Antifašistička spomenička baština u funkciji turističkih resursa PDF Print E-mail

U SABA RH je 30. siječnja ove godine održano predavanje Mateja Perkova "Antifašistička spomenička baština u funkciji turističkih resursa". Turizam u svijetu generira velike prihode, a Hrvatska se već desetljećima oslanja na turizam kao jednu od temeljnih gospodarskih djelatnosti. Naša država ima mnoge preduvjete za razvoj turizma, ali nova vremena diktiraju nove trendove i ponudu nužno moramo obogatiti.

Upravo zbog toga antifašistička spomenička ostavština zanimljiva je ne samo kao dio autohtone kulturno-povijesne baštine, već i kao dodatni turistički resurs koji turistima može biti razlog više kako bi posjetili neku destinaciju. Na koji način antifašistička spomenička baština može preuzeti ulogu turističkog resursa, objasnio je Matej Perkov, mladi predavač s VPŠ Libertas Zagreb. U predavanju su bili prikazani primjeri turističkog potencijala antifašističkih i socijalističkih spomenika iz Hrvatske i inozemstva (Mađarska, Crna Gora, BiH, Srbija, Slovenija…), a svoje izlaganje predavač je popratito s brojnim zanimljivim fotografijama.