SLOBODNA DALMACIJA - IMPRESUM UREDNIŠTVU ZA RUBRIKU PDF Print E-mail

PREDMET: Reagiranje - Ispravak

U Vašem cijenjenom tisku „SD“ od 31.10. i 01.11.2018., na str. 2. u rubrici „Dalmacija nekada…“ je objavljen sadržaj u kojem se navodi: „… da je u Lovreću 22. srpnja 1943. počinjen pokolj – zločin kojeg su počinili pripadnici nekoliko stotina talijana iz divizije „Bergamo“ sa stotinjak kninskih četnika popa Đujića te oko stotinu nijemaca s kojima su bili i vojvođanski srbi (folksdojčerske divizije Prinz Eugena) … a završilo…, četnici, fašisti i SS-ovci spalili su civile u kući Mate Frankića, to njih 22.“

S obzirom, da napisano ne odgovara stvarnosti, o tom strašnom događaju, molimo Uredništvo da objavi ovo reagiranje – ispravak.

Dakle, dana 22.07.1943. u rajonu Lovreća, Imotska krajina, neprijateljske oružane snage, koje su činile talijanski, njemački i ustaško-domobranski pripadnici poduzeli su oružanu akciju da unište štabove i jedinice Cetinskog partizanskog odreda kojeg su činili pripadnici Mosorskog partizanskog bataljuna i Sinjskog partizanskog bataljuna. Oružana neprijateljska akcija je bila dio ili sastavnica talijanske operacije pod nazivom „Biokovo-Mosor“ koja je angažirala oko 15.000 neprijateljskih vojnika u cilju potpunog uništenja NOP-a i partizanskih štabova i jedinica.

 

 

Neprijateljska oružana akcija u rajonu Lovreća je bila iznenađujuća za partizanske oružane snage, u ranim jutarnjim satima  22.07.1943. Borba je bila „prsa u prsa“ sa stravičnim gubicima na obje strane. Mosorski partizanski bataljun je imao 33, a sinjski 8 poginulih boraca. Kako neprijatelju nije pošlo za rukom da postigne cilj, krenuo je u akciju odmazde nad nedužnim civilnim stanovništvom. Ubili su ili strijeljali 97 žitelja svih uzrasta, a uhapsili 91 i internirali 833 rodoljuba. Neprijatelj je sistematski je spalio i opljačkao više sela. Uistinu, u kući Mate Frankića je zatvoreno 24 žitelja koje su žive zapalili talijanski vojnici, dok su pripadnici ustaško-domobranskih jedinica na zahtjev talijanskog zapovjednika zarobljene partizanski borce – 35 usmrtili metkom u potiljak, ostavljajući ih na dvije gomile.

U talijanskoj operaciji „Biokovo-Mosor“ nije bilo pripadnika četničkih hordi. Četničke horde, ne popa Đujića, nego Bačovića s područja Hercegovine, ¾. ožujka 1943, u organizaciji talijanskih OS, na najsvirepiji način ubili su 33 nedužne osobe u više mjesta Imotske krajine, pljačkajući duž puta zapalili su više kuća. Najviše ih je ubijeno u Zagvozdu, te u Imotskom, Donji i Gornji Vinjani. Četnici napuštajući Imotsku krajinu krenuli su u pravcu Neretve, gdje će učestvovati u strašnoj bitci za ranjenike ili IV. neprijateljska ofenziva.


Split, 05. studenog 2018.

PREDSJEDNIK

 

Krešimir Sršen, prof.