Nova izdanja SABA RH PDF Print E-mail

U proteklih nekoliko mjeseci izašla su nova izdanja Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske: Zašto antifašizam, Sjećanje je borba,  Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske 1941. – 1945. i 70 godina od osnivanja Moslavačkih brigada i oslobođenja grada Čazme. Publikacije se mogu naručiti poštom ili se mogu osobno preuzeti u SABA RH.

 


Zašto antifašizam?

Autor: Vinko Šunjara

Jezik izdanja: Hrvatski

Broj stranica: 96

Uvez: Meki uvez

Nakladnik: SABA RH

Godina izdanja: 2013.

Cijena knjige: 30,00 kn

„…Publikacija, koja je pred čitateljem, namijenjena je prije svega mlađim generacijama, učenicima i studentima, ali i svima koji se žele informirati o antifašizmu i novokomponiranim oblicima fašizma. Naime, svjedocima smo da je u posljednjih dvadeset godina radikalno revidirana povijesti Drugog svjetskog rata, te da mlađe generacije ne poznaju povijesnu istinu o Narodnooslobodilačkoj antifašističkoj borbi naroda Hrvatske, njenom karakteru, ciljevima i ostvarenjima od značaja za današnju samostalnu suverenu demokratsku i međunarodno priznatu Hrvatsku državu. Neofašisti kojih, nažalost, ima i u Hrvatskoj Narodnooslobodilačku borbu nastoje prikazati u negativnom svjetlu. Stoga valja podsjetiti mlade naraštaje da su se pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske borili protiv nacifašističkog okupatora i domaće kolaboracije koja im je vjerno služila. Borili su se u izuzetno teškim uvjetima, bez pomoći sa strane, osloncem na vlastiti moral, te uz masovnu podrške stanovništva pobjedonosno završili antifašistički i oslobodilački rat. Partizanske borce pokretao je visoki moral, ideali slobode i pravde, dostojanstva i ponosa kojim su branili svoj zavičaj i svoju domovinu Hrvatsku. U organizacijama antifašističkih boraca i antifašista svakim danom je sve manje boraca NOR-a, te sve više antifašista mlađih generacija. Stoga antifašističku obitelj valja osnaživati ljudima koji su po svom razmišljanju, po svom odgoju, po svom uvjerenju i načinu življenja antifašisti, a da često puta te svoje vrline nisu angažirali u kontekstu antifašizma. Izdanje, koje je pred čitateljem, nastoji prezentiranim tekstovima objektivno prikazati antifašizam, razabrati njegove vrijednosti, te tako pridonijeti valorizaciji antifašističkih vrijednosti i približiti ciljeve, sadržaje i načine rada udruga nacifašističkih boraca i antifašista mlađim naraštajima kako bi i oni svojim znanjem, iskustvom i moralnim vrijednostima mogli ne samo pomladiti i ojačati tu vanstranačku organizaciju, već i znatno pridonijeti razrješenju mnogih problema svake životne i radne sredine…“ (izvod iz uvoda)

 

Sjećanje je borba

Autori: Mario Šimunković i Domagoj Delač

Jezik izdanja: Hrvatski

Broj stranica: 580

Uvez: Tvrdi uvez

Nakladnik: SABA RH i Alerta

Godina izdanja: 2013.

Cijena knjige: 100,00 kn

„Autorski rad Marija Šimunkovića i Domagoja Delača „Sjećanje je borba“ sadrži fotodokumentaciju i opise 937 spomen obilježja Narodnooslobodilačke borbe i revolucionarnog pokreta na području grada Zagreba. U ovom djelu prikazani su prvenstveno oni dokumenti koji se odnose na razdoblje okupiranog Zagreba i kvislinške ustaške vlasti od 1941. do 1945. godine. U knjizi na 580 stranica su navedeni i sistematizirani podaci o spomenicima i drugim spomen obilježjima koja su građani grada Zagreba posvetili svojim sugrađanima u znak zahvalnosti za doprinos i žrtvu u borbi protiv fašističkog zla i za slobodu voljenog grada. U knjizi su također pored spomenika, spomen ploča s imenima likvidiranih antifašističkih boraca i njihovih obitelji, te mjesta masovnih likvidacija (Dotrščina) prikazane ulice, trgovi, javne i privatne zgrade i institucije na kojima, oko kojih i u kojima su se odvijale borbe, različita događanja ili koje, u znak trajnog sjećanja na žrtve i događanja, nose njihovo ime (Josip Kraš, Rade Končar, Većeslav Holjevac itd.). Poznavajući, djelomično, stanje antifašističkih obilježja u Republici Hrvatskoj i u gradu Zagrebu, znam da je djelo koje nam prezentiraju autori Šimunković i Delač zahtijevalo, unatoč djelomično objavljenim dokumentima u postojećoj literaturi, izvanredne napore da ih se prikaže u cjelini i u sadašnjem stanju. Zato je ova knjiga, objektivno dokumentirani, dragocjeni prinos „borbi“ danas da se očuvaju sjećanja na užasne patnje koje je nacifašizam nanio čovjeku uopće i posebno građanima grada Zagreba. Dokumenti objavljeni u ovoj knjizi nas uče da ideologije mržnje drugih i drugačijih, da ekstremizmi bilo koje vrste mogu, makar bili umotani u pozlaćeni omot, pojedince toliko zaslijepiti da čine stravične zločine. U nas je nažalost suviše primjera iz nedavne prošlosti, a ispoljavaju se i danas u različitim oblicima mržnje drugih i drugačijih i izazivaju aveti nacifašističke prošlosti. Bilo bi vrlo korisno kada bi bar svaka škola u Zagrebu svojoj biblioteci, imala primjerak ove knjige kao pomoćnu literaturu nastavnicima. Ovom knjigom se obogaćuje ukupno znanje i uvid svim građanima i potvrđuje da Zagreb ne zaboravlja one koji su ga potvrđivali u prošlosti, a potvrđuju i danas kao multikulturalni grad, grad slobode…“ (izvod iz recenzije)

 

Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske 1941. – 1945.

Autori: Josip Skupnjak i Dragutin Mrkoci

Jezik izdanja: Hrvatski

Broj stranica: 672

Uvez: Tvrdi uvez

Nakladnik: SABA RH

Godina izdanja: 2013.

Cijena knjige: 100,00 kn

„…Autori zaslužuju svaku pohvalu na njihovom velikom zalaganju da se čitaocima pruži na jednom mjestu cjelovita slika vojnog aspekta narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske i svih okolnosti (međunarodnih i jugoslavenskih), u kojima se odvijala velika, povijesna antifašistička borba na širokom prostoru Europe i svijeta, posebno u okviru antifašističke narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se ovo vrijedno djelo objavi…“

„…Kronologija narodnooslobodilačke borbe naroda Hrvatske autora Josipa Skupnjaka i Dragutina Mrkocija vrijedan je doprinos boljem uvidu u razvoj narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, u okviru kojeg su istaknuto mjesto imali narodi Hrvatske. Autori su uložili veliki trud da iz opširne građe o narodnooslobodilačkom ratu Hrvatske izvuku i sistematiziraju značajne datume i događaje vezane za razvoj ustanka, narodnooslobodilačke borbe i formiranje jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske. To omogućuje čitatelju da na jednom mjestu dobije temeljit uvid u sve faze oružane borbe, koja je evidentno iz godine u godinu jačala i u konačnici dovela do pobjede. Autori ovom knjigom nisu imali pretenziju da prikažu sve aspekte narodnooslobodilačke borbe, u kojoj je ujedno stvarana i narodna vlast (od narodnooslobodilačkih odbora do AVNOJ-a i ZAVNOH-a), jer je to posebno poglavlje narodnooslobodilačkog rata, koje bi znatno promijenilo u početku usvojenu koncepciju cijele knjige. Knjiga je obuhvatila i spisak boraca i rukovodilaca i jedinica odlikovanih Ordenom narodnog heroja i time na neposredan način knjiga govori o širini i težini narodnooslobodilačke borbe koju su vodili narodi Hrvatske u okviru narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije. Predlažem da se knjiga objavi kao trajni dokument o vremenu teškog razdoblja iz povijesti naroda Hrvatske, koje se ne smije zaboraviti...“ (izvodi iz recenzija)

 

70 godina od osnivanja Moslavačkih brigada i oslobođenja grada Čazme

Urednici: Branko Čanković, Miroslav Kirinčić i Slađan Lipovac

Jezik izdanja: Hrvatski

Broj stranica: 80

Uvez: Meki uvez

Nakladnik: SABA RH

Godina izdanja: 2013.

Cijena knjige: 20,00 kn

„…Ova brošura posvećena je svim sudionicima Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) moslavačkog i čazmanskog kraja i žrtvama fašističkog terora prigodom obilježavanja 70. obljetnice osnivanja Prve moslavačke brigade, Brigade Matija Gubec i oslobođenja Čazme. Brošura je namijenjena svima, a naročito mladima koji antifašizam prihvaćaju kao trajnu civilizacijsku vrijednost. U brošuri je opisan čazmanski kraj prije i tijekom Drugog svjetskog rata, doprinos i žrtve žitelja Čazme i Moslavine u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB) 1941–1945. Brošurom će se pridonijeti da se očuvaju i njeguju tekovine, tradicija, kulturna i spomenička baština NOB-a, te da se poštuje čast i dostojanstvo sudionika i žrtava u NOB-u. Pri izradi brošure korišteni su autentični materijali, građa, kopije i fotografije, objavljene u ranijim sličnim brošurama i knjigama, kao i materijali pohranjeni u Gradskom muzeju Čazma. Korišteni su originalni izvodi iz knjiga: Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac" 1941–1945. s podatkom o 534 pogubljena žitelja s područja Čazme, kao i dijelovi knjige Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–2000., koji se odnose na područje bivše Općine Čazma. U brošuri je prikazano i gostoprimstvo žitelja čazmanskog kraja prema partizanskim jedinicama i borcima NOV i POJ u vrijeme velike neimaštine. Pri tome valja istaknuti i boravak na ovom području 14. slovenske divizije 14. siječnja 1944. godine prilikom pohoda za Štajersku, kojeg se prijatelji iz Slovenije sjećaju sa zahvalnošću. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito posjetio je 9. rujna 1960. naftna polja Stružec, potom je 9. rujna 1967. otkrio Spomenik revolucije u Podgariću, a 26. prosinca 1967. sudjelovao je u lovu u Pletercu…“ (izvod iz uvoda)