72. OBLJETNICA FORMIRANJA JEDINICE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE NOV POD NAZIVOM ERNST THÄLMANN, Mikleuš (15. kolovoza 2015.) Print

POZIVAMO VAS DA SUDJELUJETE U OBILJEŽAVANJU 72. OBLJETNICE FORMIRANJA JEDINICE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE NOV POD NAZIVOM ERNST THÄLMANN

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE ODRŽAT ĆE SE 15. KOLOVOZA 2015. NA MJESNOM PRAVOSLAVNOM I KATOLIČKOM GROBLJU U MIKLEUŠU S POČETKOM U 11 h

Partizanska jedinica - četa Erst Thälmann formirana je 15. kolovoza 1943. u okolici sela Drenovac (između sela Đuričići i Drenovac), na osnovi odluke Štaba II. korpusa NOV-a. Sačinjavali su je borci NOV-a njemačke nacionalnosti. Kasnije joj se pridružuju i zarobljeni vojnici Vermahta koji to žele. Prema našim saznanjima to je najveća antifašistička jedinica Njemaca toga vremena.

Program obilježavanja:

  • Minuta šutnje svim poginulim borcima čete Ernst Thälmann
  • Polaganje vijenaca na grob poginulih boraca jedinice
  • Riječi sjećanja na događaj koji se obilježava.

Predsjednik UABA Slatine

Vladimir Jurić