Postavljanje vjerskih simbola u škole dovodi u pitanje sekularnu državu PDF Print E-mail

Savez antifašističkih boraca i antifašista osuđuje postavljanje kipa s likom Majke božje u jednoj školi u Zadru jer se time ponovo pokreće ozbiljno pitanje je li Hrvatska sekularna država. Reakcija aktualnog ministra obrazovanja gospodina Mornara dovodi u pitanje tu odredbu Ustava Republike Hrvatske.

Moguće je da ta činjenica nekima nije jasna, pa bismo im preporučili da iznova čitaju Ustav i da ga, kao što je i red, poštuju.

Svjedoci smo agresivnog djelovanja dijela katoličkog klera i klerikalista, koji svuda i na svakom mjestu nameću svoj svjetonazor i simbole. Nametnut je katolički vjeronauk u škole, iako mu tamo nije mjesto. Vidimo simbole katoličke vjere u bolnicama, u nekim državnim ustanovama pa i u vojsci. Na taj način nastoji se potisnuti svako drugo svjetonazorsko uvjerenje i proglasiti ga čak i antihrvatskim.

Iako je u Hrvatskoj većina stanovništva katoličke vjeroispovjesti, treba imati na umu da postoje i druge konfesije, pa i veliki broj ateista. Ovim drugim pripadnicima, na sve načine se onemogućava isticanje njihovih stavova. To je demokracija kako je shvaćaju pojedini biskupi. Ne smijemo zaboraviti na podanički ugovor s Vatikanom koji je u ime hrvatske države potpisao dr. Franjo Tuđman. Temeljem toga Katolička crkva u Hrvatskoj godišnje na razne načine dobiva preko 2 milijarde kuna iz Državnog proračuna i još k tome uživa privilegije kojih nema ni u jednoj drugoj državi.

Tim privilegijama, a temeljem izdvajanja sredstava iz Državnog proračuna, pružena joj je izuzetna mogućnost da politizira pa i napada aktualnu vlast. Vraćena joj je imovina oduzeta za vrijeme socijalističke vlade, ali i imovina koju joj je oduzeo još austrijski car Josip II. i za tu imovinu joj platio. No crkveni ''oci'' u Hrvatskoj, kao navodna moralna vertikala, bez imalo grižnje savjesti, uzimaju sebi i tu imovinu. Umirovljeni svećenici dobivaju mirovinu, a da uopće nisu uplaćivali ni kune u mirovinski fond.

Kada govore da većina djece polazi vjeronauk, ne kažu kako se odnose prema onoj djeci koja ga ne polaze. Često su izvrgnuta porugama, pa čak i napadima, što gospodu iz crkvenih redova nimalo ne smeta.

Zahtijevali smo i zahtijevamo da Vlada RH, neovisno kojoj stranci pripadala, zatraži reviziju podaničkih ugovora s Vatikanom, da isključi vjeronauk iz škole, te da prestane na ovakav način izdvajati ogroman novac za prebogatu Crkvu. Predlažemo i ukidanje Vojnog ordinarijata, jer na tako mali broj vojnika koje ima Hrvatska, doista ne treba cijela svećenička organizacija, koja itekako puno košta našu siromašnu državu.

Zagreb, 30. rujna 2014.

predsjednik, Franjo Habulin