Novosti
ČVRSTE VEZE HRVATSKIH I SLOVENSKIH PARTIZANA PDF Print E-mail

Susret veterana slovenskih i hrvatskih partizana simbolizira zahvalnost poginulim i ranjenim borcima Kozjanskog NOP odreda i brigade Matija Gubec 10. korpusa zagrebačkog ...

 

Read more...
 
K(l)asna (s)vijest: GOLGOTA PARTIZANSKOG SELA – DIVOSELA PDF Print E-mail

Rodno selo heroine Nade Dimić sve vrijeme NOB-a bilo je uporište partizana. Ustaše, domobrani, Tlijani, a kasnije i Nijemci, od 1941. pa do konca rata napali su ga 89 puta i više puta palili. „Sudnji dan“ selo je doživjelo i 1993. godine u akciji „Medački džep“.

U tom selu nadomak Gospića, ustaše su odmah u travnju 1941. godine istjerali djecu iz škole. Dvadesetak ustaša u crnim odorama, s velikim „U“ na kapama izbacili su iz školske zgrade đake, knjige, učila i uspostavili svoju vlast. Pozvali su „glavare“ sela Divosela, Ćitluka i Ornica i naredili da ih seljaci po redu hrane. Ustaše su „uredovale“, pozivali su najčešće noću pojedince, viđenije ljude, „saslušavali“ ih i mučili. Ubrzo ih je „pojeo mrak“. Rodbini bi rekli da su ih poslali u Njemačku na rad, a u stvari su ih poslali u smrt, najprije u gospićki zatvor, pa u logor Jadovno.

 

Read more...
 
K(l)asna (s)vijest: DOBROVOLJCI SLOBODE PDF Print E-mail

Poziv KPJ (KPH) za obranu tek stvorene španjoslke Republike, a protiv fašističke nemani, našao je plodno tlo i odaziv naroda Jugoslavije (među njima iz Hrvatske 250 osoba) koji su dragovoljno stupali u internacionalne brigade

 

Read more...
 
STALNO UZLAZNOM LINIJOM PDF Print E-mail

Izvještajna skupština Udruge antifašističkih boraca ocijenila rezultate djelovanja i usvojila plan aktivnosti i programske zadatke za naredni period

 

U prostorijama Hrvatskog doma održana je izvještajna Skupština Udruge antifašističkih boraca i antifašista koja osim Grada Garešnice „pokriva“ i područja općina Berek, Hercegovac i Veliku Trnoviticu. Nakon službenog otvaranja skupa i formiranja radnog predsjedništva, Mihajlo Ceranović, predsjednik UABA Garešnice podnio je izvještaj o prošlogodišnjem radu, istaknuvši kako je udruga primjereno realizirala programske zadatke. Bogata i novim sadržajima ispunjena aktivnost govori o kvalitetnom i kontinuiranom radu.

Stalna uzlazna linija zapažene prusutnosti u društvenoj zajednici potvrda su ne samo dobrog rada, već i snaženja antifašističke misli u vlastitoj sredini, što je i jedan od osnovnih težišnih zadataka udruge.

Read more...
 
PRVA NARODNA VLADA HRVATSKE PDF Print E-mail

Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva ZAVNOH-a 14. travnja 1945. godine u Splitu izabrana je Narodna vlada Hrvatske.

Potpunim oslobođenjem Dalmacije potkraj 1944. godine, stvorene su mogućnosti da u tom dijelu slobodne Hrvatske razviju još veću aktivnost centralni državni i politički organi Hrvatske. U siječnju 1945. godine ZAVNOH se premjestio u oslobođeni Šibenik, gdje je djelovao sve do sredine svibnja 1945. godine, pripremajući se za preuzimanje vlasti u cijeloj Hrvatskoj.

Read more...
 
<< Start < Prev 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Next > End >>

Page 144 of 179