SJEĆANJE 75. OBLJETNICA MASOVNOG FAŠISTIČKOG TERORA NAD NEDUŽNIM CIVILNIM STANOVNIŠTVOM NA PODRUČJU RATNOG KOTARA METKOVIĆ U 2. SVJETSKOM RATU PDF Ispis E-mail

Na području Ratnog kotara Metković, od početka okupacije do kapitulacije fašističke Italije, nije bilo mjesta – naselja, gdje nisu združene oružane snage talijanske, ustaško-domobranske i četničke iza sebe ostavili zločine nad civilnim stanovništvom i popaljene stambene i druge objekte, te pljačku dobara, svega onog, što se moglo ponijeti sa sobom. Među počinjenim zločinima, koja su bila strava i užas, najmonstruozniji je bio događaj: klanje pravoslavnog življa s područja Hercegovine, u vremenu od 26. – 29. lipnja 1941. kod Opuzena, područje zvano Pod Topolom od ruku krvoločnih tzv „divljih ustaša“ iz Hercegovine i četničko klanje i strijeljanje pripadnika NOP-a na priobalnom području, mjesta Komarna i Duboka, u organizaciji i usmjeravanju talijanskih OS, 15.studenog 1942. Osim,  što im je pošlo za rukom da ubiju nekolicinu, većina pripadnika NOP-a je uspjela spasiti živu glavu.

 


 

Nakon kapitulacije fašističke Kraljevine Italije, područje Ratnog kotara Metković, okupirala je njemačka vojska potpomognuta ustašama i četnicima. Akcije i napadi neprijateljskih OS uslijedile su intenzivno od 15.09. do 31.12.1943.

Izdajom jednog od važnih aktivista NOP-a, njemačke OS domogle su se skladišta u kojem je bio smješten ratni plijen u kapitulaciji Italije, krajem rujna 1943., na području Istočne Pline, masakrirali su obitelj: Petra Parmaća, njegovu ženu Tomu i četvero djece, dok su Perinu majku staru 80 godina ostavili živom, da bi mogla pričati o počinjenim zvjerstvima.

Dana 04.10.1943., nakon prokazivanja (špijuniranja), Nijemci  u Opuzenu i Podgradini su uhapsila dvadeset osoba među kojima su bila većina članovi NOO. Uhapšene su zatvorili i saslušavali i kada nisu postigli cilj, (nikakvo priznanje), 16.10.1943. su obješeni: četvorica na Trgu u Metković, četvorica u Pod gradini, a dvanaestoricu, duž rijeke Neretve od Metkovića do Rogotina su objesili na ptt stupove, uz željezničku prugu. Leševi su stajali dva dana. Jezivo je bilo gledati. Nakon čega je njemačka vojska odobrila rodbini da izvrše sahranu. Zbog pronalaska dviju neeksplodiranih mina, 27.10.1943. njemačka vojska je uhapsila 150 žitelja Komina. Od uhapšenih strijeljali su dvoje koji nisu prihvatili kopati rupe za sebe i druge.

Njemačke OS 02.11.1943. na području današnjeg grada Ploče (općina Plina) počinile su, do tada, najsvirepiji zločin; strijeljali su šezdeset ljudi svih uzrasta iz sela Baćine i četrdesetroje žitelja iz Zapadne Pline. Baćinu, koju su činili četiri zaseoka do temelja su stradali, a strijeljane ostavili na hrpi na mjestu zvanom Velika Bara, gdje se, još danas, nalazi njihovo grobište, izloženo plavljenju i drugim vremenskim nepogodama.

Na području Zapadne Plime u dva zaseoka Čulumi i Peraško Blato, nijemci su pokupili 33 ljudi i zajedno s obitelji Mije Čuluma zatvorili u kuću, onda sručili mitraljeske rafale. U tom istom času strijeljali su jednu grupu od šest ljudi na mjestu zvanom Čulumov Brijeg. Među gomilom žrtava u Čulumovoj kući, pet osoba, pukim slučajem, ostali su živi. Nijemci su još strijeljali 11 ljudi iz Peračkog Blata, od toga devetero je streljano na mjesto Velika Bara. Sve kuće, u oba zaseoka, su zapaljene. Osim onih petero, koji su se spasili, a ležali su među leševima, još se četvero spasilo bijegom iz kuća i kroz kišu neprijateljskih kuršuma, našli su spas u šumi.

Početkom listopada 1943., njemačke OS, ustaške-domobranske i četničke jedinice otpočele su s najvećom operacijom na području Dalmacije protiv jedinica 8. dalmatinskog korpusa NOV I POH.

Na području Ratnog kotara Metković, kojeg su činila tri općinska područja (Metković. Opuzen i Plina), od 01.05.1942. do 10.10.1944. godine neprijateljskih vojnika je stradalo: 1065 je ubijeno, 783 je ranjeno i 203 je zarobljeno. Od 1941. do 1945., Ratni kotar Metković je dao: 354 poginula borca, 421 žrtvu fašističkog terora, 57 žrtava rata, 151 osobu interniranih u logor izvan Jugoslavije i 510 osoba zatvoreno u logore i zatvore Jugoslavije. Narodnim herojem proglašeno je šest boraca, odnosna zapovjednika partizanskih jedinica.

Komemorativni skup u slavu poginulim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora održat će se 03 studenog 2018. u Pločama, Velike Bare, s početkom u 11 sati, s pijetetom zahvale za sve one koji su svoje živote ugradili u slobodnu Hrvatsku.

 

Split 30. listopada 2018.

Krešimir Sršen, prof.