Nacistički sluga i ratni zločinac Draža Mihailović biće rehabilitovan! PDF Print E-mail
Tuesday, 20 March 2012 13:02
Četnici u vladajućim strukturama se spremaju da i formalno-pravno ponize antifašističku borbu, pljunu u lice zaklanim hiljadama i operu zločinca Dražu Mihailovića. U petak 23. marta Srbija ce dostići nivo iz doba Nedića i nacističke okupacije. Laž i zvanično postaje istina. Antifašisti širom Srbije preduzeće akcije protiv ovakve bruke i sramote. Država je pro-fašistička ali ljudi nisu. Nema predaje!
 
Ovo ne sme proći. Antifašisti i antifašistkinje, ustanimo u odbranu dostojanstva žrtava fašizma i u slavu antifašističkih boraca Narodnooslobodilačkog pokreta!
 
„Kriv je što je od početka druge polovine 1941, pa za sve vreme rata i neprijateljske okupacije organizovao i rukovodio oružane četničke formacije poznate pod imenom "četnici Draže Mihailovića" i takozvana Jugoslovenska vojska u otadžbini, koje su imale za cilj da oružanom akcijom i terorom u saradnji s okupatorom podrže okupaciju i uguše oružani ustanak i oslobodilačku borbu srpskog i ostalih naroda Jugoslavije.“
 
Izvor: afans.org