Osvrt Hrvatska domovinska vojska PDF Ispis E-mail

POVIJESNO KRIVOTVORSTVO

Hrvatska domovinska vojska nije postojala u Drugom svjetkom ratu. Naziv Hrvatska domovinska vojska je najgori povijesno-znanstveni falsfikat koji se ne može održati  - zaključeno je na okruglom stolu upriličen onomad u organizaciji SABA RH

 

 

U godinama Domovinskog rata došlo je do krivotvorenja imena sustava oružanih snaga NDH. Povodi su razni, iznad svega politički, sukladno državnoj zvaničnoj politici, pa su se oružane snage NDH  počele nazivati Hrvatska domovinska vojska, kako bi se domobranstvu, ustaškoj vojnici i oružnicima oduzela fašističko-kvislinška sadržina i time promijenilo njihovo mjesto, uloga i sadržaj u fašističkom sustavu bloka Sila osovine, kojem je pripadala NDH u Drugom svjetskom ratu i koja se borila protiv antifašističke Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske od 1941. do kraja rata 1945. godine. SABA RH već dulje vrijeme traži od državnih vlasti da ukinu i postojeću zakonsku regulativu koja shodno važećim propisima osigurava povlašteni položaj tzv. pripadnicima Hrvatske domovinske vojske u odnosu na partizanske veterane, branitelje Domovinskog rata ali i ostale građane u Republici Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (stanje 31. prosdinca 2016.), među korisnicima, kojima su mirovine priznate i/ili određene prema posebnim propisima, su i pripadnici Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1945. godine  - njih 7.011 (iako takva formacija nije postojala  -  riječ je o historijskom falsifikatu).

Sintagma  -  Hrvatska domovinska vojska  - suprotstavljena je Ustavu RH. U njegovim izvorišnim osnovama ustavotvorac navodi 12 uporišnih točaka na kojima se zasniva povijesno pravo hrvatskog naroda na punu državnu suverenost, počevši od VII. stoljeća  (stvaranje hrvatskih kneževina) do poznatih odluka ZAVNOH-a . Među tim uporišnim točkama nije navedena NDH – ustavotvorac se od nje izrijekom ogradio kad govori da se jedna od uporišnih točaka ogleda „u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.). Začuđuje, međutim, da Hrvatski sabor koji je s pravom izglasao takav Ustav nakon nekoliko godina „diže ruku“ za zakon u kojemu se vojska takve fantom države označava kao „Hrvatska domovinska vojska“. Jedno s drugim nije u suglasju!

Kad je riječ o oružanim snagama NDH  -  one su organizirane odmah sa osnivanjem NDH 10. travnja 1941., i kasnije su se stalno dograđivale shodno novim situacijama. Sastojale su se iz domobranstva, ustaške vojnice i oružništva i drugih manjih segmenata poluvojne i civilne strukture. Na teritoriju Hrvatske bilo je potkraj 1944., i na početku 1945. godine ukupno 12 ustaško-domobranskih divizija. Svaka divizija imala je šest do osam tisuća vojnika. Sve su ustaško-domobranske divizije bile angažirane u borbi protiv Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske. Najveći broj njih  -  devet, je na osiguranju pozadine i objekata na njima, a samo tri divizije bile su na frontu. S vojskom NDH vodila je borbe Narodnooslobodilačka vojska Hrvatske na širokom prostranstvu i vrlo dugo, od početka do kraja NOR-a. Međutim, sve te borbe nisu bile velikog operativnog intenziteta. Gledajući u cijelosti, tijekom rata, nikada vojska NDH nije samostalno izvela nijednu veću vojnu opraciju ili bitku, nego uvijek zajedno s njemačkim i talijanskim postrojbama, a nekada i uz pomoć četnika Draže Mihailovića. Ne smije se isključiti povijesna činjenica da je KP Hrvatske  imala svoje ćelije po domobranskim postrojbama, da su neki najviši časnici vojske NDH bili pod utjecajem NOP-a i to od glavnog stožera domobranstva do običnih časnika i vojnika.

Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Hrvatske počela se stvarati u posebnim teškim uvjetima okupacije i ratnog vihora sredinom 1941. godine. Od prvog (Sisačkog) partizanskog odreda do kraja rata, na teritoriju Hrvatske oformila se snaga od pet korpusa, 17  divizija, 70 brigada, 150 partizanskih odreda; imala je partizansku mornaricu na Jadranu i druge dijelove suvremene armije.  Ona je vodila borbe i velike operacije sa  njemačkim i divizijama fašističke Italije  -  vojskom NDH i četnicima Draže Mihailovića. U ratu je postigla velike borbene učinke, izbacila je iz stroja oko 300 tisuća vojnika fašističkih država  -  rijedak slučaj u Drugom svjetskom ratu.

Antifašistička Hrvatska i NOV i PO Hrvatske, kao dio oružanih snaga NOV i PO Jugoslavije te država Antifašističke, odnosno antihitlerovske koalicije, vodila je oslobodilački, antifašistički, pravedni, obrambeni i progresivni rat, iz kojeg se uz ostalo, iznjedrila suvremena Republika Hrvatska, što je naglašeno i u Ustavu Republike Hrvatske.

 

PIŠE Bojan Mirosavljev