75. OBLJETNICA OSNIVANJA OSMOG DALMATINSKOG KORPUSA NOV I POH 07. LISTOPADA 1943. PDF Ispis E-mail

Samo što je prenoćila proglašena Nezavisna Država Hrvatska, ujutro, 11. travnja 1941., svakom zdravom razumu, bilo je jasno da je to izdajnička i lažna tvorevina dogovorena između glavnih vođa fašističke kraljevine Italije Mussolinija, nacističke Njemačke, Hitlera i inauguriranog Poglavnika, dr. Ante Pavelića, u cilju da, kao okupatori, mogu u njoj imati potpun legalitet i legitimitet radi ostvarivanja okupatorskih i osvajačkih ciljeva i zadaća. Potpisani Rimski ugovori 18.svibnja 1941. između Mussolinija i Pavelića prelili su sve čaše strpljenja i nade većini naroda Dalmacije. Izbora nije bilo, nego odlučiti: na otpor i oružanu borbu, organiziranO i rukovođenO KPH i KPJ protiv okupatorske vlasti i oružanih snaga, te izdajničkih njihovih slugu.

 

U Dalmaciji dolazi do formiranja prvih partizanskih odreda sa znatnim posljedicama, ali to nije narod spriječilo da se nastavi osnivanjem partizanskih odreda širom Dalmacije. Tako je Dalmacija imala 41 partizanski odred od koji će se formirati 14 dalmatinskih brigada.

Nakon kapitulacije fašističke Italije počinje oslobođenje Hrvatske i posljednja etapa stvaranja NOV Hrvatske. Grad Split, kao sjedište Dalmacije, nakon kapitulacije Italije, postaje jedini slobodan grad u porobljenoj Europi, ali nažalost, samo 17 dana. U tih 17 dana u Gradu više nije bilo: talijanskog vojnika, osim u formiranom bataljunu „Garibaldi“ koji se stavio na stranu NOB-e, ustaškog režima i njegovih oružanih snaga, te četničkog Centra za Dalmaciju koji je uništen, odnosno nestao bez traga.

U tim okolnostima, mada su Dalmaciju ponovo okupirale neprijateljske snage, nastalo je vrijeme općeg poleta, narodnog ustanka u Dalmaciji, što je bilo presudno, da Vrhovni komandant J.B. Tito izda naredbu o formiranju 08. dalmatinskog korpusa NOV I PO, 07.listopad 1943, od težaka, ribara, pomoraca i drugih dalmatinskih građana, uglavnom, u vojnoj vještini, malo iskusnih mladića i djevojaka, njih oko 15.000 koji su razoružavali talijansku vojsku, uzeli oružje u ruke,  da bi obranili i učinili slobodnom svoju Dalmaciju od, njemačke vojske, vojske NDH i četnika Draže Mihajlovića.

Osmi dalmatinski korpus NOV i POH činili su divizije 9., 19., 20. i 26. NOV i više samostalnih partizanskih odreda i Mornarica NOVJ na teritoriju Dalmacije i dalmatinskih otoka, pod zapovjedništvom GŠ NOV  Hrvatske.

Korpus, od 07. listopada 1943 do 02.ožujka 1945., nakon 545 dana ratovanja, postao je temelj osnivanja 4 JA. U 545 dana ratovanja jedinice Korpusa imale su 8.623 poginula, ranjena, nestala i smrznuta borca i rukovodioca. Borci Korpusa, išli su kroz teške borbe i brojne operacije, po svim dijelovima Dalmacije, zapadne BiH, Like, Gorskog Kotara, Hrvatskog primorja, Kvarnera, naše Istre u Trstu i Slovenskom primorju, a osobito počev od otoka Visa, Mostara i Drvara, pa sve do Soće, dočekavši tamo kraj 2. svjetskog rata u Europi, 08.svibnja 1945. na najzapadnijoj granici suverenih republika Hrvatske i Slovenije.

Kroz ratni put Korpusa je prošlo oko 70.000 boraca, od toga u temelje povijesne zadaće – slobodu Hrvatske i drugih jugoslavenskih područja, je uzidalo  oko 17.000 poginulih i ranjenih boraca i rukovodioca, najviše Hrvata iz Dalmacije.

J.B. Tito prilikom boravka u Splitu 13. rujna 1953. je rekao:

„Osmi dalmatinski korpus odigrao je historijsku  ulogu u povijesti našeg NOR-a, zato mu pripada zahvala i priznanje…“.

NOV i PO Hrvatske je imala osnovanih Pet korpusa i 17 divizija s oko 110 tisuća boraca s oružjem u ruci, od toga je poginulo oko 65.ooo boraca NOB Hrvatske.

Dakle, borbeno djelovanje Osmog dalmatinskog udarnog korpusa NOV i  POH, uz ostale čimbenike je bio  značajan prilog stvaranju zavnohovske i demokratske federativne Hrvatske – suverene Republike Hrvatske.

Split, 03. listopada 2018.

PREDSJEDNIK ZUABA SDŽ

Krešimir Sršen, prof.