Jubilej PDF Print E-mail

PRVA NARODNA VLADA HRVATSKE

Na izvanrednoj sjednici Predsjedništva ZAVNOH-a 14. travnja 1945. godine u Splitu, Federalna Hrvatska dobila svoju prvu Narodnu vladu. Vlada je djelovala u Šibeniku do sredine svibnja. ZAVNOH i Narodna vlada Hrvatske počinju od 20. svibnja uredovati u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu

Potpunim oslobođenjem Dalmacije potkraj 1944., stvorene su mogućnosti da u tom dijelu slobodne Hrvatske razviju još veću aktivnost centralni državni i politički organi Hrvatske. U siječnju 1945., ZAVNOH se premjestio u oslobođeni Šibenik, gdje je djelovao sve do sredine svibnja 1945., pripremajući se za preuzimanje vlasti u cijeloj Hrvatskoj. Ocjenjujući da su međunarodnim priznanjem nove Jugoslavije kao i potpunom pobjedom Narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj ostvareni svi uvjeti za organiziranje vrhovnih organa vlasti, Predsjedništvo ZAVNOH-a donijelo je odluku o obrazovanju prve Narodne vlade Hrvatske. Mandat za sastav vlade povjerenje dr. Vladimiru Bakariću koji je sastavio listu ministara iz redova Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske kao općenarodne političke organizacije NOP Hrvatske.

 

U 15 sati 14. travnja 1945., u splitskoj Gradskoj vijećnici održana je povijesna sjednica Predsjedništva ZAVNOH-a. U dvorani su kao počasni gosti prisutni pojedini vojni komandanti, povjerenici dotadašnjih odjela ZAVNOH-a, članovi Izvršnog odbora JNOF-a Hrvatske, predstavnici Komunističke partije, Izvršnog odbora HSS, Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a, poglavari katoličke i pravoslavne crkve iz Dalmacije. Za predsjedničkim stolom, uz predsjednika Vladimira Nazora, zauzimaju svoja mjesta potpredsjednici ZAVNOH-a Franjo Gaži, predsjednik Izvršnog odbora HSS i dr. Rade Pribičević, predsjednik Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a. Za stolom sjede još dvojica vijećnika ZAVNOH-a - dr. Pavle Gregorić, prvi tajnik ZAVNOH-a i sada ministar za Hrvatsku u vladi DFJ, te Dušan Čalić, tadašnji tajnik ZAVNOH-a. Sjednicu je otvorio kraćim govorom predsjednik Vladimir Nazor. Tajnik JNOF-a Hrvatske dr. Vladimir Bakarić podnio je izvještaj o vojno-političkoj situaciji. Nakon njegova referata čak 12 članova Predsjedništva uzima riječ, da svojim izlaganjima podupru analize i ocjene izvještaja o aktualnoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj.

Bakarić je predložio sastav Vlade prema slijedećim kriterijima: Predsjednik vlade treba biti Hrvat. Prvi potpredsjednik je isto Hrvat, a drugi Srbin. Predsjednik vlade je komunist. Razlozi: čitavu nacionalnu borbu vodila je Komunistička partija. Drugo, svima koji misle da će se vratiti staro (Maček) bit će jasno da se staro neće više vratiti. Prvi potpredsjednik je član HSS, da se vidi da HSS učestvuje u borbi i da su pravi pristaše HSS-a prvi suradnici komunista. Drugi potpredsjednik je Srbin. Unutarnje poslove preuzima komunist iz razloga da odgovornost pada i dalje na komuniste, koji su poveli borbu. Ministarstvo pravosuđa preuzima Srbin, radi bratstva i jedinstva, Ministarstvo prosvjete preuzima član HSS-a. Čitava vlada bila bi vlada fronte i tako bi je mogli nazvati. Jedan vanstranački rodoljub bi ušao isto u vladu. Na kraju sjednice Bakarić je predložio i konkretnu podjelu resora. Predsjedništvo ZAVNOH-a jednoglasno je usvojilo predloženu listu mandatara i predsjednik Nazor je nakon toga proglasio listu mandatara prve Narodne vlade Federalne Hrvatske, u slijedećem sastavu: dr. Vladimir Bakarić, predsjednik Franjo Gaži i dr. Rade Pribičević, potpredsjednici, ministri - Visko Krstulović (unutrašnji poslovi), Duško Brkić (pravosuđe), Ante Vrkljan (prosvjeta), Anka Berus (financije), dr. Mladen Iveković (industrija i rudarstvo), Dušan Čalić (trgovina i opskrba), Toma Čiković (poljoprivreda i šumarstvo), dr. Aleksandar Koharović (narodno zdravlje), Jurica Draušnik (socijalna politika), Stanko Ćanica Opačić (građevina), dr. Ulikse Stanger (obalno pomorstvo, ribolov i lokalni saobraćaj).

Nakon objave vijesti o imenovanju prve Narodne vlade Hrvatske, na Narodnom trgu prolomile su se oduševljene manifestacije. Muzika je intonirala himne „Hej Slaveni“ i „Lijepa naša“, a pucnjavama, zvonjavom zvona i signalnim raketama grad Split i Hrvatska bili su obaviješteni da je toga trenutka - bilo je 20 sati i 25 minuta - Federalna Hrvatska dobila svoju prvu Narodnu vladu. Sutradan ujutro, članovi Narodne vlade Hrvatske položili su u toj istoj povijesnoj Vijećnici svečanu zakletvu pred predsjednikom Nazorom i članovima Predsjedništva ZAVNOH-a. Članovi Vlade su se zatim vratili u Šibenik i počeli uredovati u prostorijama bivših odjela ZAVNOH-a.

Dana 22. travnja, Narodna vlada Hrvatske izdala je posebnu Deklaraciju u kojoj se, između ostalog, ističe: „Stvaranje prve Narodne vlade Hrvatske još u toku samog oslobodilačkog rata protiv tuđinske okupacije dokazom je, da se neotuđiva, a tako dugo nepriznavana prava hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost ostvaruju nezadrživom snagom. Kao rezultat borbe hrvatskog naroda za slobodu i u toku oslobodilačkog rata ostvarilo se i njegovo pravo na vlastitu narodnu vladu“. U slijedećem stavu Deklaracije Vlada naglašava „ogromno učešće Srba iz Hrvatske u zajedničkoj borbi i objavljuje da će brižno ostvarivati ravnopravnost Hrvata i Srba i ulagati napore za jačanje bratstva svih naroda Jugoslavije. Vlada upozorava da će „poduzeti oštre mjere protiv okupatorskih slugu, ustaša i četnika“, i protiv krivaca za pokolje i raspirivanje nacionalne mržnje. Vlada garantira građanima lobodu savjeti, ali odmah i naglašava da „neće nikome dopustiti da koristeći svoju svećeničku halju radi protiv svoga vlastitog naroda i domovine“. Na kraju Deklaracije vlada obećava da će uz učešće JNOF-a „proučavati mogućnosti poboljšanja životnog standarda širokih narodnih slojeva“.

Vlada je djelovala u Šibeniku do sredine svibnja. Od 20. svibnja ZAVNOH i Narodna vlada Hrvatske počinju uredovati u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu.

 

Bojan Mirosavljev