Izmještanje spomenika u Perušiću PDF Print E-mail

Donosimo tekst koji je 9. ožujka 2020. Savez antifašističkih boraca i antifašista RH uputio Općini Perušić, koja je zatražila suglasnost SABA RH za izmještanjem spomenika u Perušiću.

U povodu Vašeg zahtjeva za suglasnost Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH na premještanje spomenika poginulim borcima NOB-a u parku u centru Perušića sačinili smo cjelovitu informaciju o predmetnom spomeniku, temeljenu na Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, raspoloživim informacijama Konzervatorskog odjela Gospić, te arhivskom dokumentu Državnog arhiva Gospić o spomeniku NOB-a u centru Perušića.

Spomenik NOB-a u središnjem parku u Perušiću nije bio zaštićen prema Zakonu o zaštiti spomenika kulture (1967.), niti slijedno sukladno zakonskim odredbama aktivnog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (1999.) te u svom trenutnom svojstvu ne uživa posebnu zaštitu i skrb države i nema status kulturnog dobra niti preventivno zaštićenog dobra.

Ukoliko zainteresirana strana, odnosno Općina Perušić, predmnijeva da radi povijesnih, memorijalnih i/ili umjetničkih vrednota predmetno spomen obilježje zaslužuje status kulturnog dobra može postupiti sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20) te kontaktirati Konzervatorski odjel Gospić, kao nadležno tijelo, s obrazloženim prijedlogom.

Temeljem arhivskog dokumenta Državnog arhiva Gospić, koji Vam dostavljamo u privitku, razvidno je da se radi o spomen-kosturnici, a ne samo o spomeniku. U točki 4. dokumenta naveden je tekst koji je stajao na ploči starog spomenika iz 1954. godine i iz kojeg se vidi da su u zajedničku grobnicu sahranjena 52 poginula borca s područja tadašnjeg kotara Perušić. Spomenik je obnovljen nakon 26 godina, točnije 1980. godine i nalazi se na istom mjestu kao i onaj iz 1954. godine.

Budući da se uz spomenik NOB-a u Perušiću veže i dokumentirano je postojanje kosturnice, za eventualno izmještanje, prijenos i ponovno dostojanstveno zbrinjavanje posmrtnih ostataka nužna je suglasnost/odobrenje Ministarstva hrvatskih branitelja temeljem Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12), posebno referirajući na članak 26. stavak 1. Zakona (kosturnice se pojmovno kategoriziraju kao vojna groblja).

Dakle, temeljem svega navedenoga Savez antifašističkih boraca i antifašista RH niti u kojem slučaju nije suglasan s izmještanjem Spomenika s kosturnicom u parku u centru Perušića.

Molimo Vas da temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Spomenik s kosturnicom u Perušiću registrirate kao kuklturno dobro, uz pomoć Konzervatorskog odjela Gospić, kao nadležnog tijela, te da Spomenik obnovite i uredite, kako eventualno aktualna oštećenja Spomenika ne bi prouzročila neželjene posljedice po korisnike parka u Perušiću.

Molimo Vas da obavijestite Savez o poduzetim aktivnostima u pogledu zaštite i održavanja Spomenika s kosturnicom u Perušiću.

Ukoliko se Općina Perušić neće pridržavati navedenih navoda Savez će biti primoran poduzeti primjerene aktivnosti prema Ministarstvu kulture i Ministarstvu hrvatskih branitelja.“