. sc. Ivan Fumić, bivši predsjednik SABA RH i sadašnji član Predsjedništva. On je dodatno prikupio arhivsku građu, različite pravne dokumente, statističke i druge podatke i uspješno priveo kraju složen i zahtjevan posao, dajući hrvatskoj javnosti uvid u strahote ustaških logora i stanje duha vlasti ustaške NDH.
 
Knjigom HRVATSKA U LOGORIMA Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske daje svoj doprinos cjelovitijem sagledavanju različitih vrsta ustaških i okupatorskih logora na tlu hrvatskog dijela NDH. Pored statističkih podataka (gdje je to i koliko bilo moguće utvrditi) u knjizi su prikazani i sistematizirani broj i vrsta logora te različite metode postupanja s logorašima, a sve to s jedinstve­nim ciljem - likvidirati ih odmah ili postepenim mučenjem i ubijanjem na najbestijalnije način.
 
U knjizi su objavljena neka svjedočenja rijetkih preživjelih logoraša. Objavljeni su i pojedini pravni akti, na osnovu kojih su orga­nizirani logori NDH, kao i rasni i nacifašistički zakoni, na kojima je počivao režim NDH.
 
Mi smo uvjereni da će ovo djelo pomoći mnogim ljudima da spoznaju najmračniju stranu ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Knjigom želimo potaknuti mlade znanstvenike da nastave izučavati i ukazivati na istinu o tom dijelu hrvatske povijesti.
 
Juraj Hrženjak, dipl. iur.
 
Cijena knjige iznosi 50 kuna